Παλαιότερα αιτήματα Iατροτεχνολογικός Εξοπλισμός-ΤΥ

Φίλτρο
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003845 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ επισκευή φυγοκέντρου αντλίας ROTAFLOW,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ BATTERY PACK Ni-Cd 24V ΓΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΛΙΑ ROTAFLOW ,4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ HL20 Rubber Foot 24x12 RPM/T
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003843 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ επισκευή συστήματος οπτικών πεδίων ZEISS HUMPHREY,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ASSY PATIENT BUTTON ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ZEISS HUMPHREY ,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ FOREHEAD REST BLU/
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004695 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ επισκευή μικροσκοπίου ZEISS OPMI VISU-200,2 STEERABLE CASTER SET 2 ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ZEISS OPMI VISU
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004697 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ επισκευή ηλεκτροκαρδιογράφου COMEN CM-300,1 ΠΛΑΚΕΤΑ ECG BOARD ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ COMEN CM 300
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004704 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-4 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ GE MAC 600 επισκευή ηλεκτροκαρδιογράφου GE MAC-600
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004701 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ επισκευή ενδοαορτικής αντλίας DATASCOPE SYSTEM-98,1 SAFETY DISK ASSY ΓΙΑ ΕΝΔΟΑΟΡΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ DATASCOPE SYSTEM 98 ,1 SERVICE KIT 5000 ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΑΟΡΤΙΚ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0001088 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ-4 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟΣ MEΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ EVITA V500 DRAEGER
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0003814 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΦΑΚΟΣ CCD ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ OLYMPUS GIF-Q165 επισκευή βίντεο-γαστροσκοπίου OLYMPUS GIF-Q165
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004420 ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ-1 ΕΥΚΑΜΠΤΟ VIDEO ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0005488 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΘΑΛΑΜΟ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ VIRKUS LABCO VSB 20 επισκευή θαλάμου ιονισμού VIRKUS LABCO VSB-20,1 ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΘΑΛΑΜΟ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ VIRKUS LABCO VSB 20
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0005480 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ έλεγχος και πιθανή επισκευή στεφανιογράφου SIEMENS AXIOM ARTIS ZEE
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0005101 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ ΗΚΓ COMEN CM-1200B,1 ΠΛΑΚΕΤΑ ECG BOARD ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ COMEN CM 300
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004953 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ επισκευή δύο(2)πλυντηρίων σκωραμίδων MEIKO KD-10.2 AP,1 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ ,1 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0005283 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ επισκευή δωδεκαδακτυλοσκοπίου OLYMPUS TJF-160R
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0005279 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ επισκευή κολονοσκοπίου OLYMPUS CFQ-165L
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0005489 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ επισκευή πλυντηρίου σκωραμίδων MEIKO KD 10.02 AP,1 ΠΛΑΚΕΤΑ LCD1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ MEIKO ,1 EPROM(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ ΧΗΜ.ΑΠΟΛΥΜΑΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0005491 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ επισκευή μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων EDAN M8B και Μ8,3 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ M8B 5000mAh EDAN ,2 5ΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΜΑΤ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0005492 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ επισκευή ηλεκτρονικών πιεσoμέτρων EDAN M3A,3 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ M3A EDAN ,4 ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΠΛΗΡΕΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ M3A EDAN ,5 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ MEDI
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0005395 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝ ΕΝΤΑΤ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (28) ΟΡΘΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ-1 ΣΤΡΩΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ROLL BOARD)
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0005590 ΑΠΟΘΗΚΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΝ.ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ-4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ INFINIX/VFI ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ TOSHIBA
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0005672 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ επισκευή και συντήρηση υπερηχογράφου MINDRAY DC-8,8 TGC SLIDE KNOB ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟ MINDRAY DC-8 ,1 SWING KEY ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟ MINDRAY DC-8
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0005875 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ επισκευή δωδεκαδακτυλοσκοπίου OLYMPUS TJF-145
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004853 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ προληπτική συντήρηση και πιστοποίηση ορθής λειτουργίας συσκευής μέτρησης CO2 LABOTECH IN CONTROL1050
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004847 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ επισκευή,προληπτική συντήρηση και πιστοποίηση ορθής λειτουργίας θερμαινόμενης πλάκας LABOTECH HP-062,1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΛΑΚΑ ΤΥΠ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004857 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ συσκευή αναρρόφησης ωαρίων COOK K-MAR 5100
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004852 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ προληπτική συντήρηση και πιστοποίηση ορθής λειτουργίας θερμαντικής συσκευής σωληναρίων COOK KFTH1012
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004856 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ προληπτική συντήρηση και πιστοποίηση ορθής λειτουργίας συγκολλητικής συσκευής cryobiosystem SYMS II,2 TEFLON STRIP ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ SYMS II S/N 2
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004845 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ προληπτική συντήρηση και πιστοποίηση ορθής λειτουργίας ξηρού κλιβάνου HERAEUS SUD-6200
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004951 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-4 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ SERVO I/ SERVO S επισκευή δύο(2)αναπνευστήρων MAQUET SERVO-U,2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ TUBE HOLDER ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ MAQUET SERVO-AIR
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/0004932 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ προληπτική συντήρηση (3)τριών μικροσκοπίων ΝΙΚΟΝ