ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π08/2016 Για τη συντήρηση πλυντηρίων του οίκου MIELE του Νοσοκομείου

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016

Ημερομηνία Έναρξης: 10/06/2016

Ημερομηνία Λήξης: 23/06/2016

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ», προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για τη συντήρηση πλυντηρίων του οίκου MIELE(CPV: 50421000-2 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού»), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 24-06-2016, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11.00 π.μ. στην Αίθουσα διαγωνισμών του Νοσοκομείου, ενώπιον της Επιτροπής που έχει ορισθεί.

Λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη,  23-6-2016  μέχρι τις 14.00 μ.μ.

Πληροφορίες καθημερινά από το Τμ. Προμηθειών, ώρες 13.00 έως 15.00  

 (τηλ. 210 5831058).

Τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν καθημερινά από το Τμ. Προμηθειών, ώρες 13.00 έως 15.00 . 

 

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Εμφανίσεις: 1715