ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π05/2015 : Για τη αποξήλωση εβδομήντα δύο (72) ανοιγόμενων παραθύρων και αντικατάσταση τους από νέα συρόμενα επάλληλα, με θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου με ενεργειακούς υαλοπίνακες

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη 12 Απριλίου 2016

Ημερομηνία Έναρξης: 12/04/2016

Ημερομηνία Λήξης: 21/04/2016

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»,  προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την αποξήλωση εβδομήντα δύο (72) ανοιγόμενων παραθύρων και αντικατάσταση τους από νέα συρόμενα επάλληλα, με θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου με ενεργειακούς υαλοπίνακες (CPV : 45421130-4 «Εγκατάσταση θυρών και παραθύρων»), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης 43.419,15 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Διακήρυξη

Περίληψη

 

 

Εμφανίσεις: 1866