Φίλτρο
Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004840 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 527 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 14/10/2021 ΕΩΣ 12.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 14 Οκτωβρίου 2021 14 Ιανουαρίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004814 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΧ 520 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 14/10/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 13 Οκτωβρίου 2021 14 Ιανουαρίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004832 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 521 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 14/10/2021 10.00ΠΜ-1 ΣΕΤ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ 13 Οκτωβρίου 2021 14 Ιανουαρίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004833 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 525 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 14/10/2021 10.00Π.Μ-1 ΣΕΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ 13 Οκτωβρίου 2021 14 Ιανουαρίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004835 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΧ 526 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 14/10/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 13 Οκτωβρίου 2021 14 Ιανουαρίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004804 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 519 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 12/10/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ 11 Οκτωβρίου 2021 12 Ιανουαρίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004764 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 514 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 12.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΥ 08 Οκτωβρίου 2021 08 Ιανουαρίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004756 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 513 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 8/10/2021 10.00ΠΜ-1 ΣΕΤ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΙΣΧΙΟΥ (ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ) 07 Οκτωβρίου 2021 08 Ιανουαρίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004757 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 512 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 8/10/2021 10.00ΠΜ-1 ΣΕΤ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΙΣΧΙΟΥ (ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ) 07 Οκτωβρίου 2021 08 Ιανουαρίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004758 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 511 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 8/10/2021 10.00ΠΜ-1 ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ (ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ) 07 Οκτωβρίου 2021 08 Ιανουαρίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004692 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 509 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 6/10/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 05 Οκτωβρίου 2021 06 Ιανουαρίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004700 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 510 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 6/10/2021 10.00Π.Μ.-1 ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΗΡΟΥ/ ΙΣΧΙΟΥ 05 Οκτωβρίου 2021 06 Ιανουαρίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004609 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΧ 491 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 5/10/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 04 Οκτωβρίου 2021 05 Ιανουαρίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004610 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 492 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 5/10/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ 04 Οκτωβρίου 2021 05 Ιανουαρίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004612 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 493 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 5/10/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 04 Οκτωβρίου 2021 05 Ιανουαρίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004614 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 494 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 5/10/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 04 Οκτωβρίου 2021 05 Ιανουαρίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004615 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 495 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 5/10/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 04 Οκτωβρίου 2021 05 Ιανουαρίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004616 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 496 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 5/10/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 04 Οκτωβρίου 2021 05 Ιανουαρίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004537 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 490 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 1/10/2021 12.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 01 Οκτωβρίου 2021 01 Ιανουαρίου 2022
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004469 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 416 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 28/9/2021 10.00ΠΜ-1 ΣΕΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ 27 Σεπτεμβρίου 2021 28 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004455 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΝΧ 415 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 28/9/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 27 Σεπτεμβρίου 2021 28 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004456 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 414 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 27/9/2021 12.30-1 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ 27 Σεπτεμβρίου 2021 27 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003976 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝ ΕΝΤΑΤ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (28)-1 ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ NO FROST 27 Σεπτεμβρίου 2021 28 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004307 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 409 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 23/9/2021 10.00Π.Μ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-1 ΣΕΤ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ 22 Σεπτεμβρίου 2021 23 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004359 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 23/9/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 22 Σεπτεμβρίου 2021 23 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004343 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 412 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 22/9/2021 14.00Μ.Μ.-1 ΣΕΤ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 22 Σεπτεμβρίου 2021 22 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004342 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 411 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 22/9/2021 14.00Μ.Μ.-1 ΣΕΤ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 22 Σεπτεμβρίου 2021 22 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004320 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 410 ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 22/9/2021 10.00Π.Μ-1 ΣΕΤ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 22 Σεπτεμβρίου 2021 22 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004292 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ407 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 22/9/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ 21 Σεπτεμβρίου 2021 22 Δεκεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004294 ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΡΘ 408 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΩΣ 22/9/2021 10.00Π.Μ.-1 ΣΕΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ 21 Σεπτεμβρίου 2021 22 Δεκεμβρίου 2021