Ερευνητικό Έργο

Η κλινική συμμετέχει σε μια σειρά ερευνητικών δραστηριοτήτων, που αφορούν ενδεικτικά στα ακόλουθα ερευνητικά αντικείμενα: