Γενικά για τα τμήματα

«Το Ενιαίο Τμήμα "Αιματολογικό Εργαστήριο – Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας" της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. ιδρύθηκε με το Φ.Ε.Κ. 900 / 03.07.2003 στο οποίο και καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας τους, εγκαταστάθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» με το Φ.Ε.Κ. 1079 / 04.08.2003 και άρχισε να λειτουργεί αμέσως μετά την εγκατάστασή του.

Το Αιματολογικό Εργαστήριο πραγματοποιεί το σύνολο των αιματολογικών εξετάσεων ρουτίνας των νοσηλευομένων και εξωτερικών ασθενών του Νοσοκομείου. Παράλληλα στο Εργαστήριο λειτουργεί Τμήμα διερεύνησης διαταραχών αιμόστασης σε λειτουργικό, πρωτεϊνικό και μοριακό επίπεδο, εργαστήριο αδρής διερεύνησης αιμοσφαιρινοπαθειών, καθώς και ερευνητικό εργαστήριο διερεύνησης αιμοπεταλιακής λειτουργικότητας και αντίστασης στην αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και διενέργειας σφαιρικών δοκιμασιών αιμόστασης.

Το Εργαστήριο διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 και διαπίστευση ISO 15189:2007 για τις εξετάσεις που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Γενική αίματος 9 παραμέτρων (WBC, RBC, Hct, Hb, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLTs)
Λευκοκυτταρικός τύπος (Neut, Lymph, Μono, Eos, Bas)
Μικροσκόπηση επιχρίσματος περιφερικού αίματος
PT/INR, aPTT, Iνωδογόνο, D-Dimers, Anti-Xa, Antithrombin, Protein C, Protein S


Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας έχει ως κύριο έργο τη μεταγγισιοθεραπεία των ασθενών του Νοσοκομείου. Οι ανάγκες σε αίμα και παράγωγα καλύπτονται σχεδόν πλήρως από τη λειτουργία αίθουσας αιμοδότησης και αιμοπεταλιαφαίρεσης από εθελοντές δότες και δότες συγγενικού περιβάλλοντος των ασθενών.

Η αίθουσα αιμοληψιών της Αιμοδοσίας λειτουργεί Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 8:30πμ-15:00μμ, Τετάρτη 8:30πμ-20:00μμ, Κυριακή 9:00πμ-14:00μμ, Σάββατο και αργίες κλειστά.

Παράλληλα στην Αιμοδοσία διενεργείται πλήρης προ- και μετα- μεταγγισιακός έλεγχος ασθενών και αιμοδοτών, πλήρης διερεύνηση ασυμβατότητας και καταγραφή αντιδράσεων από μετάγγιση σε ειδική database. Η Ν.Υ. Αιμοδοσίας διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008.