Πρόσκληση Υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών και Προτύπων για την Διενέργεια Διαγωνισμών

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 25 Μαΐου 2016

Ημερομηνία Έναρξης: 25/05/2016

Ημερομηνία Λήξης: 15/06/2016

 

 Εν όψει της επικείμενης διενέργειας των ανωτέρω νέων  Ανοικτών Μειοδοτικών Διαγωνισμών, παρακαλείσθε όπως εντός είκοσι (20) ημερών (η οποία άρχεται από την επομένη της ως άνω ημερομηνίας πρωτοκόλλου & ανάρτησης) καταθέσετε στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα τις τεχνικές προδιαγραφέςτων υπηρεσιών ενδιαφέροντός σας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές από προμηθευτές/ενώσεις προμηθευτών θα κατατεθούν (μέσω του πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου) τόσο σε έντυπη όσο και σε μαγνητική μορφή (cddvdusbmemorystick).

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

 

 

ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

1. Προμήθεια «Υλικών Αγγειοπλαστικής» με CPV : 33111730-7

(Τίτλος Διαγωνισμού :Αναλώσιμο Υλικό Ακτινολογικών Εργαστηρίων)

2. Προμήθεια «Ιατρικών Αναλωσίμων» με CPV : 33140000-3

(Τίτλος Διαγωνισμού : Αναλώσιμο Υλικό Εργαστηρίων εν γένει)

3. Προμήθεια «Σάκων Αίματος» με CPV : 33141613-0

(Τίτλος Διαγωνισμού : Ασκοί Αιμοδοσίας)

4. Προμήθεια «Καρδιακών Βαλβίδων» και Προμήθεια «Διαδερμικής Βαλβίδα Καρδιάς»  με CPV : 33182220-7 (Τίτλος Διαγωνισμού : Βαλβίδες Καρδιάς)

5. Προμήθεια «Διαφόρων Προϊόντων Διατροφής» με CPV : 15800000-6

(Τίτλος Διαγωνισμού : Διάφορα Προϊόντα Διατροφής)

6. Προμήθεια «Βιοχημικές Εξετάσεις» με CPV:38434500-1 (Τίτλος Διαγωνισμού: Αντιδραστήρια Βιοχημικού Εργαστηρίου)

7. Προμήθεια «Ειδικών Πρωτεϊνών» με CPV:33696300-8(Τίτλος Διαγωνισμού: Αντιδραστήρια Ανοσολογικών Εξετάσεων)

8. Προμήθεια «Ενδοστεφανιαίων Προθέσεων»  με CPV: 33184500-8 (Τίτλος Διαγωνισμού: Υλικά Αγγειοπλαστικής – Καρδιολογίας)

9. Προμήθεια «Επιδεσμικού Υλικού» με CPV: 33141110-4 και Προμήθεια «Επιδέσμων σε ατομική συσκευασία» με CPV:33141116-6 (Τίτλος Διαγωνισμού: Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό Γενικής Χρήσης/ Ορθοπεδικά Υλικά – Γύψοι – Νάρθηκες).

10. Προμήθεια «Ιατρική Γάζα» με CPV: 33141114-2(Τίτλος Διαγωνισμού: Ιατρική Γάζα - Επιθέματα/Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό).

11. Προμήθεια «Χειρόκτια» με CPV: 33141420-0 (Τίτλος Διαγωνισμού:  Μη αποστειρωμένο Υγειονομικό Υλικό).

12. Προμήθεια «Αναλώσιμο Οφθαλμολογικό Υλικό» με CPV: 33140000-3 (Τίτλος Διαγωνισμού: Υλικά Οφθαλμολογικού Αναλώσιμα Χειρουργικών Επεμβάσεων)

13. Προμήθεια « Ενδοφακοί» με CPV: 33731110-7 (Τίτλος Διαγωνισμού: Ενδοφακοί)

14. Προμήθεια « Εξετάσεις Αιμοδοσίας – Αιματολογικές»  με CPV: 33696200-7 (Τίτλος Διαγωνισμού: Εξετάσεις Αιματολογίας - Αιμόστασης)

15. Προμήθεια «Μικροβιολογικές Εξετάσεις» με CPV:  33696300-8 (Τίτλος Διαγωνισμού: Εξετάσεις Ανοσολογίας Λοιμώξεων – Μικροβιολογία)

16. Προμήθεια «Σύριγγες» με CPV:  33141310-6 (Τίτλος Διαγωνισμού: Ιατρικά Εργαλεία – Όργανα και Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό Σύριγγες Βελόνες)

17. Προμήθεια «Εργαλεία Χειρουργείου Μιας Χρήσης» με CPV: 33162200-5 (Τίτλος Διαγωνισμού: Χειρουργικά Εργαλεία – Συρραπτικά)

18. Προμήθεια «Αέρια Αίματος – Μονάδα Αιματολογική» με CPV: 33696200-7 (Τίτλος Διαγωνισμού: Αντιδραστήρια Αιματολογικής Μονάδας – Μοριακής Βιολογίας)

 

19. Προμήθεια «Ακτινογραφικών Πλακών» με CPV: 24931230-0 (Τίτλος Διαγωνισμού: Ακτινολογικά Φίλμ)

20. Προμήθεια «Βηματοδότες» με CPV: 33182240-3 (Τίτλος Διαγωνισμού: Βηματοδότες Μόνιμοι Τεχνητοί) και Προμήθεια «Απινιδωτές» με CPV: 33182100-0 (Τίτλος Διαγωνισμού: Απινιδωτές)

21. Προμήθεια «Ηλεκτρομηχανολογικό Υλικό» με CPV: 31720000-9 (Τίτλος Διαγωνισμού: Γενικά Υλικά Τεχνικής Υπηρεσίας)

22. Προμήθεια «Νευροχειρουργικά Υλικά» με CPV: 33140000-3 και

   

CPV:33184100-4 (Τίτλος Διαγωνισμού: Γενικά Είδης Νευροχειρουργικής και Χειρουργικά Μοσχεύματα Νευροχειρουργικής)

23. Προμήθεια «Ογκολογικές Προθέσεις» με CPV: 33141700-7 (Τίτλος Διαγωνισμού: Ορθοπεδικά Υλικά και Λοιπά Ορθοπεδικά)

24. Προμήθεια «Πλέγματα» με CPV: 33184100-4 (Τίτλος Διαγωνισμού: Πλέγματα Διάφορα)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθεια «Χαρτοκυτίων Μολυσματικών» με CPV: 33140000-3 (Τίτλος Διαγωνισμού: Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς Υγειονομικού Υλικού).

 

 

 

Εμφανίσεις: 2882