Συνέδρια-Δημοσιεύσεις

Αποτέλεσμα των ερευνητικών δραστηριοτήτων της κλινικής στη διάρκεια της πενταετούς λειτουργίας της είναι: