Προσωπικό

Το ιατρικό δυναμικό της κλινικής περιλαμβάνει ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (όπως αρμόζει σε μια πολυδύμανη ΜΕΘ), οι οποίοι εκτός από τη βασική τους ειδικότητα διαθέτουν και την εξειδίκευση στην Εντατικολογία.

Μέλη ΔΕΠ

Διευθυντής: Τσαγκάρης Ηρακλής, Καθηγητής, Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος

Ορφανός Στυλιανός, Αναπλ. Καθηγητής, Παθολόγος - Εντατικολόγος

Δημοπούλου Ιωάννα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος

Δημόπουλος Γιώργος, Επικ. Καθηγητής, Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος

Μανιάτης Ν., Λέκτορας, Παθολόγος - Εντατικολόγος

Κοπτερίδης Π., Λέκτορας, Παθολόγος-Εντατικολόγος

Ιατροί ΕΣΥ

Ανθη Νάντια Διευθύντρια ΕΣΥ, Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος

Δημητριάδου Εφροσύνη, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ, Παθολόγος - Εντατικολόγος

Παραμυθιώτου Ελισσάβετ, Επιμελήτρια Α ΕΣΥ, Παθολόγος - Εντατικολόγος

Θεοδωρακοπούλου Μαρία Επιμελήτρια Β ΕΣΥ, Χειρουργός - Εντατικολόγος

Μαύρου Ειρήνη Επιμελήτρια Β ΕΣΥ, Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος

Παπαδομιχελάκης Βαγγέλης Επιμελητής Β ΕΣΥ, Παθολόγος - Εντατικολόγος

Λυγνός Μ., Επιμελητής Β ΕΣΥ, Πνευμονολόγος- Εντατικολόγος

Κουλέντη Δ., Επιμελήτρια Β ΕΣΥ, Παθολόγος - Εντατικολόγος

Φρατζεσκάκη Φ., Επιμελήτρια Β ΕΣΥ, Πνευμονολόγος Εντατικολόγος

Κωνσταντώνης Δ. Επιμελήτρια Β ΕΣΥ, Καρδιολόγος - Εντατικολόγος

Φλεβάρη Αικ., Επιμελήτρια Β ΕΣΥ, Πνευμονολόγς - Εντατικολόγος

Προϊσταμένη ΜΕΘ

Ειρήνη Καραμπέκιου

Εντός του 2008 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ιατρικό προσωπικό που θα προκύψουν με την ανάπτυξη όλων των διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ (27 κλίνες). Εχουν εγκριθεί και πρόκειται να πληρωθούν σύντομα 2 θέσεις λεκτόρων, 2 θέσεις Επιμελητών Α και 6 θέσεις Επιμελητών Β.

Η ΜΕΘ κρίθηκε από το ΚΕΣΥ κατάλληλη για χορήγηση πλήρους εξειδίκευσης στην Εντατικολογία από τον Σεπτέμβριο του 2004 και προοδευτικά αυξήθηκε ο αριθμός εξειδικευομένων από 3 στις αρχές του 2007 σε 7 τον Ιούνιο του 2008.