Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Προμήθεια διαφόρων Ειδών Διατροφής

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 12 Απριλίου 2017

Ημερομηνία Έναρξης : 12/4/2017

Ημερομηνία Λήξης : 24/4/2017 

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό, στο πλαίσιο υλοποίησης ΠΠΥΥ 2014, για Προμήθεια διαφόρων Ειδών Διατροφής, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη μόνο βάσει  τιμής, προϋπολογισμού 107.549,86€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV:15800000-6).

Αρχείο πρόσκλησης διαβούλευσης.

Αρχείο τεχνικών προδιαγραφών.

Εμφανίσεις: 1324