Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού

Προϊστάμενος: Ι.Σαραντέας,  Τεχνολόγος Ραδιολογίας-Ακτινολογίας

Αρμοδιότητες του Τμήματος Παραϊατρικού Προσωπικού:

Η ευθύνη των δραστηριοτήτων του προσωπικού των κλάδων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ραδιολόγων – Ακτινολόγων, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, καθώς και άλλων επιστημόνων συναφών κλάδων υγείας σε ότι αφορά την οργάνωση, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση Ιατρικών και Νοσηλευτικών πράξεων.

Δραστηριότητες του Τμήματος:

 • Αιματολογικό
 • Αιμοδοσία
 • Βιοχημικό
 • Μικροβιολογικό
 • Παθολογοανατομικό
 • Κυτταρολογικό
 • Εργ. Β' Π. Πρ. Παθ. Κλιν.
 • Αιμοδυναμικό
 • Αιμοληψίες
 • Φυσικοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Επόπτης Δημόσιας Υγείας
 • Οδοντιατρικό
 • Ακτινολογικό
 • Ακτινοθεραπεία
 • Πυρηνική Ιατρική