Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003547 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ-1 ΨΗΦΙΑΚΟ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΟ 27 Ιουλίου 2021 29 Ιουλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003548 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ-600 ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚ. ΑΔΙΑΦ. 75ΜΜ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΙΙΔΡ.ΚΑΛ. ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜ. ΣΕ ΠΤΥΧΩΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑ 27 Ιουλίου 2021 28 Ιουλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003528 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ COR-KNOT ,50 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ COR-KNOT 26 Ιουλίου 2021 28 Ιουλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003377 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-150 ΡΙΝΙΚΟ ΤΑΜΠΟΝ MEROCEL 10CM 26 Ιουλίου 2021 28 Ιουλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003484 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-20 ΑΓΚΥΛΗ 30ο TURIS, ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ, MEDIUM, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 26 Ιουλίου 2021 28 Ιουλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003483 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-15 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΨΥΧΡΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ 26 Ιουλίου 2021 28 Ιουλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003493 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ-20 ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MARYLAND NANO-COATING ΜΗΚΟΥΣ 23cm 26 Ιουλίου 2021 28 Ιουλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003527 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-120 ΡΑΜΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ PGA ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΑΠΟΡ 8/0 45ΕΚ 2ΠΛΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ 3/8 ΚΥΚ ΚΟΠΤ 6mm ΠΑΧΟΣ 200μm 26 Ιουλίου 2021 28 Ιουλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003489 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-1 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ή ΠΑΘΗΤΙΚΟ) ΓΙΑ ΘΥΡΑ DF4 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ,1 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΟΣ DF4 KAI IS4 MRI ΔΕΞΙΑΣ & ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔ. ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ,1 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 26 Ιουλίου 2021 28 Ιουλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003491 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-1 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΟΣ MRI SAFE ΔΕΞΙΑΣ & ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ DF4 KAI IS4 ΓΙΑ ΚΑΡΔ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ,1 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ MRI SAFE ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΟ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ,1 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΒΗ 26 Ιουλίου 2021 28 Ιουλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003525 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ 26 Ιουλίου 2021 28 Ιουλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003524 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ 26 Ιουλίου 2021 28 Ιουλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003526 ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΠ-1 ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ 26 Ιουλίου 2021 28 Ιουλίου 2021