Συνέδρια-Δημοσιεύσεις

Μέλη ΔΕΠ της Κλινικής συμμετείχαν στις επιστημονικές επιτροπές και τη διοργάνωση των κάτωθι συνεδρίων/σεμιναρίων για το έτος 2007:

Οι δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις της κλινικής σε συνέδρια έχουν ως εξής για το έτος 2007: