1η Διαβoύλευση - Υπηρεσίες συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης των δεκαέξι χειρουργικών τραπεζών του οίκου Maquet

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016

Ημερομηνία Έναρξης : 28/3/2016

Ημερομηνία Λήξης : 04/04/2016 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, δημοσιεύουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Υπηρεσιών συντήρησης & τεχνικής των δεκαέξι χειρουργικών τραπεζών του οίκου Maquet (Παράρτημα Β΄), προκειμένου να υποβληθούν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.

Δείτε το πλήρες κείμενο της διαβούλευσης εδώ. 

Εμφανίσεις: 2291