ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π02/2016 Για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικών υλικών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016

Ημερομηνία Έναρξης: 2/06/2016

Ημερομηνία Λήξης: 15/06/2016

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ», προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού (CPV: 31700000-3 «Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό»), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 16-6-2016, ημέρα Πέμπτη, ώρα 11.00 π.μ. στην Αίθουσα διαγωνισμών του Νοσοκομείου, ενώπιον της Επιτροπής που έχει ορισθεί.

Λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη,  15-6-2016  μέχρι τις 14.00 μ.μ.

Πληροφορίες καθημερινά από το Τμ. Προμηθειών, ώρες 13.00 έως 15.00  

 (τηλ. 210 5831058).

Τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν καθημερινά από το Τμ. Προμηθειών, ώρες 13.00 έως 15.00 . 

 

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Εμφανίσεις: 1526