Παλαιότερα αιτήματα Υγειονομικό

Φίλτρο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0006048 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΟΣΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -OPTISAL
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0006047 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΟΣΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -OPTISAL
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0006674 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΟΣΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -OPTISAL
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0000096 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0000095 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001066 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002232 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002237 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002238 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003052 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003053 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003054 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003057 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004483 ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-30000 ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ FFP2
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004482 ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-20000 ΜΑΣΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ FFP3S ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004190 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-300 ΘΗΚΑΡΙ ΣΕΤ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΜΕ ΣΥΡΜΑ & ΒΕΛΟΝΑ 8-25cm ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ, ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004449 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-1 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΟΣ MRI SAFE ΔΕΞΙΑΣ & ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ DF4 KAI IS4 ΓΙΑ ΚΑΡΔ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,1 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ MRI SAFE ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΟ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004434 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝ.ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝAΝΑΡΤΗΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10:30 πμ-1000 ΕΤΟΙΜΟ ΓΑΛΑ ΠΡΩΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ (ΠΟΣΙΜΟ) ,1000 ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ RTF
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002129 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 177Lu-oxodotreotide ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ ΑΓΟΥ-ΕΛ Δ'ΔΟΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0002441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 177Lu-oxodotreotide ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΜΑΛΙ-ΧΑΡΑΛ Δ'ΔΟΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0003254 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 177Lu-oxodotreotide ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ ΟΙΚΟ-ΑΛΕΞ Δ'ΔΟΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0003788 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 177Lu-oxodotreotide ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΔΙΑ-ΔΗΜ Δ'ΔΟΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004323 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 177Lu-oxodotreotide ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΟΥΡ-ΜΙΧ Δ'ΔΟΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0004530 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 177Lu-oxodotreotide ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ ΧΡΥΣ-ΑΙΚ Β'ΔΟΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005470 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 177Lu-oxodotreotide ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ ΧΑΤΖ-ΔΗΜ Δ'ΔΟΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0005645 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 177Lu-oxodotreotide ΕΞΩΣΥΝΒΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΑΤΣ-ΑΡΓ Δ'ΔΟΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0006136 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 177Lu-oxodotreotide ΕΞΩΣΥΝΒΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ ΤΕΡ-ΕΛΕ Δ'ΔΟΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0006438 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 177Lu-oxodotreotide ΕΞΩΣΥΝΒΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ ΜΠΟΥ-ΚΩΣ Γ'ΔΟΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 20/0006592 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 177Lu-oxodotreotide ΕΞΩΣΥΝΒΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΗ ΛΟΝ/ΧΑΤΖ-ΒΑΣ Β'ΔΟΣΗ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0000076 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-1 177Lu-oxodotreotide ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΜΑΣ-ΙΩΑ Γ'ΔΟΣΗ