Κλινικό Έργο

Η Κλινική έχει 17 ανεπτυγμένες κλίνες για εσωτερικές νοσηλείες. Πραγματοποιούνται επίσης ημερήσιες νοσηλείες με εισαγωγή ασθενών στο θάλαμο βραχείας νοσηλείας για πραγματοποίηση ειδικών θεραπειών όπως π.χ. με βιολογικούς παράγοντες και βραχείες ενδοσκοπικές επεμβάσεις όπως βρογχοσκοπήσεις. Ταυτόχρονα παρακολουθεί ασθενείς σε επίπεδο γενικών και ειδικών Τακτικών εξωτερικών Ιατρείων ως ακολούθως:

Στην κλινική λειτουργεί πλήρες Εργαστήριο Λειτουργικού Ελέγχου της Αναπνοής όπου εκτελούνται οι κάτωθι εξετάσεις:

Καθημερινά γίνεται αξιολόγηση σε επίπεδο προεγχειρητικού ελέγχου της πλειονότητας των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις. Στην κλινική λειτουργεί σύγχρονη μονάδα Ινοπτικής Βρογχοσκόπησης και Επεμβατικής Πνευμονολογίας όπου εκτελείται σημαντικός αριθμός βρογχοσκοπήσεων με όλες τις σύγχρονες τεχνικές. Πρόσφατα τοποθετήθηκε μονάδα Argon Plasma με σκοπό έλεγχο αιμορραγίας κατώτερου αναπνευστικού.

Σε συνεργασία με τη Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική λειτουργεί Μονάδα Δοκιμασίας Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης για εκτέλεση εργοσπιρομετρίας.

Επίσης λειτουργεί Εργαστήριο Ύπνου με 2 κλίνες όπου γίνεται μελέτη των διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο.