ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π06/2015: Για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση με ανταλλακτικά (εξαιρουμένων των ακτινολογικών λυχνιών) δύο συστημάτων υπολογιστικής (αξονικής) τομογραφίας του οίκου PHILIPS

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

Ημερομηνία Έναρξης: 13/05/2016

Ημερομηνία Λήξης: 20/05/2016

 Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ», επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση με ανταλλακτικά (εξαιρουμένων των ακτινολογικών λυχνιών) δύο συστημάτων υπολογιστικής (αξονικής) τομογραφίας του οίκου PHILIPS (CPV: 50421000-2 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού»), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 23/05/2016, ημέρα Δευτέρα, ώρα 11.00 π.μ. στην Αίθουσα διαγωνισμών του Νοσοκομείου, ενώπιον της Επιτροπής που έχει ορισθεί.

Λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 20/05/2016 μέχρι τις 14.00 μ.μ.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π6.2015

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Π6.2015

 

Εμφανίσεις: 2378