Φίλτρο
Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
21/0003544NX354 Α.Μ 3092965 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 23/0/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΤΟ ΠΡΩΙ- 23 Ιουλίου 2021 23 Οκτωβρίου 2021
21/0003540ORTH353SYMPLHROMATIK Α.Μ 4932889 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 22/07/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00- 22 Ιουλίου 2021 22 Οκτωβρίου 2021
21/0003523ORTH353 A.M 4932889 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 22/07/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 21 Ιουλίου 2021 22 Οκτωβρίου 2021
21/0003510ORTH352 A.M 5243483 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 21/07/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 19 Ιουλίου 2021 21 Οκτωβρίου 2021
21/0003494ORTH351 Α.Μ 5746183 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 15/07/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00- 15 Ιουλίου 2021 15 Οκτωβρίου 2021
21/0003469ORTH332 Α.Μ 5745149 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 14/07/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΤΟ ΠΡΩΙ- 14 Ιουλίου 2021 14 Οκτωβρίου 2021
21/0003470ORTH333 A.M 5744076 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 14/07/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΤΟ ΠΡΩΙ- 14 Ιουλίου 2021 14 Οκτωβρίου 2021
21/0003447ORTH329 A.M 5745305- 12 Ιουλίου 2021 13 Οκτωβρίου 2021
21/0003448ORTH330 A.M 5745153- 12 Ιουλίου 2021 13 Οκτωβρίου 2021
21/0003453NX331 Α.Μ 5737555- 12 Ιουλίου 2021 14 Οκτωβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003417 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ORTH328 A.M. 5744242-1 ΣΕΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ 08 Ιουλίου 2021 09 Οκτωβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003376 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ NX325 A.M. 5724313-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 08 Ιουλίου 2021 08 Οκτωβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003380 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ORTH326 A.M. 5739688-1 ΣΕΤ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 08 Ιουλίου 2021 08 Οκτωβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003381 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ORTH327 A.M. 5429703-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 08 Ιουλίου 2021 08 Οκτωβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003376 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ NX325 A.M. 5724313-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 07 Ιουλίου 2021 08 Οκτωβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003380 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ORTH326 A.M. 5739688-1 ΣΕΤ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 07 Ιουλίου 2021 08 Οκτωβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003381 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ORTH327 A.M. 5429703-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 07 Ιουλίου 2021 08 Οκτωβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003350 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ORTH312 Α.Μ. 5743082-1 ΣΕΤ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 05 Ιουλίου 2021 05 Οκτωβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003351 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 21/000335 ORTH321 A.M. 5796235-1 ΣΕΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ 05 Ιουλίου 2021 05 Οκτωβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003352 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 322 Α.Μ. 5164589-1 ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ 05 Ιουλίου 2021 05 Οκτωβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003354 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ NX323 A.M. 5743230-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 05 Ιουλίου 2021 05 Οκτωβρίου 2021
21/0003194ORTH230 A.M 5739639- 29 Ιουνίου 2021 30 Σεπτεμβρίου 2021
ORTH229 Α.Μ. 5779091- 22 Ιουνίου 2021 23 Σεπτεμβρίου 2021
21/0003023ORTH224 Α.Μ 5737261 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ B ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- 17 Ιουνίου 2021 18 Σεπτεμβρίου 2021
21/0003023ORTH224 Α.Μ 5737261 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ B ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- 17 Ιουνίου 2021 17 Σεπτεμβρίου 2021
21/0003023ORTH224 Α.Μ 5737261 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- 16 Ιουνίου 2021 16 Σεπτεμβρίου 2021
21/0003080ORTH227 A.M 5730905- 16 Ιουνίου 2021 16 Σεπτεμβρίου 2021
21/0003081ORTH228 A.M. 3554354- 16 Ιουνίου 2021 16 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002830ORTH215 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝΟΡΘΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ 15/06/2021 ΚΑΙΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 14 Ιουνίου 2021 15 Σεπτεμβρίου 2021
21/0003063ORTH224SYMPLHROMATIK Α.Μ 5737261 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 21/0003023ORTH224 ΕΩΣ 15/06/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ- 14 Ιουνίου 2021 15 Σεπτεμβρίου 2021