ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π01/2015: Προμήθεια κεντρικού εξυπηρετητή διαχείρισης αλληλογραφίας (mail server) – Λογισμικών – Εγκατάσταση - Παραμετροποίηση

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 20 Απριλίου 2016

Ημερομηνία Έναρξης: 20/04/2016

Ημερομηνία Λήξης: 25/04/2016

 Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ», επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια κεντρικού εξυπηρετητή διαχείρισης αλληλογραφίας (mail server) – Λογισμικών – Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση (CPV: 48822000-2 «Εξυπηρετητές») με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης 28.431,45€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 26/04/2016, ημέρα Τρίτη, ώρα 13.00 μ.μ. στην Αίθουσα διαγωνισμών του Νοσοκομείου, ενώπιον της Επιτροπής που έχει ορισθεί.

Λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 25/04/2016 μέχρι τις 14.00 μ.μ.

Πληροφορίες καθημερινά από το Τμ. Προμηθειών, ώρες 13.00 έως 15.00
(τηλ. 210 5831058).

Β Επαναπροκήρηξη

Περίληψη Β' Επαναπροκήρηξης

Εμφανίσεις: 1352