ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ (72) ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ, ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 11/11/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 11/12/2015

Εν όψει της διενέργειας νέου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, παρακαλείσθε όπως εντός τριάντα (30) ημερών (η οποία άρχεται από την επομένη της ως άνω ημερομηνίας πρωτοκόλ- λου & ανάρτησης) καταθέσετε στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα τις τεχνικές προδιαγραφές αναφορικά με την αποξήλωση εβδομήντα δύο (72) ανοιγόμενων παραθύρων και την αντικα- τάσταση τους από νέα συρόμενα επάλληλα, με θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου με ενεργειακούς υαλοπίνακες.

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ

Εμφανίσεις: 2000