Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020

Ημερομηνία Έναρξης : 24/12/2020

 Ημερομηνία Λήξης : 30/12/2020

Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια Αντιδρα-στηρίων για Βιοχημικές Εξετάσεις (CPV: 38434500-1) του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 1.745.433,70 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων για Βιοχημικές Εξετάσεις (CPV: 38434500-1), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 1.745.433,70€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Με την παρούσα πρόσκληση, η Υπηρεσία μας εισάγει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω προμήθειας, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις και να επισημαίνουν συγκεκριμένους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.attikonhospital.gr, στον σύνδεσμο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ, και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποστείλουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι και τις 30/12/2020.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα απο-φασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμε-τοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων ειδών και υπηρεσιών.

  Πρόσκληση-Τεχνικές προδιαγραφές

Εμφανίσεις: 174