Κλινικές Μελέτες

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 2014:

ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ_16_6_2014

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΧΟΡΗΓΟ:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα αρχεία σε μορφή word βρίσκονται: \\Grhfs2\προτυπα\ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 2014\ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕ ΧΟΡΗΓΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:

      ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΧΟΡΗΓΟ:

Διαδικασία κλινικών μελετών χωρίς χορηγό

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (και σε μορφή word \\Grhfs2\προτυπα\ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 2014\ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΧΟΡΗΓΟ)

ΣΥΝΟΔΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ-ΣΥΝΟΔΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΚΕΑ 2Η ΥΠΕ - ΣΥΝΟΔΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΘΕΣΙΑΣ

ΥΠ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΙΔΗ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

1973B 31122003 ΟΔΗΓΙΑ 2001 20 ΕΚ

CT_Regulation536_2014_GR

Απόφαση ΔΣ για Κλινικές Δοκιμές

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΦ 2012 ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ

ΝΟΜΟΣ 2472 1997 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΦΕΚ 390 21022013


Κότης Κλινικές Δοκιμές Προοπτικές Εσόδων