Φίλτρο
Τίτλος Έναρξη Δημοσίευσης Λήξης Δημοσίευσης
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003268 ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ-3 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 05 Ιουλίου 2021 07 Οκτωβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002975 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ-ΛΟΓ. ΑΣΘΕΝΩΝ-1 ΤΑΦΗ ΣΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΚ. ΣΤ. -ΣΤ. 23 Ιουνίου 2021 23 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002979 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ-ΛΟΓ. ΑΣΘΕΝΩΝ-1 ΤΑΦΗ ΣΩΡΟΥ ΓΙΑ ΛΙ. ΒΑ. ΗΜ ΘΑΝ 31/5/2021 23 Ιουνίου 2021 23 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002793 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ-ΛΟΓ. ΑΣΘΕΝΩΝ-1 ΤΑΦΗ ΣΩΡΟΥ ΤΑΦΗ ΣΑΡΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 02 Ιουνίου 2021 02 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002091 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ-2 MΕΛΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 17 Μαΐου 2021 19 Αυγούστου 2021
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0002324 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 14:00-6 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 10 Μαΐου 2021 10 Αυγούστου 2021