Προσωπικό

Διευθυντής: Γ. Παπαγγελόπουλος, Καθηγητής

Ιατροί:

Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια