Χρήστος Κρούπης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Χ. ΚΡΟΥΠΗ


-Βιοδείκτες στον καρκίνο του μαστού

Πουμπουρίδου Νικολέττα: «Μελέτη έκφρασης και ανίχνευση μεταλλάξεων στο γονίδιο PALB2 στον κληρονομικό καρκίνο μαστού-ωοθηκών» (Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ #70/3/10973)

Δελημήτσου Αγγελική: «Λειτουργική αξιολόγηση παραλλαγών αγνώστου κλινικής σημασίας και χαρακτηρισμός νέων μεταλλάξεων σε γονίδια που εμπλέκονται στον κληρονομικό καρκίνο μαστού-ωοθηκών» (Επιβλέπων, σε συνεργασία με Δρ. Δ. Γιαννουκάκο, Ερευνητή Α’ Δημοκρίτου)

Λάγιου Μαρία: «Μοριακή ανάλυση έκφρασης γονιδίου RASSF1 στον σποραδικό καρκίνο μαστού»

-Γενετική Νευρολογικών και Οφθαλμιατρικών νοσημάτων

Παπαστεφανοπούλου Βασιλική: «Ανίχνευση και αξιολόγηση γενετικών και βιοχημικών δεικτών στις άνοιες» (Επιβλέπων, σε συνεργασία με Αναπλ. Καθηγ. Σ. Παπαγεωργίου, Β’ Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ»

Φλώρου-Χατζηγιαννίδου Χρυσηίδα: «Ανίχνευση μεταλλάξεων στην μετωποκροταφική άνοια (frontotemporal dementia)»
Σαρλή Αντωνία: «Ανίχνευση νέων πολυμορφισμών που σχετίζονται με την Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας στον ελληνικό πληθυσμό»

Χήρας Δημήτριος: «Προσδιορισμός της συμβολής μεταλλαγών υπόπτων γονιδίων στη γενετική προδιάθεση για το ψευδοαποφολιδωτικό σύνδρομο στην Ήπειρο»

-Παθοφυσιολογία ανευρυσμάτων

Ρίζου Τατιάνα: “Ανίχνευση εναλλακτικών μετάγραφων mRNA του κολλαγόνου XIIα1 στα ανευρύσματα της ανιούσης θωρακικής αορτής” (μαζί με Επικ. Καθηγ. Ι. Τούμπουλη)

-Επικύρωση μεθόδων – Διαπίστευση εργαστηρίων

Δημοσιεύσεις:
1) Aceto J.F., M. Condrescu, C. Kroupis, H. Nelson, N. Nelson, D. Nicoll, K.D. Philipson and J.P. Reeves (1992). “Cloning and expression of the bovine cardiac sodium-calcium exchanger” Arch. Biochem. Biophys. 298, 553-560

2) Pijuan V., Y. Zhuang, L. Smith, Kroupis C.*, M. Condrescu, J.F. Aceto, J.P.Reeves and J.B. Smith (1993). “Stable expression of the cardiac sodium-calcium exchanger in CHO cells” Am. J. Physiol.(Cell Physiology) 264, C1066-1074 (*first author from the same lab)

3) McGinnis K., C. Kroupis and D.B. Wilson (1993).“Dimerization of Thermomonospora fusca endocellulase E2” Biochem. 32, 8146-8150

4) Condrescu M., J.P. Gardner, G. Chernaya, J.F. Aceto, C. Kroupis and J.P. Reeves (1995). “ATP-dependent regulation of sodium-calcium exchange in Chinese Hamster Ovary cells transfected with the bovine cardiac sodium-calcium exchanger” J. Biol. Chem. 270, 9137-9146

5) Degiannis D., V. Kalteziotis, A. Thalassinos, A. Kapsalis, C. Kroupis and K. Koniavitou (1998). “The effect of Cyclosporine-A (CsA) and Sirolimus (Srl) on Interleukin 15 (IL-15)-driven proliferation of OKT3-preactivated human lymphocytes” Transpl. Proceed. 30, 948-949

6) Antoniadi T., R. Rabionet, C. Kroupis, G.A. Aperis, J. Economides, J. Petmezakis, E. Economou-Petersen, X. Estivill and M.B. Petersen (1999). “High prevalence in the Greek population of the 35delG mutation in the connexin 26 gene causing prelingual deafness” Clin Genet. 55, 381-2

7) Antoniadi T., T. Hatzis, C. Kroupis, E. Economou-Petersen and M.B. Petersen (1999). “Prevalence of Factor V Leiden, Prothrombin G20210A and MTHFR C677T mutations in a Greek population of Blood Donors” Am. J. Hematol. 61 (4), 265-267

8) Sbarouni E., C. Kroupis, Z.S. Kyriakides, K. Koniavitou and D. Kremastinos (2000). “Cell adhesion molecules in relation to simvastatin and hormone replacement therapy in coronary artery disease” Eur. Heart J. 21, 975-980

9) Konstantopoulou I., C. Kroupis, A. Ladopoulou, A. Pantazidis, D. Boumba, E. S. Lianidou, M.B. Petersen, L. Florentin, E. Chiotellis, G. Nounesis, E. Efstathiou, D. Skarlos, C. Tsionou, G. Fountzilas and D. Yannoukakos (2000). “BRCA1 mutation analysis in Breast/Ovarian Cancer Families from Greece” Hum. Mut. 16 (3), 272-3

10) Adamopoulos S., J. Parissis, C. Kroupis, M. Georgiadis, D. Karatzas, G. Karavolias, K. Koniavitou, A.J. Coats and D. Kremastinos (2001). “Physical training reduces peripheral markers of inflammation in patients with chronic heart failure” Eur. Heart J. 22(9), 791-7

11) Adamopoulos S., J. Parissis, D. Karatzas, C. Kroupis, M. Georgiadis, G. Karavolias, J. Paraskevaidis, K. Koniavitou, A.J. Coats and D. Kremastinos (2002). “Physical training modulates proinflammatory cytokines and soluble Fas-soluble Fas ligand in patients with chronic heart failure” JACC 39, 653-663

12) Limas C.J., C. Kroupis, A. Haidaroglou and D.V. Cokkinos (2002). “Hyperprolactinaemia in patients with heart failure: clinical and immunogenetic correlations” Eur. J. Clin. Invest. 32 (2), 74-78

13) Kroupis C.*, A. Ladopoulou*, I. Konstantopoulou, L. Ioannidou-Mouzaka, A.C. Schofield, A. Pantazidis, S. Armaou, I. Tsiagas, E. Lianidou, E. Efstathiou, C. Tsionou, C. Panopoulos, M. Mihalatos, G. Nasioulas, D. Skarlos, N.E. Haites, G. Fountzilas, N. Pandis and D. Yannoukakos (2002). “Germ line BRCA1 and BRCA2 mutations in Greek breast/ovarian cancer families: 5382insC is the most frequent mutation observed” Cancer Letters 185 (1), 61-70 (*equally contributing first authors)

14) Adamopoulos S., J. Parissis, M. Georgiadis, D. Karatzas, J. Paraskevaidis, C. Kroupis, G. Karavolias, K. Koniavitou and D. Kremastinos (2002). “Growth hormone administration reduces circulating proinflammatory cytokines and soluble Fas/soluble Fas ligand system in patients with chronic heart failure secondary to idiopathic dilated cardiomyopathy” Am. Heart J 144 (2), 359-364

15) Kroupis C., E. Lianidou, N. Goutas, A. Ladopoulou, I. Konstantopoulou, A. Pantazidis, E. Efstathiou, N. Vourlidis, D. Yannoukakos and C. Tsionou (2003). “Atypical Medullary breast carcinoma in a family carrying the 5382insC BRCA1 mutation ” The Breast J 9 (3), 266-268

16) Limas C.J., C. Hasikidis, J. Iakovou, C. Kroupis, A. Haidaroglou and D.V. Cokkinos (2003). “Prognostic significance of soluble interleukin-2 receptor levels in patients with dilated cardiomyopathy” Eur. J. Clin. Invest. 33, 443-448

17) Sbarouni E., P. Flevari, C. Kroupis, Z.S. Kyriakides, K. Koniavitou and D. Kremastinos (2003). “The effects of raloxifene and simvastatin on plasma lipids and endothelium” Cardiovasc Drugs Ther 17, 319-323

18) Kroupis C., E. Lianidou, N. Goutas, S. Vasilaros, D. Yiannoukakos and M.B. Petersen (2004). “Genetic counseling of medullary breast cancer patients” Clin Genet 65, 343-344

19) Limas C.J., P. Iakovis, A. Anifantakis, C. Kroupis and D.V. Cokkinos (2004) “Familial clustering of autoimmune diseases in patients with dilated cardiomyopathy” Am. J. Cardiology 93, 1189-1191

20) Kroupis C., A. Stathopoulou, E. Zygalaki, L. Ferekidou, M. Talieri, and E. Lianidou (2005). “Development and applications of a real-time quantitative RT-PCR method (QRT-PCR) for BRCA1 mRNA” Clin Biochem 38 (1), 50-57

21) Zygalaki E., A. Stathopoulou, C. Kroupis, L. Kaklamanis, Z. Kyriakidis, D. Kremastinos and E.S. Lianidou (2005). “Real-time RT-PCR quantification of vascular endothelial growth factor (VEGF) splice variants” Clin. Chem 51 (8), 1518-1520

22) Flevari P., G. Theodorakis, I. Paraskevaidis F. Kolokathis, A. Kostopoulou, D. Leftheriotis, C. Kroupis, E. Livanis and D.T. Kremastinos (2006). “Coronary and peripheral blood flow changes following biventricular pacing and their relation to heart failure improvement” Europace 8, 44-50

23) Theodorakis G., P. Flevari, C. Kroupis, S. Adamopoulos, E. Livanis, A. Kostopoulou, F. Kolokathis, I. Paraskevaidis, D. Leftheriotis and D.T. Kremastinos (2006). “Anti-inflammatory effects of cardiac resynchronization therapy in patients with chronic heart failure” PACE 29 (3), 255-261

24) Kroupis C., A. Markou, N. Vourlidis, A. Dionyssiou-Asteriou and E. Lianidou (2006). “Presence of high-risk HPV DNA sequences in breast cancer tissues and association with histopathological characteristics” Clin Biochem 39 (7), 727-731

25) Kroupis C., G. Thomopoulou, T.G. Papathomas, N. Vourlidis and A.C. Lazaris (2006). “Population-based study of HPV infection and cervical neoplasia in Athens, Greece” Epidemiol. Infect.135 (6), 943-950

26) Kroupis C., K. Christopoulos, M.L. Devletoglou, I. Tsiagas and E.S. Lianidou (2008). « Assymetric real-time PCR detection of BRCA1 5382insC mutation by melting curve analysis in the LightCycler” Clin. Chimica Acta 390, 141-144

27) Delimaris I., S. Georgopoulos, C. Kroupis, A. Zachari, M. Liberi, E. Bastounis and A. Dionyssiou-Asteriou (2008). “Serum oxidizability, total antioxidant status and albumin serum levels in patients with aneurysmal or occlusive arterial disease” Clin Biochem 41, 706-711

28) Kroupis C., M. Theodorou, M. Kounavi, S.C. Oliveira, E. Iliopoulou, M. Mavri-Vavayanni, E.N. Melissari and D. Degiannis (2009). “Development of a real-time PCR detection method for a FCGR2A polymorphism in the LightCycler and application in the heparin-induced thrombocytopenia syndrome” Clin Biochem 42, 1685-1693

29) Vorkas P.A., K. Christopoulos, C. Kroupis and E.S. Lianidou (2010). “Mutation scanning of exon 20 of the BRCA1 gene by high-resolution melting curve analysis” Clin Biochem 43, 178-185

30) Tsangaris I., A. Tsantes, P. Bagos, G. Nikolopoulos, C. Kroupis, P. Kopterides, I. Dimopoulou, S. Orfanos, A. Kardoulaki, S. Chideriotis, A. Travlou and A. Armaganidis (2009). “The effect of plasma homocysteine levels on clinical outcomes of patients with acute lung injury/acute respiratory distress syndrome” Am. J. Med. Sci. 338 (6), 474-477

31) Vorkas P.A., N. Poumpouridou N., S. Agelaki, C. Kroupis, V. Georgoulias and E.S. Lianidou (2010). “PIK3CA hotspot mutation scanning by a novel and highly sensitive high-resolution small amplicon melting analysis method” J Mol Diagnostics 12 (5), 697-704

32) Kroupis C., M. Theodorou, A. Chaidaroglou, M. Dalamaga, S.C. Oliveira, D.V Cokkinos, D. Degiannis and A. Manginas (2010). “The association between a common FCGR2A polymorphism and coronary artery disease and CRP revisited” Genetic Testing and Biomolecular Markers 14 (6), 839-846

33) Iakovis P., A. Anyfantakis, C.J. Limas, C. Kroupis, D. Degiannis and D.V. Cokkinos (2011). “Increased inflammatory response in patients with dilated cardiomyopathy is associated with dyslipidaemia: effects of statin therapy” Angiology 62 (1), 55-61

34) Pavlidou A., M. Dalamaga, C. Kroupis, G. Konstantoulakis, M. Belimezi, G. Athanassas and C. Dimas (2011) “Survivin isoforms and clinicopathological characteristics in colorectal adenocarcinomas using real-time qPCR” W. J. Gastroenterology 17 (12), 1614-1621

35) Kroupis C. and N. Vourlidis (2011) “HPV Molecular Diagnostics” Clin Chem Lab Med, 49 (11), 1783-1799

36) Poumpouridou N. and C. Kroupis (2012). “Hereditary breast cancer: Beyond BRCA genetic analysis; PALB2 emerges” Clin Chem Lab Med 50, (3), 423-434

37) Kokotas H., C. Kroupis, D. Chiras, M. Grigoriadou, K. Lamnissou, M.B. Petersen and G. Kitsos (2012). “Biomarkers in primary open angle glaucoma” Clin Chem Lab Med 50, (12), 2107-2119

38) Mourtzikou A., M. Stamouli, C. Kroupis, S. Christodoulou, M. Skondra, A. Kastania, D. Pectasides, G. Athanasas and C. Dimas (2012). “Evaluation of carcinoembryonic antigen (CEA), epidermal growth factor receptor (EGFR), epithelial cell adhesion molecule EpCAM (GA733-2), and carbohydrate antigen 19-9 (CA 19-9) levels in colorectal cancer patients and correlation with clinicopathological characteristics” Clin Lab 58 (5-6), 441-448

39) Mourtzikou A., C. Κroupis, N. Poumpouridou, S. Christodoulou, M. Skondra, A. N. Kastania, G. Athanasas, D. Pectasides, K. Dimas (2012). “Molecular Detection of Circulating Tumor Cells in peripheral blood of colon cancer patients” Journal of Gastroenterology and Hepatology Research, 1 (5), 74-79

40) Flevari P., G. Theodorakis, D. Leftheriotis, C. Kroupis, F. Kolokathis, K. Dima, M. Anastasiou-Nana and D. Kremastinos (2012). “Serum markers of deranged myocardial collagen turnover: their relation to malignant ventricular arrhythmias in cardioverter-defibrillator recipients with heart failure” Am Heart J. 164 (4), 530-537

41) Melichar B and C. Kroupis (2012). “Cancer Epigenomics: moving slowly, but at a steady pace from laboratory bench to clinical practice” Clin Chem Lab Med 50, (10), 1699-701

42) Kroupis C, D. Chiras, K. Tzika and H. Kokkotas (2013). “Molecular genetics of pseudoexfoliation syndrome (PXFS) and glaucoma (PXFG)” J Genet Syndr Gene Ther 4, (1), e118

43) Chiras D., K. Tzika, H. Kokotas, S.C. Oliveira, M. Grigoriadou, A. Kastania, K. Dima, M. Stefaniotou, M. Aspiotis, M.B. Petersen, G. Kitsos and C. Kroupis* (2013). “Development of novel LOXL1 genotyping method and evaluation of LOXL1, APOE and MTHFR polymorphisms in exfoliation syndrome/glaucoma (XFS/XFG) in a Greek population” Mol Vision 19, 1006-1016 (*equally contributing last authors)

44) Pavlidou A., C. Kroupis*, N. Goutas, M. Dalamaga and C. Dimas (2014). “Validation of a real-time quantitative polymerase chain reaction method for the quantification of 3 survivin transcripts and quantification of three survivin transcripts and evaluation in breast cancer tissues” Clin Breast Cancer 14, (2), 122-131 (*corresponding author)

45) Pavlidou A., C. Kroupis* and C. Dimas (2014). “Association of survivin splice transcripts with prognosis and treatment of breast cancer” World J Clin Oncol 5, (5), 883-894 (*corresponding author)

46) Chiras D., Kitsos G., Petersen M.B., Skalidakis I. and C. Kroupis (2015). “Oxidative Stress in Dry Age-related Macular Degeneration and Exfoliation Syndrome” Crit Rev Clin Lab Sci. 52, (1), 12-27

47) Velissari A., I. Skalidakis, S.C. Oliveira, C. Koutsandrea, G. Kitsos, M.B. Petersen and C. Kroupis (2015). “Novel association of FCGR2A polymorphism with age-related macular degeneration (AMD) and development of a novel CFH real-time genotyping method” Clin Chem Lab Med 53, (10), 1521-1529

48) Kotsopoulou I., P. Tsoplou, K. Mavrommatis and C. Kroupis (2015). “Non Invasive prenatal testing (NIPT): limitations on the way to become diagnosis” Diagnosis 2, (3), 141–158

49) Thelen M.H.M, F. Vanstapel, C. Kroupis, I. Vukasovic, G. Boursier, E. Barrett, F. B. Andreu, P. Meško Brguljan, D. Brugnoni, M. Lohmander, L. Sprongl, T. Vodnik, I. Ghita, M. Vaubourdolle and W. Huisman (2015) “Flexible scope for ISO 15189 accreditation: a guidance prepared by the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) Working Group Accreditation and ISO/CEN standards (WG-A/ISO)” Clin Chem Lab Med 53, (8), 1173–1180

50) Makris K., D.Stefani, E. Makri, I. Panagou, M. Lagiou, A. Sarli, M. Lelekis and C. Kroupis (2015). “Evaluation of a particle enhanced turbidimetric assay for the measurement of neutrophil gelatinase-associated lipocalin in plasma and urine on Architect-8000: Analytical performance and establishment of reference values” Clin Biochem 48, 1291-1297

51) Karaglani M., I. Toumpoulis, N. Goutas, N. Poumpouridou, D. Vlachodomitropoulos, S. Vasilaros, I. Rizos and C. Kroupis (2015). “Development of novel real-time PCR methodology for quantification of COL11A1 mRNA variants and evaluation in breast cancer tissue specimens” BMC Cancer 15, 694

52) Poumpouridou N., A. Acha-Sagredo, N. Goutas, D. Vlachodomitropoulos, I. Chatziioannidou, E. Lianidou, T. Liloglou and C. Kroupis (2016). “Development and validation ofolecular methodologies to assess PALB2 expression in sporadic breast cancer” Clin Biochem 49, 253-259

53) Poumpouridou N., N. Goutas, C. Tsionou, K. Dimas, E. Lianidou and C. Kroupis (2016). “Development of a novel PTT assay for mutation detection in PALB2 large exons and PALB2 screening in medullary breast cancer” Fam Cancer (in print)

54) Marouga A., M. Dalamaga, A.N. Kastania, C. Kroupis, M. Lagiou, K. Saounatsou, K. Dimas and D.V. Vlahakos (2016). “Circulating resistin as an independent biomarker associated with all-cause and cardiovascular mortality in elderly, non-diabetic patients with chronic kidney disease” Biomarkers (in print)

55) Boursier B., I. Vukasovic, P. Brguljan, M. Lohmander, I. Ghita, F. Bernabeu, E. Barrett, D. Brugnoni, C. Kroupis, L. Sprongl, M.H.M Thelen, F. Vanstapel, T. Vodnik, W. Huisman, M. Vaubourdolle (2016). “Accreditation process in European countries – an EFLM survey” Clin Chem Lab Med 54 (4), 545-551

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

1) Samantha Carlos De Oliveira (PhD, University of São Paulo-Medical School, Brazil) μεταδιδακτορική υπότροφος του ΙΚΥ με θέμα “Heparin-Induced Thrombocytopenia: clinical and laboratory aspects” (Oct 2008-Oct 2009)

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (PhD):

1) Πουμπουρίδου Νικολέττα: «Μελέτη και κλινική αξιολόγηση νέων μοριακών δεικτών καρκίνου του μαστού» (συνεπιβλέπων με Αναπλ. Καθηγ. Ε. Λιανίδου), Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών, Οκτ. 2015

2) Δελημήτσου Αγγελική: «Λειτουργική αξιολόγηση παραλλαγών αγνώστου κλινικής σημασίας και χαρακτηρισμός νέων μεταλλάξεων σε γονίδια που εμπλέκονται στον κληρονομικό καρκίνο μαστού-ωοθηκών» (Επιβλέπων, σε συνεργασία με Δρ. Δ. Γιαννουκάκο, Ερευνητή Α’ Δημοκρίτου και καθηγ. Α. Παπαβασιλείου)

3) Παπαστεφανοπούλου Βασιλική: «Ανίχνευση και αξιολόγηση γενετικών και βιοχημικών δεικτών στις άνοιες» (Επιβλέπων, σε συνεργασία με Αναπλ. Καθηγ. Σ. Παπαγεωργίου, Β’ Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ»

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MSc):

1) Χατζηϊωαννίδου Ιωάννα: «Μελέτη της μεθυλίωσης των υποκινητών των γονιδίων ER και DAPK γονιδίων και του MTHFR γονότυπου στον καρκίνο του μαστού» Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Κλινική Χημεία, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάρτιος 2008

2) Παππά Αγγελική: «Μελέτη της μεθυλίωσης των υποκινητών των γονιδίων DAPK και ΤΙΜΡ-3 γονιδίων και συσχετισμός τους με τον MTHFR γονότυπο σε προκαρκινικές αλλοιώσεις του τραχήλου της μήτρας» Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Κλινική Χημεία, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάρτιος 2008

3) Κουνάβη Μαρία: «Εργαστηριακή διερεύνηση του συνδρόμου ΗΙΤ (Θρομβοπενία επαγώμενη από ηπαρίνη)» Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Βιοχημεία, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάρτιος 2008 (συνεπιβλέπων με Αναπλ. Καθηγ. Μ. Μαυρή)

4) Πουμπουρίδου Νικολέττα: «Ανίχνευση πολυμορφισμών και μεταλλάξεων στο γονίδιο PALB2 σε BRCA αρνητικούς Ελληνες ασθενείς με κληρονομούμενο καρκίνο μαστού και ωοθηκών» Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Κλινική Χημεία, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών, Οκτώβριος 2008

5) Βελισσάρη Αλίκη: «Ανάπτυξη μεθοδολογιών για την ανίχνευση σημειακών πολυμορφισμών (SNPs) σχετιζόμενων με την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδος (age-related macular degeneration)» Διατμηματικό Μεταπτυχιακό στη Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οκτώβριος 2011

6) Τζίκα Κωνσταντίνα: «Ανάπτυξη μεθοδολογιών για την ανίχνευση σημειακών πολυμορφισμών (SNPs) του γονιδίου LOXL1 σχετιζόμενων με το ψευδοαποφολιδωτικό γλαύκωμα και σύνδρομο» Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Κλινική Χημεία, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάρτιος 2012

7) Καραγλάνη Μακρίνα: «Μελέτη των ισομορφών κολλαγόνου ΧΙ (Α1) στον καρκίνο του μαστού» Διατμηματικό Μεταπτυχιακό στη Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φεβρουάριος 2014

8) Λάγιου Μαρία: «Μοριακή ανάλυση έκφρασης γονιδίου RASSF1 στον σποραδικό καρκίνο μαστού» Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Κλινική Χημεία, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάρτιος 2016

9) Σαρλή Αντωνία: «Ανίχνευση νέων πολυμορφισμών που σχετίζονται με την Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας στον ελληνικό πληθυσμό» Μεταπτυχιακό στη Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Απρίλιος 2016

10) Φλώρου-Χατζηγιαννίδου Χρυσηίδα: «Ανίχνευση μεταλλάξεων στην μετωποκροταφική άνοια (frontotemporal dementia)» Διατμηματικό Μεταπτυχιακό στη Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική, Πανεπιστήμιο Αθηνών (σε εξέλιξη)

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

1) Θεοδώρου Μαρία: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ανίχνευση του πολυμορφισμού R131H στο γονίδιο του υποδοχέα FcgRIIa και Κλινικές Εφαρμογές», Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

2) Μουσσαμά Αργυρώ και Εύα Πάντου: «Μελέτη πολυμορφισμών των γονιδίων ΜΜΡ-9 και FCGR2A στη στεφανιαία νόσο» Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιούλιος 2006

3) Παρίση Κλειώ και Αλίκη Ντζιφά: «Σύγκριση καρδιακών δεικτών σε αυτόματους ανοσολογικούς αναλυτές» Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιούλιος 2007

4) Λάγιου Μαρία: «Νεφελομετρική μέτρηση κυστατίνης C, ομοκυστείνης και C-αντιδρώσας πρωτείνης σε αθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) και συσχέτιση με καρδιαγγειακές επιπλοκές» Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιούλιος 2010

5) Ρίζου Τατιάνα: “Ανίχνευση εναλλακτικών μετάγραφων mRNA του κολλαγόνου XIIα1 στα ανευρύσματα της ανιούσης θωρακικής αορτής” (μαζί με Επικ. Καθηγ. Ι. Τούμπουλη) Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (σε εξέλιξη)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ (€45.000) αναφορικά με το γονίδιο PALB2: συνερευνητής με Καθηγ. Ε. Λιανίδου (#70/3/10973) «Μελέτη και κλινική αξιολόγηση νέων μοριακών δεικτών καρκίνου του μαστού» για την υποψήφια διδάκτωρ Νικολέττα Πουμπουρίδου

Χρηματοδότηση μεταδιδακτορικής υποτρόφου Samantha Carlos De Oliveira από ΙΚΥ (€7.800) και τεσσάρων μεταπτυχιακών φοιτητών Διατμηματικού Κλινικής Βιοχημείας-Μοριακής Διαγνωστικής για το πειραματικό μέρος (€8.000)

Πρόγραμμα Καποδίστριας 2009, Υπεύθυνος για το ερευνητικό πρόγραμμα «Γενετική ανάλυση γονιδίου PALB2 σε BRCA αρνητικές οικογένειες με κληρονομούμενο καρκίνο μαστού και ωοθηκών (€2.500)

Πρόγραμμα Καποδίστριας 2007, Συνερευνητής με τον Αναπλ. Καθηγ. Κ. Τρούγκο (€2.900) για το ερευνητικό πρόγραμμα «Υπερμεθυλίωση DNA και συσχέτιση με καρκινογένεση στον καρκίνο του μαστού»