Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για Υπηρεσίες Εξειδικευμένων Μεταφορών Βιολογικού Υλικού

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 7 Απριλίου 2017

Ημερομηνία Έναρξης : 7/4/2017

Ημερομηνία Λήξης : 13/04/2017 

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό, στο πλαίσιο υλοποίησης ΠΠΥΥ 2014, για τις Υπηρεσίες Εξειδικευμένων Μεταφορών Βιολογικού Υλικού (αίματος, παραγώγων αίματος, μοσχευμάτων κλπ.), με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη μόνο βάσει  τιμής,   προϋπολογισμού 105.691,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV:60112000-6)

Δείτε τεχνικές προδιαγραφές εδώ. 

Πρόσκληση.

Εμφανίσεις: 1299