Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001756 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡ/ΚΗΣ(13)-80 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ14,5 FR 24 CM ,30 ΣΕΤ ΚΑΘΕΤ. ΑΙΜΟΚΑΘ (ΔΙΕΥΡΥΝΤ ΣΥΡΜ ΠΩΜΑΤΑ) ΠΡΟΣΩΡ ΑΠΛΟΣ ΚΕΚΚΑΜΕΝΟΣ 2ΠΛ.ΑΥΛΟΥ 16CM ,30 ΣΕΤ ΚΑΘΕΤ. ΑΙΜΟΚΑΘ (ΔΙΕΥΡΥΝΤ ΣΥΡΜ ΠΩΜΑΤΑ) ΠΡΟΣΩΡ ΑΠΛΟΣ ΥΠΟΚΛΕ 18 Μαΐου 2021 20 Μαΐου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002460 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-1 ΚΥΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 3 ΣΤΕΛΕΧ ΜΕ ΥΠΕΡΝΕΦΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ,2 ΠΛΑΓΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΕΞΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 3 ΣΤΕΛΕΧ ΜΕ Υ 18 Μαΐου 2021 20 Μαΐου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002018 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤ. ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΘ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-1000 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΠΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ 17 Μαΐου 2021 19 Μαΐου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002020 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤ. ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΘ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-1000 ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ 17 Μαΐου 2021 19 Μαΐου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002270 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-1 ΚΟΧΛΙΑΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ 17 Μαΐου 2021 18 Μαΐου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001967 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-600 ΟΘΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 100χ125cm ΠΑΡΑΘΥΡΟ 13χ10cm & ΣΑΚΟ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ, ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ 17 Μαΐου 2021 19 Μαΐου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001713 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝ.ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ-20 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ14,5 FR 24 CM ,30 ΣΕΤ ΚΑΘΕΤ. ΑΙΜΟΚΑΘ (ΔΙΕΥΡΥΝΤ ΣΥΡΜ ΠΩΜΑΤΑ) ΠΡΟΣΩΡ ΑΠΛΟΣ ΚΕΚΚΑΜΕΝΟΣ 2ΠΛ.ΑΥΛΟΥ 16CM ,30 ΣΕΤ ΚΑΘΕΤ. ΑΙΜΟΚΑΘ (ΔΙΕΥΡΥΝΤ ΣΥΡΜ ΠΩΜΑΤΑ) ΠΡΟΣΩΡ ΑΠΛΟΣ ΥΠΟΚΛ 17 Μαΐου 2021 19 Μαΐου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001700 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝ.ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ-1500 ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΛ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ HCO3 1,75 ΜΕ Ca & ΓΛΥΚΟΖΗ 5LT ,1000 ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΛ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ HCO3 ΜΕ Ca 1,5 5LT. ,1000 ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΛ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ HCO3 17 Μαΐου 2021 19 Μαΐου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001691 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝ.ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ-300 ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗΣ 1,8/2,2 DRY KUF LOW FLUX ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΜΟΚ ΓΙΑ ΤΑ 5008S ,300 ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗΣ HEXILON Kuf<20ml/mmHg/h/1.0m², low flux ,200 ΦΙΛΤΡΑ IN VIVO Kuf?20ml/mmHg/h/1.0m²,συνθετικ 17 Μαΐου 2021 19 Μαΐου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001694 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝ.ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ-200 ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗΣ HELIXON Kuf>20ml/mmHg/h/1.0m², high flux ,200 ΦΙΛΤΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ PEPA Kuf>20ml/mmHg/h/1.0m², high flux ,200 ΦΙΛΤΡΑ IN VITRO Kuf>20ml/mmHg/h/1.0m²,συνθετικές 17 Μαΐου 2021 19 Μαΐου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002428 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝ ΕΝΤΑΤ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (28)-40 ΦΙΛΤΡΟ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ PRISMAFLEX M100 17 Μαΐου 2021 19 Μαΐου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002352 ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ-50 ΚΩΔ.ΕΝΤ. 02.103-05 ΜΠΛΟΚ 4/ΤΥΠΟ ΚΑΡΜΠΟΝ. ΑΤΟΜ. ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑΡΚΩΤ. (4ΦΧ50) 17 Μαΐου 2021 19 Μαΐου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0000097 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ-2 ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΝΟΡ ΕΥΚΑΜΠΤΗ 250ΜΜ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ AESCULAP) ,2 ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΜΙΝΟΡ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΙΝΟΡ ΕΥΚΑΜΠΤΗ 250ΜΜ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ AESCULAP) 17 Μαΐου 2021 19 Μαΐου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0000707 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ-10000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ CONTAINERS ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ,5000 ΦΙΛΤΡΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΔΙΑΜ 17 Μαΐου 2021 19 Μαΐου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001604 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝ ΕΝΤΑΤ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (28)-100 ΚΡΕΜΑ HYDROVIT ZINCO PROTECTIVE 100ml 17 Μαΐου 2021 19 Μαΐου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001445 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤ.-10 MAY GRUNWALD 2,5LT (ΧΡΩΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΜΥΕΛΟΥ ,ΙΣΤΟΛ.ΤΟΜΩΝ &ΧΡΩΣΕΙΣ GIEMSA) 17 Μαΐου 2021 19 Μαΐου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001196 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤ.-1000 ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΤΥΠΟΥ EPPEDORF ΤΕΛΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ 0.5ML (500μL) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΝΟΥΚΛΕΑΣΩΝ ,1000 ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ EPPENDORF ΓΙΑ PCR 200μL ΣΤΡΟΓ. ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤ.+ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤ. 17 Μαΐου 2021 19 Μαΐου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001835 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤ.-38 ACL TOP CUVETTES 17 Μαΐου 2021 19 Μαΐου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001667 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-6 PANEL C 0,8% 11 ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ :ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ANTΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ--ΕΜΜΕΣΗ COOMBS ,70 PANEL 3 ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ :ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ANTΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ--ΕΜΜΕΣΗ COOMBS ,70 ABO / Ι+ΙΙ 2 ΦΙΑΛΙΔΙΑ 17 Μαΐου 2021 18 Μαΐου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001582 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-50 ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ 37ο C ME COOMBS ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ INNOVA -MAX VISION ORTHO 17 Μαΐου 2021 18 Μαΐου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001646 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-4000 ΠΛΑΚΑ ΟΜΑΔΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΒΥΘΙΣΜΑΤΑ 17 Μαΐου 2021 19 Μαΐου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001641 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-600 ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ACDA 500ml 17 Μαΐου 2021 19 Μαΐου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001620 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-252 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΚΩΝ >1 ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ REVEUS (ΑΣΚΟΣ) 17 Μαΐου 2021 18 Μαΐου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001581 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-3 ENZYMATIC CLEANER (MEDICLEAN DIFF 5P 1LT) ,4 TRI - LEVEL CONTROL 2ML (CONTROL NORMAL MEK3-D - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ) ,4 ΛΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓ. ΑΝΑΛΥΤΗ -MEDILYSE 500ML 17 Μαΐου 2021 19 Μαΐου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001633 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-59 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΟΤΗ ΜΕ ΤΟ AMICUS SEPERATOR ΜΟΝΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 17 Μαΐου 2021 18 Μαΐου 2021