Παρασκευή Μουτσάτσου-Λαδικού

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ Π. ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Το ερευνητικό μου έργο εστιάζεται τόσο σε κλινική όσο και σε βασική έρευνα σχετικά με το ρόλο των υποδοχέων των στεροειδών ορμονών στην αιτιοπαθογένεια διαφόρων νοσημάτων.

Α) H ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ αφορά κυρίως το πεδίο της Κλινικής Βιοχημείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην διερεύνηση της μοριακής βάσης των ασθενειών και εστιάζεται στο ρόλο των γονιδιακών διαταραχών καθώς και στις διαταραχές στη μεταγωγή σήματος των υποδοχέων των στεροειδών ορμονών (κυρίως του υποδοχέα οιστρογόνων και του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών) στον καρκίνο μαστού, καρκίνο προστάτη, στα αυτοάνοσα νοσήματα, στην οστεοπόρωση, στην αθηρωμάτωση, στη διπολική συναισθηματική διαταραχή, τη νόσο Alzheimer, καθώς και την σκλήρυνση κατά πλάκας . Η ανάπτυξη προτύπων μεθοδολογιών Κλινικής Βιοχημείας, όπως Αερίου Χρωματογραφίας-Φασματομετρίας Μάζας (GC/MS) και Υγρής Χρωματογραφίας-Φασματομετρίας Μάζας (LC/MS/MS) για το προσδιορισμό στεροειδών ορμονών στον ορό / ούρα και την εφαρμογή τους στη κλινική διαγνωστική αποτελεί ένα άλλο πεδίο της κλινικοεργαστηριακής μου έρευνας.

Β) ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ) αφορούν 1) την διερεύνηση της βιολογικής δράσης ενώσεων φυσικής προέλευσης και συνθετικών ενώσεων σε διάφορες κυτταρικές σειρές καρκίνου μαστού, προστάτη, ενδομητρίου, οστεοβλάστες, λεμφοκύτταρα, ινοβλάστες, κερατινοκύτταρα και κύτταρα ενδοθηλίου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη νοσημάτων είτε μέσω της διατροφής είτε μέσω της φαρμακευτικής τους χρήσης καθώς και για καλλυντική χρήση 2) την αλληλεπίδραση του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών με το μιτοχονδριακό γένωμα.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Διερεύνηση της κυτταρικής σηματοδότησης των γλυκοκορτικοειδών στο Μεταβολικό Σύνδρομο

• Διερεύνηση της κυτταρικής σηματοδότησης των γλυκοκορτικοειδών στη κατάθλιψη

• Διερεύνηση της κυτταρικής σηματοδότησης των γλυκοκορτικοειδών στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας

• Διερεύνηση της κυτταρικής σηματοδότησης των οιστρογόνων στην αθηροσκλήρωση

• Διερεύνηση της χημικής σύστασης και βιολογικής δράσης του Ελληνικού μελιού και του Ελληνικού βασιλικού πολτού στην αθηροσκλήρωση και την οστεοπόρωση

• Διερεύνηση της βιολογικής δράσης της Ελληνικής Στέβιας σε διάφορα συστήματα στον άνθρωπο

• Διερεύνηση της δράσης φυσικών ιλύων στο δέρμα , ιδιαίτερα στην ατοπική δερματίτιδα

• Διερεύνηση της βιολογικής δράσης ενώσεων απομονωμένων από φυτά της Ελληνικής Χλωρίδας στον καρκίνο μαστού και προστάτη

 

TΡΕΧΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ-EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το επιστημονικό προσωπικό αποτελείται από μεταδιδάκτορες ερευνητές, και από μεταπτυχιακούς φοιτητές (υποψήφιους διδάκτορες και φοιτητές μεταπτυχιακών διπλωμάτων εξειδίκευσης) οι οποίοι είναι έμπειροι σε ένα ευρύ φάσμα τεχνικών μοριακής βιολογίας και βιοχημείας. Για την κλινική έρευνα υπάρχει συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό της Ιατρικής Σχολής το οποίο περιλαμβάνει κλινικούς ιατρούς με ειδίκευση στην ενδοκρινολογία, ψυχιατρική, νευρολογία, γυναικολογία, καρδιολογία , παιδιατρική και ανοσολογία. Υπάρχει στενή συνεργασία με μέλη ΔΕΠ κτηνιάτρους και βιοχημικούς σε Εργαστήρια Πειραματοζών για την διεξαγωγή των πρωτοκόλλων με την χρήση ζωικών μοντέλων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Κατά την διάρκεια των ερευνητικών εργασιών ανεπτύχθησαν συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού καθώς και με Κλινικές και Εργαστήρια στην Ελλάδα
Συνεργασία με Διεθνή Ερευνητικά Εργαστήρια

• Joint Research Project με το University of Dundee (U.K.). Department of Neurosciences (Dr K.C.Breen).

• Joint Research Project με το University of Leeds (U.K.). Department of Epidemiology and Reproduction (Professor H.Cuckle) on Down's syndrome.

• Joint Research Project με το Karolinsaka Institute. Department of Biosciences and Nutrition, Functional Genomics, Sweeden (Prof. K. Dahlman-Wright).

• University of Manchester, Faculty of Life Sciences, (Dr. M. Kr. Demonacos).

• University of Manchester School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Dr. C. Demonacos).

• -Joint Research Project με το τμήμα Process Chemistry Centre, Wood and Paper Chemistry Turku /Ab, Abo Akademi University, Finland, (Professor B. Holmbom).

• Joint Research Project με το τμήμα Biotechnology Laboratory, Kajaani University Consortium, University of Oulu, Finland (Dr. V. Vertanen).

Συνεργασία με Ελληνικά Ερευνητικά Εργαστήρια και Κλινικές

Για τη διεκπεραίωση τόσο της κλινικοεργαστηριακής έρευνας όσο και της βασικής έρευνας έχουν αναπτυχθεί

• Συνεργασίες με Εργαστήρια / Κλινικές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών όπως το Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ψυχιατρική Κλινική Αιγινητείου Νοσοκομείου, Μαιευτική Κλινική Αρεταιείου Νοσοκομείου, Α΄ Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου "Αλεξάνδρα", Εργαστήριο Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (ΚΑΤ), Κλινικές Νοσοκομείων όπως Καρδιολογική Κλινική Λαϊκού Νοσοκομείου, Ενδοκρινολογικό Τμήμα Νοσοκομείου "Ο Ευαγγελισμός".

• Συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα, όπως το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), το Ινστιτούτο Βιολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

• Συνεργασία με άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα του ΕΚΠΑ, όπως το Χημικό Τμήμα και το Τμήμα Φαρμακογνωσίας/Χημείας Φυσικών Προϊόντων του Φαρμακευτικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναζήτηση Συνεργασιών

Ενδιαφερόμαστε για συνεργασία

• Με Ελληνικές Μικρομεσαίες Εταιρείες και με Βιομηχανίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο του φαρμάκου , των τροφίμων , των φυτικής προέλευσης φαρμάκων και των συμπληρωμάτων διατροφής .

• Με Εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο της Εργαστηριακής Διαγνωστικής.

• Επίσης φοιτητές Βιοχημείας, Μοριακής βιολογίας, Βιολογίας, Χημείας, Φαρμακευτικής, Ιατρικής, η άλλης συναφούς επιστήμης οι οποίοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν ερευνητική εργασία σε επίπεδο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού είτε ενδιαφέρονται για μεταδιδακτορική έρευνα ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν μαζί μου προκειμένου να εξετάσουν τις δυνατότητες που προσφέρονται από την ερευνητική ομάδα στο Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Από το 1996, οι ερευνητικές προσπάθειες έχουν επιχορηγηθεί κυρίως από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), από το Υπουργείο Παιδείας, Ευεργετικά Ιδρύματα και από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επιστημονική υπεύθυνος στις παρακάτω ερευνητικές επιχορηγήσεις για το διάστημα (1997-2011)

• Πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών με τίτλο: «Προσδιορισμός του επιπέδου των υποδοχέων προγεστερόνης και οιστρογόνων στο μυομήτριο κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και τον τοκετό».

• Πρόγραμμα «Ανθρώπινα Δίκτυα Διάδοσης της Ερευνητικής και Τεχνολογικής (Ε+Τ) Γνώσης» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας ΙΙ (ΕΠΕΤ ΙΙ) με τίτλο: «Δημιουργία Δικτύου Μοριακής-Εργαστηριακής-Κλινικής Ενδοκρινολογίας». Αναπληρωματική επιστημονικά υπεύθυνη: Π. Μουτσάτσου. Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ με συμμετοχή ιδιωτικών φορέων.

• Πρόγραμμα με τίτλο: «Μοριακός τρόπος δράσεως των στεροειδών ορμονών στον εγκέφαλο με βάση τα νέα δεδομένα για την δράση των στεροειδών ορμονών στο επίπεδο του μιτοχονδριακού γενώματος: Αλληλεπίδραση με νευροδιαβιβαστές του κεντρικού νευρικού συστήματος». Δωρεά Ιδρύματος Μποδοσάκη.

• Πρόγραμμα ΔΙΑΥΛΟΣ με τίτλο: «Βασικές μέθοδοι Μοριακής Διαγνωστικής». Αναπληρωματική Συντονίστρια: Π. Μουτσάτσου. Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ, σε συνεργασία με την ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΑΕ.

• Πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών με τίτλο: «Μοριακός τρόπος δράσης των στεροειδών ορμονών στον εγκέφαλο με βάση τα νέα δεδομένα για την δράση των στεροειδών στο επίπεδο του μιτοχονδριακού γενώματος: αλληλεπίδραση με νευροδιαβιβαστές του κεντρικού νευρικού συστήματος».

• Πρόγραμμα Ελληνοβρετανικής συνεργασίας με τίτλο: «Ο ρόλος των μιτοχονδρίων και των κορτικοστεροειδών στην μικρογλοιακά διαμεσολαβούμενη ανοσοαντίδραση του ΚΝΣ».

• Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ.

• Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας (ΠΑΒΕ) με τίτλο: «Διαχωρισμός και ταυτόχρονος προσδιορισμός στεροειδών ορμονών με αέριο χρωματογραφία φασματογραφία μάζας (GC/MS) – Εφαρμογή στην διάγνωση ενδοκρινοπαθειών και ιδιαίτερα του άξονα υποθάλαμος – υπόφυση – επινεφρίδια». Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ σε συνεργασία με την ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ.

• Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας (ΠΑΒΕ) με τίτλο: «Ανάπτυξη νέων χημειοπροστατευτικών μορίων φυσικής προέλευσης για την αντιμετώπιση νεοπλασιών». Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ σε συνεργασία με PHARMATEN ΕΠΕ.

• Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας με την Γιουγκοσλαβία με τίτλο: «Ορμονικά μηνύματα και ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης». Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ.

• Πρόγραμμα Καποδίστριας με τίτλο: «Έλεγχος της ικανότητας αντικαταθλιπτικών φαρμάκων να επάγουν in vitro τη γονιδιακή έκφραση μέσω του μεταγραφικού παράγοντα AP-1 και του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών».

• Πρόγραμμα Καποδίστριας με τίτλο: «Διερεύνηση του ρόλου των μεταγραφικών παραγόντων ΑΡ-1 και ΝF-KB στην κατάθλιψη».

• Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας (ΠΑΒΕ) με τίτλο: «Ανάπτυξη νέων φυσικών και συνθετικών μορίων για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης». Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ, σε συνεργασία με την ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΠΕ.

• Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας (ΠΑΒΕ) με τίτλο: «Ανάπτυξη νέων φαρμάκων (σχεδιασμός-σύνθεση-αποτίμηση βιολογικής και φαρμακευτικής δραστικότητας) για την αντιμετώπιση της καλοήθους και κακοήθους υπερπλασίας του προστάτη». Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ, σε συνεργασία με ELPEN AE.

• Πρόγραμμα Ανθρώπινα Δίκτυα Διάδοσης της Ερευνητικής και Τεχνολογικής (Ε+Τ) Γνώσης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας ΙΙ (ΕΠΕΤ ΙΙ) με τίτλο: «Περιβαλλοντικά οιστρογόνα και επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου». Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ με συμμετοχή ιδιωτικών φορέων.

• Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) με τίτλο: «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παραγωγή στιγμιαίων σκευασμάτων με βάση δημητριακά και φυτά χρησιμοποιούμενα στην παραδοσιακή Μεσογειακή διατροφή». Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, σε συνεργασία με τη ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ.

• Πρόγραμμα με τίτλο: «Μοριακός τρόπος δράσεως των στεροειδών ορμονών στο επίπεδο του μιτοχονδριακού γενώματος κα συσχέτιση με λειτουργικότητα των μιτοχονδρίων και των κυττάρων γενικότερα-κλινικές επιπτώσεις». Δωρεά Ιδρύματος Μποδοσάκη.

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίμων και συμπληρωμάτων διατροφής, βασισμένων στη Μεσογειακή δίαιτα και τη βιοποικιλότητα της ελληνικής χλωρίδας». Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ, σε συνεργασία με ΓΙΩΤΗΣ, ΑΚΤΙΝΑ, ΓΑΙΑ, ΠΙΤΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗ, PIERRE FABRE και ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

• Πρόγραμμα ΠΡΑΞΕ «Υποστήριξη Ερευνητικών Μονάδων για την πρωτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης (Spin off), Φάση Α΄. Δραστηριότητες προετοιμασίας της επένδυσης», με τίτλο: «Ανάπτυξη screening μεθοδολογίας DGGE για την ανίχνευση μεταλλάξεων στο γονίδιο του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών και του υποδοχέα των οιστρογόνων». Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ.

• Πρόγραμμα «Διεθνής Συνεργασία στη Βιομηχανική Έρευνα και Δραστηριότητες Ανάπτυξης σε Προανταγωνιστικό στάδιο» (ΔΕΣΠΡΟ), με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίμων για ενήλικες (+40) με βάση ήδη υπάρχοντα φυτικά εκχυλίσματα της διεθνούς αγοράς». Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ, σε συνεργασία με τη ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ.

• Πρόγραμμα Καποδίστριας με τίτλο: «Εντοπισμός του υποδοχέα των οιστρογόνων ERα και ERβ στα μιτοχόνδρια οστεοβλαστών».

• Πρόγραμμα Καποδίστριας με τίτλο: «Μελέτη αντιφλεγμονώδους δράσης της Φυτοστερόλης-Σιτοστερόλης, στο Καρδιαγγειακό Σύστημα».

• Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας (ΠΑΒΕ) με τίτλο: «Ανάπτυξη και βιολογική αξιολόγηση νέου βιολειτουργικού τροφίμου (κρυσταλλικού ζελέ) με Sideritis euboea (τσάι του βουνού) και fructo-oligosaccharides (FOS) για την κατανάλωση από ενήλικα άτομα (+25)». Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, σε συνεργασία με τη ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ.

• Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ με τίτλο: «Ο υποδοχέας των γλυκοκορτικοειδών και η συνομιλία του με άλλες οδούς της ενδοκυττάριας μετάδοσης σήματος στην κατάθλιψη». Χρηματοδότηση από Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

• Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ με τίτλο: «Επίδραση των φυτοστερολών της μαστίχας Χίου στην αθηρωματική νόσο» Σε συνεργασία με το Αττικό Νοσοκομείο/Τομέας Παθολογίας. Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ. Ποσό χρηματοδότησης 39.000 €.

• Πρόγραμμα με τίτλο: «Έλεγχος της βιολογικής δράσης των επιμέρους συστατικών του ελληνικού μελιού». Δωρεά της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΤΤΑΣ, ΑΕΒΕ.

Συμμετοχή στα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα με άλλους επιστημονικούς υπευθύνους

• Ερευνητικό έργο από την Επιτροπή Ερευνών με τίτλο: «Αντίσταση στα γλυκοκορτικοειδή / ανδρογόνα / οιστρογόνα-μο¬ριακές βλάβες στους αντίστοιχους υποδοχείς». Επ.Υπ.Καθ.Κ.Σέκερης

• Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ με τίτλο: «Οι υποδοχείς των γλυκοκορτικοειδών στην μανιοκαταθλιπτική ψύχωση – Αναζήτηση μοριακών βλαβών». Επ.Υπ.Καθ.Κ.Σέκερης. Χηματοδότηση από ΓΓΕΤ.

• Πρόγραμμα ΥΠΕΡ με τίτλο: «Καθορισμός των τιμών αναφοράς του ελληνικού πληθυσμού για τις παραμέτρους ελέγχου του θυρεοειδούς και του συνδρόμου Down». Επ.Υπ.Καθ.Κ.Σέκερης. Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ, σε συνεργασία με την ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

• Πρόγραμμα με τίτλο: «New approaches towards evaluation of estrogen receptor in breast cancer with the success of endocrine treatment». Επ.Υπ.Καθ.Κ.Σέκερης. Χρηματοδότηση από την International Atomic Energy Agency, Austria.

• Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας (ΠΑΒΕ) με τίτλο: «Μελέτη του πολυμορφισμού του γονιδίου του υποδοχέα της βιταμίνης D και των μεταλλάξεων του γονιδίου των αλύσων του προκολλαγόνου α(1) και α2(1) στον ελληνικό πληθυσμό, στην οικογενή και μετεεμμηνο-παυσιακή οστεοπόρωση». Επ.Υπ.Καθ.Κ.Σέκερης. Χρηματοδοτηση από ΓΓΕΤ, σε συνεργασία με την ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

• Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας (ΠΑΒΕ) με τίτλο: «Ανάπτυξη νέων φαρμάκων με εκλεκτική δράση στους ορμονοεξαρτώμενους γυναικολογικούς καρκίνους». Επ.Υπ.Καθ.Κ.Σέκερης. Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ, σε συνεργασία με ELPEN A.E.

• Πρόγραμμα ΚΕΣΥ με τίτλο: «Οι υποδοχείς των οιστρογόνων στον καρκίνο του μαστού στον Ελληνικό πληθυσμό με αντίσταση ή όχι στην ορμονοθεραπεία. Μελέτη των μεταλλάξεων του γονιδίου του υποδοχέα των οιστρογόνων». Επ.Υπ.Καθ.Κ.Σέκερης.

• Πρόγραμμα ΥΠΕΡ με τίτλο: «Μοριακή διερεύνηση του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών στον άνθρωπο, σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις». Επ.Υπ.Καθ.Κ.Σέκερης. Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ, σε συνεργασία με ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΑΕ.

• Πρόγραμμα «Δίκτυα Εργαστηρίων» με τίτλο: «Σύσταση Δικτύου Εργαστηρίων με σκοπό την χρήση και αξιοποίηση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας για την ανάλυση μακρομορίων». Σε συνεργασία με Ε.ΚΕ.Β.Ε. Αλέξανδρος ΦΛΕΜΙΓΚ. Επ.Υπ.Καθ.Κ.Σέκερης. Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ, σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς.

• Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ με τίτλο: «Ανάπτυξη νέων μορίων και διερεύνηση του μηχανισμού δράσης τους ως αναστολέων του κυτταρικού πολλαπλασιασμού με εκλεκτική δράση στους υποδοχείς των στεροειδών ορμονών και το μεταγραφικό παράγοντα ΑΡ-1». Επ.Υπ.Καθ.Κ.Σέκερης, σε συνεργασία με ΕΙΕ (υπεύθυνος κ. Ζουμπουρλής) και τμήμα Φαρμακογνωσίας (υπεύθυνος κ. Λ.Σκαλτσούνης).

• Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ με τίτλο: «Μεταφορά της ακτίνης από και προς τον κυτταρικό πυρήνα: Δυναμική, μοριακή βάση, αλληλεπιδράσεις και φυσιολογικός ρόλος». Επ.Υπ.Καθ.Κ.Σέκερης , σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Καθ.κ.Στουρνάρας) και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Αν.Καθ. Φράγκου). Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ.

• Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ με τίτλο: «Διερεύνηση της μοριακής αλληλεπίδρασης του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών με μεταγραφικούς παράγοντες στο Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο». Επ.Υπ. Καθ.Α.Καλοφούτης. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας.

• Ερευνητικό πρωτόκολλο με τίτλο: «Επίδραση της ερυθροποιητίνης α) στην καρδιακή αναδιαμόρφωση, τη λειτουργία του ενδοθηλίου και περιφερικούς προφλεγμονώδεις και αποπτωτικούς δείκτες και β) στην ανοσοδιέγερση των περιφερικών μονοκυττάρων και ενδοθηλιακών κυττάρων σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια». Επ.υπ. κ. Ι. Λεκάκης. Χρηματοδότηση από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

• Επιχορήγηση της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών για την έρευνα με τίτλο: «Μελέτη in vitro και in vivo της δράσης του Ελληνικού φυτού Sideritis Euboea (τσάι βουνού). Διερεύνηση μηχανισμού δράσης». Επ. υπ.κ. Ι. Δοντά. Χρηματοδότηση από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών.

• Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ με τίτλο: «Βιολογικές δράσεις ουσιών φυτικής προέλευσης σε πυρηνικής υποδοχείς». Επιστημονικά υπεύθυνη: κ. Χ. Κανακά, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία». Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας.

• Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ με τίτλο: «Μοριακοί μηχανισμοί και κλινικές επιπτώσεις των δράσεων του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών». Επιστημονικά υπεύθυνος: κ. Γ. Χρούσος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία». Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας.

Τρέχουσες Ερευνητικές επιχορηγήσεις (2011-2015)

• Αξιοποίηση του φυτού Stevia rebaudiana για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων. Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ στα πλαίσια της έρευνας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» σε συνεργασία με ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ (2012-2015)

• Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Χαμηλού Γλυκαιμικού Δείκτη τροφίμων βασισμένων σε γλυκαντικές ενώσεις απομονωμένες από το φυτό Stevia rebaudiana καλλιεργημένο στη Κίνα και εμπλουτισμένα με βιταμίνες Α και D. Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ στα πλαίσια της έρευνας «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΑ» σε συνεργασία με ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ (2012-2015)

• Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – ΜΜΕ» με τίτλο: «Μελέτη της χημικής σύστασης και αξιολόγηση των βιολογικών ιδιοτήτων Ελληνικών μελιών και βασιλικού πολτού της Ελληνικής αγοράς. Εφαρμογή στην παραγωγή βελτιωμένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και βιολογικής δράσης». Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ στα πλαίσια της έρευνας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς (AΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΤΤΑΣ, ΑΕΒΕ) (2011-2014)

• Φυσικοχημικός και βιολογικός χαρακτηρισμός και βελτίωση φυσικών ιλύων για την παραγωγή προϊόντων μεγάλης προστιθέμενης αξίας. Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ στα πλαίσια της έρευνας «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ» σε συνεργασία με APIVITA EΠΕ (2014-2015)

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ( ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)
Διδακτορικές Διατριβές (έχουν περατωθεί )

• Τσολακίδου Αμαλία, «Μοριακή ανάλυση του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών σε νευρολογικές και ψυχικές παθήσεις», Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, 2001.

• Κούφαλη Μαρία, «Localization and function of the glucocorticoid receptor in the mitochondria of C6 glioma cells», Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής σε συνεργασία με το University of Dundee, Pharmacology and Neuroscience, 2002.

• Φούντας Λάζαρος, «Μοριακή μελέτη του υποδοχέα της βιταμίνης D και του υποδοχέα των οιστρογόνων στην οστεοπόρωση», Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, 2002.

• Κασσή Εύα, «Μοριακή ανάλυση του υποδοχέα των οιστρογόνων σε καρκίνο μαστού και αυτοάνοσα νοσήματα», Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, 2004.

• Παπουτσή Ζωή, «Εκλεκτικοί τροποποιητές (φυσικοί ή συνθετικοί) του υποδοχέα των οιστρογόνων και η επίδρασή τους σε οιστρογονοεξαρτώμενα νοσήματα», Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, 2004.

• Παπαευαγγέλου Δήμητρα, «Ο ρόλος του υποδοχέα των γλυ¬κοκορτικοειδών GR και του υποδοχέα των οιστρογόνων ER στην πολύ-σταδιακή καρκινογένεση της επιδερμίδας του ποντικού», Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, 2004.

• Σπηλιωτάκη Μαρία, «Μοριακή διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των μεταγραφικών παραγόντων με τον υποδοχέα των γλυκο - κορτικοειδών στην κατάθλιψη», Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, 2005.

• Οικονομίδου Όλγα, «Μοριακή διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των μεταγραφικών παραγόντων με τον υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών και του υποδοχέα των οιστρογόνων στο συστηματικό ερυθηματώδη λύκο», Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, 2005.

• Ευαγγελόπουλος Δημήτρης, «Μοριακή διερεύνηση του υποδοχέα των οιστρογόνων σε καρδιαγγειακά νοσήματα», Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, 2008.

• Μπέη Αικατερίνη, «Ο υποδοχέας των γλυκοκορτικοειδών και η συνομιλία του με άλλες οδούς της ενδοκυττάριας μετάδοσης σήματος στην κατάθλιψη», Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, 2008.

• Μαγνήσαλη Παρασκευή, «Ανάπτυξη μεθοδολογίας αερίου χρωματογραφίας/φασματοσκοπίας μάζης (GC/MS) για την ανάλυση κορτικοστεροειδών/ανδρογόνων ορμονών σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις», Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, 2009.

• Λοΐζου Στέλλα, «Μελέτη in vitro της επίδρασης της μαστίχας Χίου (φυτικό εκχύλισμα και απομονωμένες φυτοστερόλες) στην αθηρωματική διαδικασία στο καρδιαγγειακό σύστημα-Κλινική μελέτη», Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, 2009,

• Τζιράκη Άννα, «Μελέτη δεικτών φλεγμονής, υπερπλασίας και αποπτώσεως σε βιοψία νεφρού ασθενών με νεφρίτιδα Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου (ΣΕΛ). Διερεύνηση της δράσης των γλυκοκορτικοειδών», Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, 2010.

• Σπηλιώτη Ελιάνα, «Μελέτη της βιολογικής επίδρασης λιγνανίων δασικής προέλευσης σε κύτταρα καρκίνου μαστού και στο καρδιαγγειακό σύστημα», Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή,2013.

Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (έχουν περατωθεί)

Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Κλινική Ιατρική, Εργαστηριακή Ιατρική και Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική .

• Κούφαλη Μαρία, «Εντοπισμός του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών σε μιτοχόνδρια των κυττάρων γλοιώματος C-6", Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, 2002.

• Μαγνήσαλη Παρασκευή, «Ανάπτυξη μεθοδολογίας αερίου χρωματογραφίας/φασματοσκοπίας μάζης (GC/MS) για την ανάλυση κορτικοστεροειδών/ανδρογόνων ορμονών σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις», Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, 2004.

• Σπηλιωτάκη Μαρία, «Διερεύνηση του ρόλου του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών στην κατάθλιψη», Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, 2004.
Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική»

• Χαλιώτη Βαρβάρα-Μαρία, «Νεογνικός έλεγχος συγγενούς υπερπλασίας επινεφριδίων με προσδιορισμό στεροειδών ορμονών σε κηλίδες αίματος με υγροχρωματογραφία σε συνδυασμό με φασματομετρία μαζών», Ιατρική Σχολή, 2010.

• Σεμανιάκου Άννα, «Ο ρόλος του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών στην Σκλήρυνση Κατά Πλάκας», Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, 2013.
Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μοριακή Ιατρική»

• Narcjes Nasiri Ansari, «Investigation of glucocorticoid sensitivity in blood cells in healthy subjects and multiple sclerosis patients (MS) in vivo and in vitro», Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, 2013.

Πτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες (έχουν περατωθεί)

• Σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας ( ΕΚΠΑ), Σουλέ Ειρήνη, «Μοριακή μελέτη του γονιδίου του υποδοχέα των οιστρογόνων ΕRα και προ-εμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση», Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, 2007-2008.

• Σε συνεργασία με το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας ( Παν/μιο Θράκης), Μήλου Βαλεντίνα, «Μελέτη του υποδοχέα των οιστρογόνων στον καρκίνο του μαστού», Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, 2008.

Επίσης, συμβολή σε πολυάριθμες τριμελείς και επταμελείς συμβουλευτικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών από το 2000 έως σήμερα.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ερευνητικό μου έργο από το 1997 έως σήμερα αναπτύχθηκε και διατελέσθηκε σχεδόν αποκλειστικά στην Ελλάδα (Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ) από τους υποψηφίους διδάκτορες των οποίων έχω επιβλέψει τις διδακτορικές διατριβές (14 διδακτορικές διατριβές έχουν ολοκληρωθεί) , από μεταδιδάκτορες (2 επιστήμονες) καθώς επίσης και από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των οποίων έχω επιβλέψει το μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (6 ΜΔΕ έχουν ολοκληρωθεί) στα πλαίσια της συμμετοχής μου στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά την διάρκεια των ερευνητικών εργασιών ανεπτύχθησαν συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού καθώς και με Κλινικές και Εργαστήρια στην Ελλάδα. Από το 2015 και μετά το έργο μου διεξάγεται κυρίως στο Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

2016

• Eva Kassi , Anna Semaniakou , Amalia Sertedaki , Maria-Eleftheria Evangelopoulos , Theodosia Kazazoglou ,Antonios Kominakis , Constantinos Sfagos , Evangelia Charmandari ,George P. Chrousos , Paraskevi Moutsatsou .Sequencing analysis of the human glucocorticoid receptor (NR3C1) gene in multiple sclerosis patients.Journal of the Neurological Sciences.2016;363:165-169.

• Nicolaides NC, Skyrla E, Vlachakis D, Psarra AM, Moutsatsou P, Sertedaki A, Kossida S, Charmandari E. Functional characterization of the hGGaT556I causing Chrousos syndrome. Eur. J Clin Invest. 2016;46(1):42-9.

2015

• Kassi E1, Spilioti E, Nasiri-Ansari N, Adamopoulos C, Moutsatsou P, Papapanagiotou A, Siasos G, Tousoulis D, Papavassiliou AG. Vascular Inflammation and Atherosclerosis: The Role of Estrogen Receptors. Curr Med Chem. 2015;22(22):2651-65

• Nicolaides NC, Geer EB, Vlachakis D, Roberts ML, Psarra AM, Moutsatsou P, Sertedaki A, Kossida S, Charmandari E. A novel mutation of the hGR gene causing Chrousos syndrome Eur J Clin Invest. 2015 Aug;45(8):782-91.

• Kassi EN, Stavropoulos S, Kokkoris P, Galanos A, Moutsatsou P, Dimas C, Papatheodorou A, Zafeiris C, Lyritis G. Smoking is a significant determinant of low serum vitamin D in young and middle-aged healthy males. Hormones (Athens). 2015 Apr-Jun;14(2):245-50.

2014

•Paraskevi Moutsatsou , James N. Tsoporis , Vasileios Salpeas , Ekaterini Bei , Basel Alevizos, Chrysoula Anagnostara , Shehla Izhar , Gerald Proteau , Emmanouil Rizos , Erifili Hatziagelaki , Ioannis K. Toumpoulis , Ioannis K. Rizos and Thomas G. Parker. Peripheral blood lymphocytes from patients with bipolar disorder demonstrate apoptosis and differential regulation of advanced glycation end products and S100B. Clin Chem Lab Med 2014

• Kassi E, Chinou I, Spilioti E, Tsiapara A, Graikou K, Karabournioti S, Manoussakis M, Moutsatsou P. A monoterpene, unique component of thyme honeys, induces apoptosis in prostate cancer cells via inhibition of NF-κB activity and IL-6 secretion. Phytomedicine. 2014 Sep 25;21(11):1483-9. doi: 10.1016/j.phymed.2014.04.032.

• Spilioti E, Jaakkola M, Tolonen T, Lipponen M, Virtanen V, Chinou I, Kassi E, Karabournioti S, Moutsatsou P. Phenolic acid composition, antiatherogenic and anticancer potential of honeys derived from various regions in Greece. PLoS One. 2014 Apr 21;9(4):e94860.

2013

• E.Spilioti, B.Holmbom, A.Papavassiliou, P.Moutsatsou. Lignans 7-Hydroxymatairesinol and 7-Hydroxymatairesinol 2 exhibit anti-inflammatory activity in human aortic endothelial cells. Molecular Nutrition and Food Research. 2103.

• E.Kassi, C.Dimas, M.Dalamaga, A.Panagiotou, Z.Papoutsi, E.Spilioti, P.Moutsatsou. Sideritis eoboea extract lowers total cholesterol but not LDL cholesterol in humans: a randomized controlled trial. Clinical Lipidol. 2013;8(6).

• Bei ES, Salpeas V, Alevizos B, Anagnostara C, Pappa D, Moutsatsou P. Pattern of heat shock factor and heat shock protein expression in lymphocytes of bipolar patients: increased HSP70-glucocorticoid receptor heterocomplex. J Psychiatr Res. 2013 Nov;47(11):1725-36.

2012

• Moutsatsou P, Kassi E, Papavassiliou AG. Glucocorticoid receptor signaling in bone cells. Trends Mol Med. 2012 Jun;18(6):348-59.

2011

• Lazaridou A, Papoutsi Z, Biliaderis C, Moutsatsou P. Effect of oat and barley β-glucans on inhibition of cytokine-induced adhesion molecule expression in human aortic endothelial cells: Molecular structure–function relations. Carbohyd Polym. 2011;84(1) :153-161.

• Kassi E, Paliogianni A, Dontas I, Aligiannis N, Halabalaki M, Papoutsi Z, Skaltsounis AL, Moutsatsou P. Effects of Sideritis euboea (Lamiaceae) aqueous extract on IL-6, OPG and RANKL secretion by osteoblasts. Nat Prod Commun. 2011 Nov;6(11):1689-96

• Magnisali P, Chalioti MB, Livadara T, Mataragas M, Paliatsiou S, Malamitsi-Puchner A, Moutsatsou P. Simultaneous quantification of 17α-OH progesterone, 11-deoxycortisol, Δ4-androstenedione, cortisol and cortisone in newborn blood spots using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2011 Jun 1;879(19):1565-72.

• McHugh D, Cameron CA, Abdenur JE, Abdulrahman M, Adair O, Al Nuaimi SA, Åhlman H, Allen JJ, Antonozzi I, Archer S, Au S, Auray-Blais C, Baker M, Bamforth F, Beckmann K, Pino GB, Berberich SL, Binard R, Boemer F, Bonham J, Breen NN, Bryant SC, Caggana M, Caldwell SG, Camilot M, Campbell C, Carducci C, Bryant SC, Caggana M, Caldwell SG, Camilot M, Campbell C, Carducci C, Cariappa R, Carlisle C, Caruso U, Cassanello M, Castilla AM, Ramos DE, Chakraborty P, Chandrasekar R, Ramos AC, Cheillan D, Chien YH, Childs TA, Chrastina P, Sica YC, de Juan JA, Colandre ME, Espinoza VC, Corso G, Currier R, Cyr D, Czuczy N, D'Apolito O, Davis T, de Sain-Van der Velden MG, Delgado Pecellin C, Di Gangi IM, Di Stefano CM, Dotsikas Y, Downing M, Downs SM, Dy B, Dymerski M, Rueda I, Elvers B, Eaton R, Eckerd BM, El Mougy F, Eroh S, Espada M, Evans C, Fawbush S, Fijolek KF, Fisher L, Franzson L, Frazier DM, Garcia LR, Bermejo MS, Gavrilov D, Gerace R, Giordano G, Irazabal YG, Greed LC, Grier R, Grycki E, Gu X, Gulamali-Majid F, Hagar AF, Han L, Hannon WH, Haslip C, Hassan FA, He M, Hietala A, Himstedt L, Hoffman GL, Hoffman W, Hoggatt P, Hopkins PV, Hougaard DM, Hughes K, Hunt PR, Hwu WL, Hynes J, Ibarra-González I, Ingham CA, Ivanova M, Jacox WB, John C, Johnson JP, Jónsson JJ, Karg E, Kasper D, Klopper B, Katakouzinos D, Khneisser I, Knoll D, Kobayashi H, Koneski R, Kozich V, Kouapei R, Kohlmueller D, Kremensky I, la Marca G, Lavochkin M, Lee SY, Lehotay DC, Lemes A, Lepage J, Lesko B, Lewis B, Lim C, Linard S, Lindner M, Lloyd-Puryear MA, Lorey F, Loukas YL, Luedtke J, Maffitt N, Magee JF, Manning A, Manos S, Marie S, Hadachi SM, Marquardt G, Martin SJ, Matern D, Mayfield Gibson SK, Mayne P, McCallister TD, McCann M, McClure J, McGill JJ, McKeever CD, McNeilly B, Morrissey MA, Moutsatsou P, Mulcahy EA, Nikoloudis D, Norgaard-Pedersen B, Oglesbee D, Oltarzewski M, Ombrone D, Ojodu J, Papakonstantinou V, Reoyo SP, Park HD, Pasquali M, Pasquini E, Patel P, Pass KA, Peterson C, Pettersen RD, Pitt JJ, Poh S, Pollak A, Porter C, Poston PA, Price RW, Queijo C, Quesada J, Randell E, Ranieri E, Raymond K, Reddic JE, Reuben A, Ricciardi C, Rinaldo P, Rivera JD, Roberts A, Rocha H, Roche G, Greenberg CR, Mellado JM, Juan-Fita MJ, Ruiz C, Ruoppolo M, Rutledge SL, Ryu E, Saban C, Sahai I, García-Blanco MI, Santiago-Borrero P, Schenone A, Schoos R, Schweitzer B, Scott P, Seashore MR, Seeterlin MA, Sesser DE, Sevier DW, Shone SM, Sinclair G, Skrinska VA, Stanley EL, Strovel ET, Jones AL, Sunny S, Takats Z, Tanyalcin T, Teofoli F, Thompson JR, Tomashitis K, Domingos MT, Torres J, Torres R, Tortorelli S, Turi S, Turner K, Tzanakos N, Valiente AG, Vallance H, Vela-Amieva M, Vilarinho L, von Döbeln U, Vincent MF, Vorster BC, Watson MS, Webster D, Weiss S, Wilcken B, Wiley V, Williams SK, Willis SA, Woontner M, Wright K, Yahyaoui R, Yamaguchi S, Yssel M, Zakowicz WM. Clinical validation of cutoff target ranges in newborn screening of metabolic disorders by tandem mass spectrometry: a worldwide collaborative project. Genet Med. 2011 Mar;13(3):230-54.

• Kassi E, Moutsatsou P. Glucocorticoid receptor signaling and prostate cancer. Cancer Lett. 2011 Mar 1;302(1):1-10.

2010

• Lekakis J, Ikonomidis I, Papoutsi Z, Moutsatsou P, Nikolaou M, Parissis J, Kremastinos DT. Selective serotonin re-uptake inhibitors decrease the cytokine-induced endothelial adhesion molecule expression, the endothelial adhesiveness to monocytes and the circulating levels of vascular adhesion molecules. Int J Cardiol. 2010 Mar 4;139(2):150-8.

• Loizou S, Lekakis I, Chrousos GP, Moutsatsou P. Beta-sitosterol exhibits anti-inflammatory activity in human aortic endothelial cells. Mol Nutr Food Res. 2010 Apr;54(4):551-8.

• Moutsatsou P, Papoutsi Z, Kassi E, Heldring N, Zhao C, Tsiapara A, Melliou E, Chrousos GP, Chinou I, Karshikoff A, Nilsson L, Dahlman-Wright K. Fatty acids derived from royal jelly are modulators of estrogen receptor functions. PLoS One. 2010 Dec 22;5(12):e15594.

• Kassi E, Moutsatsou P. Estrogen receptor signaling and its relationship to cytokines in systemic lupus erythematosus. J Biomed Biotechnol. 2010:317452.

2009

• Tsiapara A, Jaakola M, Chinou I, Graikou K, Tolonen T, Virtanen V, Moutsatsou P. Bioactivity of Greek honey extracts on breast cancer (MCF-7), prostate cancer (PC-3) and endometrial cancer (Ishikawa) cells: Profile analysis of extracts. Food Chem. 2009;116(3):702-708.

• Tsinti M, Kassi E, Korkolopoulou P, Kapsogeorgou E, Moutsatsou P, Patsouris E, Manoussakis MN. Functional estrogen receptors alpha and beta are expressed in normal human salivary gland epithelium and apparently mediate immunomodulatory effects. Eur J Oral Sci. 2009 Oct;117(5):498-505.

• Loizou S, Paraschos S, Mitakou S, Chrousos GP, Lekakis I, Moutsatsou P. Chios mastic gum extract and isolated phytosterol tirucallol exhibit anti-inflammatory activity in human aortic endothelial cells. Exp Biol Med (Maywood). 2009 May;234(5):553-61.

• Kassi E, Sourlingas TG, Spiliotaki M, Papoutsi Z, Pratsinis H, Aligiannis N, Moutsatsou P. Ursolic acid triggers apoptosis and Bcl-2 downregulation in MCF-7 breast cancer cells. Cancer Invest. 2009 Aug;27(7):723-33.

• Strati A, Papoutsi Z, Lianidou E, Moutsatsou P. Effect of ellagic acid on the expression of human telomerase reverse transcriptase (hTERT) alpha+beta+ transcript in estrogen receptor-positive MCF-7 breast cancer cells. Clin Biochem. 2009 Sep;42(13-14):1358-62.

• Bei E, Salpeas V, Pappa D, Anagnostara C, Alevizos V, Moutsatsou P. Phosphorylation status of glucocorticoid receptor, heat shock protein 70, cytochrome c and Bax in lymphocytes of euthymic, depressed and manic bipolar patients. Psychoneuroendocrinology. 2009 Sep;34(8):1162-75.

2008

• Moutsatsou P, Papavassiliou AG. The glucocorticoid receptor signalling in breast cancer. J Cell Mol Med. 2008 Jan-Feb;12(1):145-63.

• Papoutsi Z, Kassi E, Chinou I, Halabalaki M, Skaltsounis LA, Moutsatsou P. Walnut extract (Juglans regia L.) and its component ellagic acid exhibit anti-inflammatory activity in human aorta endothelial cells and osteoblastic activity in the cell line KS483. Br J Nutr. 2008 Apr;99(4):715-22.

• Magnisali P, Dracopoulou M, Mataragas M, Dacou-Voutetakis A, Moutsatsou P. Routine method for the simultaneous quantification of 17alpha-hydroxyprogesterone, testosterone, dehydroepiandrosterone, androstenedione, cortisol, and pregnenolone in human serum of neonates using gas chromatography-mass spectrometry. J Chromatogr A. 2008 Oct 10;1206(2):166-77.

2007

• Papoutsi Z, Kassi E, Halabalaki M, Mitakou S, Moutsatsou P. Evaluation of estrogenic/antiestrogenic activity of Onobrychis ebenoides extract - interaction with estrogen receptor subtypes ERalpha and ERbeta. Toxicol In Vitro. 2007 Apr;21(3):364-70.

• Sgouros J, Galani E, Gonos E, Moutsatsou P, Belechri M, Skarlos D, Dionyssiou-Asteriou A. Correlation of nm23-H1 gene expression with clinical outcome in patients with advanced breast cancer. In Vivo. 2007 May-Jun;21(3):519-22.

• Kassi E, Papoutsi Z, Pratsinis H, Aligiannis N, Manoussakis M, Moutsatsou P. Ursolic acid, a naturally occurring triterpenoid, demonstrates anticancer activity on human prostate cancer cells. J Cancer Res Clin Oncol. 2007 Jul;133(7):493-500.

• Moutsatsou P. The spectrum of phytoestrogens in nature: our knowledge is expanding. Hormones (Athens). 2007 Jul-Sep;6(3):173-93.

• Papoutsi Z, Kassi E, Fokialakis N, Mitakou S, Lambrinidis G, Mikros E, Moutsatsou P. Deoxybenzoins are novel potent selective estrogen receptor modulators. Steroids. 2007 Sep;72(9-10):693-704.

• Tziraki AA, Sotsiou FK, Tzirakis MA, Kominakis AP, Hadjiconstantinou VF, Nikolopoulou NI, Moutsatsou PC. Reduction in glucocorticoid receptors in renal biopsies of patients with lupus nephritis. Clin Biochem. 2007 Nov;40(16-17):1188-93.

2006

• Oikonomidou O, Vlachoyiannopoulos PG, Kominakis A, Kalofoutis A, Moutsopoulos HM, Moutsatsou P. Glucocorticoid receptor, nuclear factor kappaB, activator protein-1 and C-jun N-terminal kinase in systemic lupus erythematosus patients. Neuroimmunomodulation. 2006;13(4):194-204.

• Papoutsi Z, Kassi E, Mitakou S, Aligiannis N, Tsiapara A, Chrousos GP, Moutsatsou P. Acteoside and martynoside exhibit estrogenic/antiestrogenic properties. J Steroid Biochem Mol Biol. 2006 Jan;98(1):63-71.

• Lekatsas I, Koulouris S, Triantafyllou K, Chrisanthopoulou G, Moutsatsou-Ladikou P, Ioannidis G, Thalassinos N, Kalofoutis A, Anthopoulos L. Prognostic significance of microalbuminuria in non-diabetic patients with acute myocardial infarction. Int J Cardiol. 2006 Jan 13;106(2):218-223.

• Dontas I, Halabalaki M, Moutsatsou P, Mitakou S, Papoutsi Z, Khaldi L, Galanos A, Lyritis GP. Protective effect of plant extract from Onobrychis ebenoides on ovariectomy-induced bone loss in rats. Maturitas. 2006 Jan 20;53(2):234-42.

• Spiliotaki M, Salpeas V, Malitas P, Alevizos V, Moutsatsou P. Altered glucocorticoid receptor signaling cascade in lymphocytes of bipolar disorder patients. Psychoneuroendocrinology. 2006 Jul;31(6):748-60.

• Grougnet R, Magiatis P, Mitaku S, Loizou S, Moutsatsou P, Terzis A, Cabalion P, Tillequin F, Michel S. seco-Cycloartane triterpenes from Gardenia aubryi. J Nat Prod. 2006 Dec;69(12):1711-4.

2005

• Kassi E, Vlachoyiannopoulos PG, Kominakis A, Kiaris H, Moutsopoulos HM, Moutsatsou P. Estrogen receptor alpha gene polymorphism and systemic lupus erythematosus: a possible risk? Lupus. 2005;14(5):391-8.

• Papoutsi Z, Kassi E, Tsiapara A, Fokialakis N, Chrousos GP, Moutsatsou P. Evaluation of estrogenic/antiestrogenic activity of ellagic acid via the estrogen receptor subtypes ERalpha and ERbeta. J Agric Food Chem. 2005 Oct 5;53(20):7715-20.

2004

• Papoutsi Z, Kassi E, Papaevangeliou D, Pratsinis H, Zoumpourlis V, Halabalaki M, Mitakou S, Kalofoutis A, Moutsatsou P. Plant 2-arylobenzofurans demonstrate a selective estrogen receptor modulator profile. Steroids. 2004 Oct-Nov;69(11-12):727-34.

• Kassi E, Papoutsi Z, Fokialakis N, Messari I, Mitakou S, Moutsatsou P. Greek plant extracts exhibit selective estrogen receptor modulator (SERM)-like properties. J Agric Food Chem. 2004 Nov 17;52(23):6956-61.

• Tsolakidou AF, Coulocheri SA, Trikkas G, Moutsatsou P. Gene analysis of the glucocorticoid receptor alpha in Alzheimer's disease. Clin Chim Acta. 2004 Nov;349(1-2):167-72.

• Fountas L, Anapliotou M, Kominakis A, Sekeris CE, Kassi E, Moutsatsou P. Estrogen receptor alpha gene analysis in osteoporosis and familial osteoporosis. Osteoporos Int. 2004 Dec;15(12):948-56.

2003

• Tsolakidou AF, Coulocheri SA, Sekeris CE, Moutsatsou P. Application of denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) to screen for mutations of the human glucocorticoid receptor alpha gene (hGRalpha). Clin Biochem. 2003 Jun;36(4):305-11.

• Douroudis K, Tarassi K, Ioannidis G, Giannakopoulos F, Moutsatsou P, Thalassinos N, Papasteriades C. Association of vitamin D receptor gene polymorphisms with bone mineral density in postmenopausal women of Hellenic origin. Maturitas. 2003 Jul 25;45(3):191-7.

• Kassi E, Moutsatsou P, Sekeris CE, Moutsopoulos HM, Manoussakis MN. Oestrogen receptors in cultured epithelial cells from salivary glands of Sjogren's syndrome patients. Rheumatology (Oxford). 2003 Sep;42(9):1120-2.

• Moutsatsou P, Sekeris CE. Steroid receptors in the uterus: implications in endometriosis. Ann N Y Acad Sci. 2003 Nov;997:209-22.

• Koufali MM, Moutsatsou P, Sekeris CE, Breen KC. The dynamic localization of the glucocorticoid receptor in rat C6 glioma cell mitochondria. Mol Cell Endocrinol. 2003 Nov 14;209(1-2):51-60.

2002

• Vasiliadi D, Gratsias Y, Tsagarakis S, Botoula E, Trivizas P, Thalassinos N, Moutsatsou P. Glucocortidoid sensitivity assessed in peripheral blood cells do not correlate with the feedback sensitivity of the hypothalamo-pituitary adrenal AXIS. Hormones (Athens). 2002 Oct-Dec;1(4):233-8.

• Evangelopoulos D, Alevizaki M, Lekakis J, Cimponeriu A, Papamichael C, Kominakis A, Kalofoutis A, Moutsatsou P. Molecular analysis of the estrogen receptor alpha gene in men with coronary artery disease: association with disease status. Clin Chim Acta. 2003 May;331(1-2):37-44.

• Tsolakidou AF, Coulocheri SA, Sekeris CE, Moutsatsou P. Mutation detection of the human glucocorticoid receptor alpha gene area coding for the hormone-binding domain by denaturing gradient gel electrophoresis. J Biochem Biophys Methods. 2002 May 31;51(3):233-41.

2001

• Kassi EN, Vlachoyiannopoulos PG, Moutsopoulos HM, Sekeris CE, Moutsatsou P. Molecular analysis of estrogen receptor alpha and beta in lupus patients. Eur J Clin Invest. 2001 Jan;31(1):86-93.

• Moutsatsou P, Psarra AM, Tsiapara A, Paraskevakou H, Davaris P, Sekeris CE. Localization of the glucocorticoid receptor in rat brain mitochondria. Arch Biochem Biophys. 2001 Feb 1;386(1):69-78.

• Malamitsi-Puchner A, Tziotis J, Evangelopoulos D, Fountas L, Vlachos G, Creatsas G, Sekeris CE, Moutsatsou P. Gene analysis of the N-terminal region of the estrogen receptor alpha in preeclampsia. Steroids. 2001 Sep;66(9):695-700.

• Kasiotis KM, Magiatis P, Pratsinis H, Skaltsounis A, Abadji V, Charalambous A, Moutsatsou P, Haroutounian SA. Synthesis and biological evaluation of novel daunorubicin-estrogen conjugates. Steroids. 2001 Oct;66(10):785-91.

2000

• Halabalaki M, Aligiannis N, Papoutsi Z, Mitakou S, Moutsatsou P, Sekeris C, Skaltsounis AL. Three new arylobenzofurans from Onobrychis ebenoides and evaluation of their binding affinity for the estrogen receptor. J Nat Prod. 2000 Dec;63(12):1672-4.

• Moutsatsou P, Tsolakidou A, Trikkas G, Troungos C, Sekeris CE. Glucocorticoid receptor alpha and beta isoforms are not mutated in bipolar affective disorder. Mol Psychiatry. 2000 Mar;5(2):196-202.

• Moutsatsou P, Kazazoglou T, Fleischer-Lambropoulos H, Psarra AM, Tsiapara A, Sekeris CE, Stefanis C, Vernadakis A. Expression of the glucocorticoid receptor in early and late passage C-6 glioma cells and in normal astrocytes derived from aged mouse cerebral hemispheres. Int J Dev Neurosci. 2000 Apr-Jun;18(2-3):329-35.

• Moutsatsou P, Liakou K, Breen K, Cuckle H. Serum expression of sialyltransferase in normal and Down's syndrome-affected pregnancy. Ann Clin Biochem. 2000 Jul;37 ( Pt 4):507-11.

• Gratsias Y, Moutsatsou P, Chrysanthopoulou G, Tsagarakis S, Thalassinos N, Sekeris CE. Diurnal changes in glucocorticoid sensitivity in human peripheral blood samples. Steroids. 2000 Dec;65(12):851-6.

Before 2000

• Fountas L, Moutsatsou P, Kastanias I, Tamouridis N, Tzanela M, Anapliotou M, Sekeris CE. The contribution of vitamin D receptor gene polymorphisms in osteoporosis and familial osteoporosis. Osteoporos Int. 1999;10(5):392-8.

• Moutsatsou P, Fountas L, Coulocheri S, Kassi E, Sekeris CE. The oestrogen receptor codon 10 polymorphism detected in breast cancer is also present in non-malignant cells. J Cancer Res Clin Oncol. 1999;125(3-4):214-8.

• Moutsatsou P, Kassi E, Creatsas G, Coulocheri S, Scheller K, Sekeris CE. Detection of oestrogen receptor variants in endometrium, myometrium, leiomyoma and peripheral blood mononuclear cells: comparison to variants present in breast cancer. J Cancer Res Clin Oncol. 1998;124(9):478-84.

• Moutsatsou P, Sekeris CE. Estrogen and progesterone receptors in the endometrium. Ann N Y Acad Sci. 1997 Jun 17;816:99-115.

• Moutsatsou P, Oakey RE. Oestriol binding to plasma proteins.J Steroid Biochem. 1988 Mar;29(3):319-323.

• Moutsatsou P, Oakey RE. J Endocrinol. Oestriol and non-protein-bound oestriol concentrations in human peripheral plasma before labour and delivery. 1986 Jan;108(1):75-80.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ

• Moutsatsou P. Glucocorticoid receptor signaling in bipolar disorder: research frontiers.

• In Book: “Psychoneuroendocrinology Research Trends” Expert Commentary A, p.1-2. Nova Science Publishers, Inc., 2007. ISBN 978-1-60021-665-7.

• Moutsatsou P. Glucocorticoid receptor signaling and bipolar disorder: updates. In Book: “Psychoneuroendocrinology Research Trends”, Chapter XII, p. 361-380. Nova Science Publishers, Inc., 2007. ISBN 978-1-60021-665-7.

• Gallis C, Di Stefano M, Moutsatsou P, Sarjala T, Virtanen V, Holmbom B, Buhagiar JA, Katalanos A. Forest products with health - Promoting and medicinal properties. In Book: “Forests, Trees and Human Health” ,Chapter 3, p. 41-76. Ed. by K. Nilsson, C. Gallis, M. Sangster, K. Seeland, T. Hartig and S. DeVries, and J. Schipperijn. Springer Verlag, 2011. ISBN: 978-90-481-9805-4.

• Kassi E, Moutsatsou P. The glucocorticoid receptor signaling in cancer and inflammation. In Book: “Glucocorticoids: Effects, Action Mechanisms, and Therapeutic Uses”, Chapter 2, p. 35-60. Nova Publishers, Inc. 400 Oser Avenue, Suite 1600 Hauppauge, NY 11788.

• Salpeas V, Tsoporis JN, Izhar Sh, Parker TG, Bei ES, Moutsatsou P, Rizos IK. Glucocorticoid receptor signaling and its potential convergence with Toll-Like Receptor (TLR)-4 and Receptor for Advanced Glycation End-Products (RAGE) signaling pathways in cardiovascular disease.In Book: “Nuclear Receptors”. Nova Publishers; Imprint; Pub. Date: 2011, 3rd Quarter. ISBN: 978-1-61209-980-4.