ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π07/2016 Για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Νοσοκομείου

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

Ημερομηνία Έναρξης: 21/04/2016

Ημερομηνία Λήξης: 09/05/2016

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ», προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Νοσοκομείου (CPV : 50313000-2), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 10/5/2016, ημέρα Τρίτη, ώρα 11.00 π.μ. στην Αίθουσα διαγωνισμών του Νοσοκομείου, ενώπιον της Επιτροπής που έχει ορισθεί.

Λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9/5/2016, ημέρα Δευτέρα  μέχρι τις 14.00 μ.μ.

Πληροφορίες καθημερινά από το Τμ. Προμηθειών, ώρες 13.00 έως 15.00  

 (τηλ. 210 5831058)

Διακύρηξη

Περίληψη διακύρηξης

Εμφανίσεις: 1486