ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π06/2016 Για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του Συστήματος Πνευματικού (Σωληνωτού) Ταχυδρομείου του Νοσοκομείου

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 28 Απριλίου 2016

Ημερομηνία Έναρξης: 28/4/2016

Ημερομηνία Λήξης: 11/5/2016

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ», προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για τη συντήρηση – τεχνική υποστήριξη του Συστήματος Πνευματικού (Σωληνωτού) Ταχυδρομείου του Νοσοκομείου (CPV: 50700000-2 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίων»), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 12-05-2016, ημέρα Πέμπτη, ώρα 11.00 π.μ. στην Αίθουσα διαγωνισμών του Νοσοκομείου, ενώπιον της Επιτροπής που έχει ορισθεί.

Λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη,  11/05/2016 μέχρι τις 14.00 μ.μ.

Πληροφορίες καθημερινά από το Τμ. Προμηθειών, ώρες 13.00 έως 15.00  

 (τηλ. 210 5831058).

Διακήρυξη

Περίληψη

Εμφανίσεις: 1699