Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

 Ημερομηνία Έναρξης : 28/05/2020

 Ημερομηνία Λήξης : 04/06/2020

Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια Δημόσιου Διαγωνισμού Υπηρεσιών Συντήρησης δύο (2) Γραμμικών Επιταχυντών VITAL BEAM μαζί με το πληροφοριακό δίκτυο/σύστημα ογκολογίας (OIS) ARIA το οποίο περιλαμβάνει σύστημα σχεδιασμού ακτινοθεραπείας ECLIPSE του οίκου VARIAN του Νοσοκομείου, για τρία χρόνια, προϋπολογισμού 1.128.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό, για Υπηρεσίες Συντήρησης δύο (2) Γραμμικών Επιταχυντών VITAL BΕAM μαζί με το πληροφορι-ακό δίκτυο/σύστημα ογκολογίας (OIS) ARIA το οποίο περιλαμβάνει σύστημα σχεδιασμού ακτινοθεραπείας ECLIPSE του οίκου VARIAN του Νοσοκομείου» (CPV:50421000-2), για τρία έτη και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 1.128.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Με την παρούσα πρόσκληση, η Υπηρεσία μας εισάγει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδια-γραφές της ως άνω υπηρεσίας, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες προτάσεις και να επισημαίνουν συγκεκριμένους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.attikonhospital.gr, στον σύνδεσμο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύ-θυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες τεχνικές προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα απο-φασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμε-τοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων ειδών και υπηρεσιών.

Ο Διοικητής ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

Σπυρίδων Αποστολόπουλος

Πρόσκληση-Τεχνικές προδιαγραφές

Εμφανίσεις: 124