1η Διαβούλευση - Προμήθεια συσκευών πλασμαφαίρεσης

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016

Ημερομηνία Έναρξης : 22/3/2016

Ημρομηνία Λήξης : 29/3/2016 

 Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, δημοσιεύουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια συσκευών πλασμαφαίρεσης (Παράρτημα Β΄), προκειμένου να υποβληθούν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει την Τρίτη 22/3/2016 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη
29/3/2016 στις 15.00μ.μ.

Δείτε το πλήρες κείμενο της διαβούλευσης εδώ. 

 

Εμφανίσεις: 2376