Παλαιότερα αιτήματα Υγειονομικό

Φίλτρο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002093 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-15 AssayTip/AssayCup tray ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,10 ARCHIVING CAP ΓΙΑ COBAS ,5 ALIQ TIPS PRE-LOADED ΓΙΑ COBAS ,6 ELECTRODE SODIUM (NA) ΓΙΑ COBAS 8000 ,6 ELECTRODE POTASSIUM (K) COBAS 8000 ,6 ELEC
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002098 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-3 HYDRAGEL 15 PROTEIN (SEBIA)150T. ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ /TITAN GEL ,1 HYDRAGEL 4 URINE PROFILE (SEBIA) ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ OΥΡΩΝ ΚΙΤ:40TEST/TITAN GEL ,2 ANTISERUM FIX-GAM-K-L 33TEST ΗΛΕ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002095 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-30 PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,40 ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,40 CLEANCELL M (2x2L) Elecsys cobas e ,40 COBAS ISE INTERNAL STANDARD GEN2 2X2LT ,
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002077 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-10 COBAS GLUCOSE HK(VERS3) 2200TEST ,7 COBAS UREA/BUN 1900TEST ,5 COBAS URIC ACID VERS2 1000TEST ,5 COBAS CALCIUM REAGENT 2250 TEST ,22 COBAS PHOSPHATE V2 600TEST ,3 PRECINORM PUC 4X3 ML ,3 PRECI
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002078 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-20 COBAS GOT/AST 1100TEST ,20 COBAS GPT/ALT 1100TEST ,15 COBAS γ-GT VER2 1200TEST ,20 COBAS ALKALINE PHOSPHATASE (ALP) 1050TEST ,30 COBAS LDH IFCC VER2 750TEST ,1 COBAS DIGOXIN 200TEST ,1 COBAS C
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002079 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-18 COBAS CK-NAC 800TEST ,15 COBAS a-AMYLASE 750TEST ,2 COBAS IRON GEN2 750TEST ,6 COBAS LDL-C PLUS 2GEN 500TEST ,1 COBAS/INTEGRA AMMONIA 150TEST ,2 COBAS/INTEGRA CONTROL 1 AMM/ETH/CO2 5X4ML ,2
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002080 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-25 COBAS BILIRUBIN TOTAL 600TEST ,20 COBAS BILIRUBIN DIRECT 500TEST ,2 COBAS CHOLESTEROL GEN2 2100TEST ,5 COBAS HDL-C PLUS 4GEN 500 TEST ,2 COBAS VALPROIC ACID &FREE VALPROIC ACID 200TEST ,2 COB
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002081 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-80 COBAS MAGNESIUM 200 TEST ,12 COBAS CREATININE JAFFE GEN2 1500TEST ,25 COBAS TOTAL PROTEIN GEN2 700TEST ,25 COBAS ALBUMIN 2 750TEST ,5 COBAS ISE STANDARD LOW 10X3ML ,5 COBAS ISE STANDARD HIGH
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002075 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-2 ELECSYS PROLACTIN II REAGENT 100 TEST ,2 ELECSYS PROGESTERONE II REAGENT 100 TEST ,2 ELECSYS TESTOSTERONE II REAGENT 100 TEST ,1 ELECSYS C-PEPTIDE REAGENT 100 TEST ,2 ELECSYS HGH REAGENT 100 TE
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002099 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-2 HYDRAGEL 12 IF PENTA (SEBIA) ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΚΙΤ:120TEST/TITAN GEL ,5 HYDRASYS DESTAINING SOLUTION(SEBIA) ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ/TITAN GEL ,5 HYDRASYS WASH SOLUTION(SEBIA) ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002067 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-4 proBNP G2 Elecsys E2G 300 V2 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002066 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-4 proBNP G2 Elecsys E2G 300 V2 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002063 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-3 Vitamin D total G2 Elecsys E2G 300 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,2 Insulin Elecsys E2G 100 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,1 Estradiol G3 Elecsys E2G 300 ,1 LH Elecsys E2G 300 ,1 PTH Elecsys E2G 300 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002064 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-10 Ferritin Elecsys E2G 300 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,15 TSH Elecsys E2G 300 V2 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ e801 ,2 Anti-TG Elecsys E2G 300 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,2 HCG+beta Elecsys E2G 300 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,20
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002065 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-25 Troponin T hs Elecsys E2G 300 V2 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,3 PCT Brahms (Roche) Elecsys E2G 300V2 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002068 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-4 proBNP G2 Elecsys E2G 300 V2 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002076 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-2 ACTH (reagent) ELECSYS 100TEST ,1 N-MID OSTEOCALCIN ELECSYS 100TEST ,1 SHBG (reagent) 100TEST ,1 DHEA-S ELECSYS(reagent) 100TEST ,1 ELECSYS CYCLOSPORINE CALSET 6X1ML ,1 ELECSYS C-PEPTIDE CALSET
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002131 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓ.ΚΛΙΝ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-6 Diluent Universal E2G ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,4 proBNP G2 Elecsys E2G 300 V2 ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas e801 ,2 CA 125 G2 CS Elecsys ,2 TG G2 CS Elecsys ,1 T3 CS Elecsys (2x1ml) ,1 FT4 G3 CS Elecsys (2x1m
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002120 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-2 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ DDDR ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΟΝΟΜ.ΑΠΙΝΙΔ.ΕΞΟΔΟ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ & ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ,2 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ή ΠΑΘΗΤΙΚΟ) ΓΙΑ ΘΥΡΑ DF4 ,2 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Η ΠΑΘΗΤΙΚΟ) ,2 ΕΙΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 19/0004974 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 177Lu-oxodotreotide ΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΕΠ.ΔΗΜ. Γ'ΔΟΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0003253 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 177Lu-oxodotreotide ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ ΟΙΚΟ-ΑΛΕΞ Γ'ΔΟΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0003787 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 177Lu-oxodotreotide ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΔΙΑ-ΔΗΜ Γ'ΔΟΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0006550 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΤΤΑΜΕΤΡΙΑΣ-ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ-100 ΑΣΚΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 250ml ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΣΚΟ ,10 DIMETHYL SULFOXIDE, USP grade, στείρο διάλυμα, περιέκτες με κλείσιμο Flipoff-Tearoff ,200 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΣΚΩΝ SAMPLING
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0006551 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΤΤΑΜΕΤΡΙΑΣ-ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ-2 GEL STAR NUCLEIC ACID GEL STAIN SYBR SAFE DNA GEL STAIN 10000X CONCENTRATE 400 UI ,5 PCR QUALITY (DNASE-RNASE-FREE) DISTILLED WATER 500ML ,5 10XTBE BUFFER , DNASE, RNASE ,PRO
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001334 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 YTTRIUM MICROSPHERES Y-90 SIR-SPHERES ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ ΣΑΡ-ΕΙΡ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001559 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΕΙΓ. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ-2 ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5 ΣΚΑΛΙΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001561 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΕΙΓ. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ-240 ΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡ ΜΟΝΟΚΛΩΝ ΠΟΛΥΑΜΙΔ USP 3/0 ΜΗΚ 75ΕΚ ΒΕΛ 26ΜΜ 3/8ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΡΜ ΑΝΤΙΣΤΡ ΚΟΠΤ NYLON ,240 ΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡ ΜΟΝΚΛ USP 2/0 ΜΗΚ 75ΕΚ ΒΕΛ 40ΜΜ 3/8ΚΥΚΛ ΔΕΡΜ ΚΟΠΤ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ,240 ΡΑΜΜΑ ΜΗ ΑΠΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001560 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΕΙΓ. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ-200 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗ VENTILOGIC LS
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001515 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-100 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ M, SIMMONS, COBRA, HEAD HUNTER
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001564 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΕΙΓ. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ-100 ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕΡΑ (233x127εκ., ΜΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ/ΜΕΤΕΛΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙ)