Βασικά Μεγέθη

Κτιριακές Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός

Το Νοσοκομείο θεμελιώθηκε το 1995 σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό το 1990 από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ιδρύθηκε με το Π.Δ. 200/9-8-2000 με έδρα το Δήμο Χαϊδαρίου Αττικής. Η συνολική επιφάνεια των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι 75.042 τετραγωνικά μέτρα ενώ ο συνολική έκταση του οικοπέδου είναι 105.000 τετραγωνικά μέτρα.

Ο ξενοδοχειακός αλλά και οι ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι από τους πλέον σύγχρονους σε δημόσια νοσοκομεία της χώρας και παράλληλα ο Πανεπιστημιακός χαρακτήρας του Νοσοκομείου προσδίδει τον πλέον εξελιγμένο ιατροβιολογικό εξοπλισμό στα πλαίσια διεξαγωγής της ερευνητικής δραστηριότητας.

Πληθυσμός ευθύνης

Το Νοσοκομείο καλύπτει κυρίως ανάγκες της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής. Ειδικότερα των δήμων Αγίων Αναργύρων, Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Ιλίου, Καματερού, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου και Κορυδαλλού. Τα στοιχεία της απογραφής του 2001 (ΕΣΥΕ) υπολογίζουν το σύνολο του πληθυσμού αυτών των δήμων στους 570.593 κατοίκους.

Λόγω του εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, του ειδικευμένου προσωπικού αλλά και των πρωτοποριακών θεραπευτικών μεθόδων που λαμβάνουν χώρα στο Νοσοκομείο, ο πληθυσμός αναφοράς που εξυπηρετείται προέρχεται και από την υπόλοιπη Αττική αλλά και από ολόκληρη τη χώρα. η γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκεται το Νοσοκομείο αλλά και σε σχέση με την απόσταση από τα εθνικά οδικά δίκτυα καθιστούν την πρόσβασή του ευκολότερη στον πληθυσμό τόσο του υπόλοιπου του Νομού Αττικής όσο και των όμορων νομών.

Ποσοστό εισαγωγών ανά περιοχή

Αριθμός Κλινών

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» αποτελεί πλέον ένα ολοκληρωμένο κέντρο ολιστικής τριτοβάθμιας περίθαλψης με ανεπτυγμένες 645 κλίνες νοσηλείας, εξ αυτών 111 κλίνες ειδικών μονάδων, 7 χειρουργικές τράπεζες, 14 κλίνες ανάνηψης (μεταναισθητικής φροντίδας κεντρικών χειρουργείων, μαιευτηρίου, σηπτικού γυναικολογικού χειρουργείου). Σε αυτό εργάζονται συνολικά 1.474 άτομα εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό προσωπικό ανταποκρινόμενο κυρίως στις απαιτήσεις των ασθενών της περιοχής της Δυτικής Αττικής που προσεγγίζουν το 45% του συνόλου των νοσηλευόμενων ασθενών.

Στοιχεία Κλινών (επικαιροποίηση 15 Ιουλίου 2011)