Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

Ημερομηνία Έναρξης : 31/3/2017

Ημερομηνία Λήξης : 06/04/2017 

 
Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό, στο πλαίσιο υλοποίησης ΠΠΥΥ 2014, για την Προμήθεια “Επιδεσμικού Υλικού Διαφόρου & Επιδέσμων σε ατομική συσκευασία”, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά από οικονομική άποψη μόνο βάσει  τιμής, προϋπολογισμού 650.130,36€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV:33141110-4).
 
 
Εμφανίσεις: 1165