Φίλτρο
Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002324 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 14:00-6 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 10 Μαΐου 2021 10 Αυγούστου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002202 230131 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-2 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΕΥΣΕΩΝ 20 Απριλίου 2021 21 Ιουλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001941 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-1 MΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Σύνταξη Εγχειριδίου αναφορικά με την αξιολόγηση και διαχείριση δημοσιονομικών κινδύνων 12 Απριλίου 2021 14 Ιουλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001853 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ-ΛΟΓ. ΑΣΘΕΝΩΝ-1 ΤΑΦΗ ΣΩΡΟΥ ΤΟΥ BHUSHAN BHARAT ΗΜ,ΘΑΝΑΤΟΥ 20/1/2021 05 Απριλίου 2021 05 Ιουλίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001495 ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-1 MΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ EuropeanSocietyPathology 2021LUNG0083 1400€ 26 Μαρτίου 2021 29 Ιουνίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001477 ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-1 ΤΑΦΗ ΣΩΡΟΥ ΤΑΡΑΝΣΛΑ(ΦΗΛΥ) 18 Μαρτίου 2021 18 Ιουνίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001403 ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΛΙΝ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΜΒΥ 11 Μαρτίου 2021 12 Ιουνίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001207 ΑΠΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΝ.ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ-1 MΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ακτινολογικού Εργαστηρίου 03 Μαρτίου 2021 03 Ιουνίου 2021