Παλαιότερα αιτήματα Υγειονομικό

Φίλτρο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004249 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-1 ΕΠΙΚΡΑΝΙΑΚΑ ΔΙΣΚΙΑ- ΣΕΤ ΕΝΤΟΠΙΣΤΩΝ ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 5ΤΜΧ ,10 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ,1 ΚΑΛΥΜΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ,1 ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ Κ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004247 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-1 ΕΠΙΚΡΑΝΙΑΚΑ ΔΙΣΚΙΑ- ΣΕΤ ΕΝΤΟΠΙΣΤΩΝ ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 5ΤΜΧ ,10 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ,1 ΚΑΛΥΜΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ,1 ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ Κ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004241 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-1 ΚΥΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 3 ΣΤΕΛΕΧ ΜΕ ΥΠΕΡΝΕΦΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ,2 ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΕΞΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 3 ΣΤΕΛΕΧ ΜΕ Υ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002767 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠMΕΧΡΙ 22/9/2021 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ-500 ΟΘΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 100χ125cm ΠΑΡΑΘΥΡΟ 13χ10cm & ΣΑΚΟ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ, ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002632 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠMΕΧΡΙ 22/9/2021 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ-250 ΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛ. ΑΝΑΔΙΠΛ.ΥΔΡΟΦΟΒ.(ΠΟΣ. ΥΔΡΟΦΙΛ. 4%) ΑΣΦΑΙΡ. 1ΤΜΧ, ΟΔ12,5mm GLISTERING FREE Δ1,54
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004000 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠMΕΧΡΙ 22/9/2021 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ-200 ΣΕΤ ΑΠΟ ΔΥΟ ΙΞΩΔΗ (ΥΑΛΟΥΡΟΝ. ΝΑΤΡΙΟ & ΘΕΙΪΚΗ ΧΟΝΔΡΟΪΤΙΝΗ 30MG/ML & 40MG/ML)
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004092 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-3 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ 600mm ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΥΣΤΗΣ ΚΟΚΥΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0006048 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΟΣΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -OPTISAL
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0006047 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΟΣΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -OPTISAL
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0006674 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΟΣΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -OPTISAL
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0000096 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0000095 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001066 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002232 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002237 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002238 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003052 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003053 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003054 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003055 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003057 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003525 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003524 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003526 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003731 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 4 ΤΜΧΟΜΑΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ 21/0004222 ΤΕΠ 8 ΤΜΧ-12 FLUID PACK COOX 700TESTS
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003730 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 6 ΤΜΧΟΜΑΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ 21/0004105 Γ' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 10 ΤΜΧ21/0004223 ΤΕΠ 12 ΤΜΧ-28 SENSOR CARTRIDGE ΓΙΑ COBAS B123
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003813 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤ. ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 100 ΤΜΧΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗ ΜΕΘΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ 21/0003838 ΜΕΘ ΚΔΧ-ΘΚΧ-ΑΓΧ (19) 60 ΤΜΧ-160 ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ HAMILTON C1 MEDICAL AG
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003842 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕΘ ΚΔΧ-ΘΚΧ-ΑΓΧ 10 ΤΜΧΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗ ΜΕΘ (19)ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ 21/0003888 ΜΕΘ (28) 15ΤΜΧ-25 ΣΕΤ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ Τ. PULL 18 (PEG-18-PULL-I)
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003868 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕΘ ΚΔΧ-ΘΚΧ-ΑΓΧ 200ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗ ΜΕΘ (19)ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ 21/0003742 30 ΤΜΧ-230 ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΔΙΠΛΟΣ- ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΗΨΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜ-ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003863 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕΘ ΚΔΧ-ΘΚΧ-ΑΓΧ 40 ΤΜΧΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ 21/0003929 ΜΕΘ (28) 20 ΤΜΧ-60 ΘΗΚΑΡΙ 7FR ΜΗΚΟΣ 11CM