Διοικητικά Συμβούλια-Διοικήσεις-Διευθυντές Υπηρεσιών

Διοικητικά Συμβούλια

1. Με την ΔΥΙδ/οικ.2575/5.2.2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ30/12.02.2001) διορίστηκαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής οι:

 • Βασίλειος Γολεμάτης, Καθηγητής Χειρουργικής με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Παρασκευόπουλο, ομότιμο Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Συμβουλίου
 • Γεώργιος Φιλοκύπρου, ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή του το Γεώργιο Βασιλακόπουλο, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιά, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου
 • Λουκάς Σπάρος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρώτριά του την Ελευθερία Καραβά, Δικηγόρο
 • Βασιλική Φλουρή, Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας με αναπληρωτή της τον Γεώργιο Μπίκο, Νοσοκομειακό Αρχιτέκτονα – Μηχανικό. Με βάση το ΦΕΚ 71/4.04.2002 η κα Φλουρή αντικαθίσταται από τον Νικόλαο Μπραβάκο, υπάλληλο ΠΕ Δ/κου με βαθμό Α΄ που ασκεί καθήκοντα Δ/ντη στη Δ/νση Προσωπικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
 • Ιωάννα Ζερβάκη, Νομαρχιακό Σύμβουλο ως εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με αναπληρωτή της τον Αναστάσιο Βλάσση, ομοίως
 • Αθανάσιος Νησιώτης, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής στο Νομαρχιακό Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς οι Άγιοι Ανάργυροι, με αναπληρωτή του τον Κοντολέων Παναγιώτη Επιμελητή Α΄ Ενδοκρινολογικού Τμήματος του Π.Γ.Ν. Αλεξάνδρα
 • Σπύρος Κοντομήτσος, δημόσιος υπάλληλος με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Παντελή ομοίως

2.

2.1 Βάσει των Ν. 2889/01 και Ν.3204/03 όργανα διοίκησης των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι α. Το Συμβούλιο Διοίκησης και β. Ο Διοικητής

Τοποθέτηση Διοικητή (15/1/2002): Νικόλαος Πολύζος

Στα Συμβούλια Διοίκησης έχουν διατελέσει μέλη βάσει και των ιδιοτήτων τους που προβλέπονταν από τους προαναφερόμενους Νόμους οι:

 • Λουκάς Σπάρος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Γεώργιος Κοκκοβός, Αναπληρωτής Διοικητής
 • Αθανάσιος Νησιώτης, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής
 • Σπύρος Κοντομήτσος, δημόσιος υπάλληλος
 • Ιωάννα Ζερβάκη, Νομαρχιακός Σύμβουλος
 • Γεώργιος Κοκκοβός, Αναπληρωτής Διοικητής
 • Από 10/02/2004: Σωτήριος Ράπτης, Καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Αναπληρωτής Διοικητής Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

2.2. Τοποθέτηση Διοικητή (2004): Νικόλαος Ηλιάδης

Μέλη Συμβουλίου Διοίκησης

 • Σωτήριος Ράπτης, Καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Αναπληρωτής Διοικητής Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
 • Σπυρίδων Αποστολόπουλος, Αναπληρωτής Διοικητής
 • Δημήτριος Κελέκης, Καθηγητής, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας
 • Νικόλαος Βιταντζάκης, Διευθυντής Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας
 • Χριστίνα Φεστερίδου, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

2.3. Αναπληρωτής Διοικητής Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Σωτήριος Ράπτης, Καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών 10/02/2004 – 04/04/2005 (λήξη του θεσμού)

3. Με την ΔΥ1δ/οικ.71765/6.7.2005 (ΦΕΚ 168/13.07.2005) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διορίσθηκαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» οι:

 • Νικόλαος Ηλιάδης, Κάτοχος PhD στην Οργάνωση και Διοίκηση-Παν/μιο Maryland USA Διοικητής του Νοσοκομείου ως Πρόεδρος Συμβουλίου
 • Σωτήριος Ράπτης, Καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών ως Αντιπρόεδρος Συμβουλίου με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Λώλο, Αστυνομικό
 • Γεώργιος Δεληγιάννης, Ιατρός Καρδιολόγος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Ζήρο, Ιατρό ΙΚΑ
 • Παρασκευή Δημητρίου, Σύμβουλο Οικογένειας – Κοινωνική Λειτουργό με αναπληρωτή τον Χρήστο Αρβανίτη, Αντιδήμαρχο Αιγάλεω
 • Αγλαΐα Ράπτου, Αρχιτέκτων με αναπληρώτρια την Αθανασία Χαλάτση, Δημόσιος Υπάλληλος ΟΑΕΕ-ΤΑΕ
 • Σπυρίδων Αποστολόπουλος, Αναπληρωτής Διοικητής Νοσοκομείου με αναπληρώτρια τη Θεοδώρα Φαρουτζή, Διευθύντρια της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας
 • Ελένη Πισιμίση, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με αναπληρώτρια τη Βασιλική Γουβέλη, αρχαιότερη Διευθύντρια Νοσηλευτικού Τομέα

4. Με την ΔΥ1δ/Γ.Π.98221 σχτ.95296 σχετ.94679/17.8.2007 (ΦΕΚ359/17.8.2007) του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διορίσθηκαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» οι:

 • Σπυρίδων Αποστολόπουλος, Διοικητής Νοσοκομείου ως Πρόεδρος ΔΣ
 • Σωτήριος Ράπτης, Καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών ως Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Λώλο, Αντιδήμαρχο Περιστερίου
 • Ανδρέας Σχίζας, Αντιδήμαρχος Περιστερίου με αναπληρωτή τον Γεώργιο Ζήρο, Ιατρό ΙΚΑ
 • Αναστάσιος Κωνσταντόπουλος, Συνταξιούχος Δημοσίου με Αναπληρωτή τον Χρήστο Αρβανίτη, Αντιδήμαρχο Αιγάλεω
 • Αγλαΐα Ράπτου, Αρχιτέκτων με αναπληρώτρια την Ελένη Κρυτσολιάκου, Δημόσιος Υπάλληλος ΟΑΕΕ-ΤΑΕ
 • Νικόλαος Κεφάλας, Αναπληρωτής Διοικητής Νοσοκομείου, με αναπληρώτρια τη Θεοδώρα Φαρουτζή, Διευθύντρια της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας
 • Ελένη Γιαμαρέλλου, Ιατρός (Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών) ως εκπρόσωπος των ιατρών και των ειδικευομένων ιατρών και αναπληρώτριά της την Αθανασία Τζιώκα, ιατρό
 • Ελένη Πισιμίση, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με αναπληρώτρια τη Μαρία Στεργίου, αρχαιότερη τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

5. Με την ΔΥ1δ/Γ.Π. 90292/3−9−2009 (ΦΕΚ 392 ΥΟΔΔ) του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διορίσθηκαν μέλη και αναπληρωτματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» οι:

 • Χρήστος Ροϊλός, Διοικητής του Νοσοκομείου ως Πρόεδρος
 • Σωτήριος Ράπτης, Καθηγητής Παθολογίας με αναπληρωτή τον Χρυσοφώτη Σπυρίδωνα
 • Ανδρέας Σχίζας, Αντιδήμαρχος Περιστερίου με αναπληρωτή τον Σατολιά Γρηγόριο
 • Δημήτριος Καλογερομήτρος,Ιατρός Αλλεργιολόγος, Αναπλ.καθηγητής με αναπληρωτή τον Αρβανίτη Χρήστο
 • Αγλαΐα Ράπτου, Αρχιτέκτονας με αναπληρώτρια την Κρυτσολιάκου ΕΛένη
 • Νικόλαος Κεφάλας, Αναπληρωτής Διοικητής με αναπηρωτή Φαρουτζή Θεοδώρα
 • Μανίκης Δημήτριος, Επιμελητής Α Αναισθησιολογίας - ως εκρπόσωπος των ιατρών και ειδικευόμενων ιατρών- με αναπληρωτή τον Καρατζά Γαβριήλ
 • Πισμίση Ελένη, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με αναπληρώτρια τη Δούκα Ιωάννα
 • Λαϊου Αμαλία, ΤΕ Νοσηλευτικής - ως εκπρόπσωπος του λοιπού πλην ιατρών ΕΣΥ προσωπικού-με αναπληρώτρια την Λουκά Φανίτσα

Διοικήσεις – Διευθυντές Υπηρεσιών

Στη συνέχεια παρατίθενται τα ονόματα όλων των Διοικητών, Διευθυντών Υπηρεσιών και Προϊστάμενων τομέων που υπηρέτησαν στο Νοσοκομείο.

Διοικητές /Πρόεδροι Νοσοκομείου

 • Βασίλειος Γολεμάτης, Πρόεδρος ΔΣ (2000-2001)
 • Νικόλαος Πολύζος (ΦΕΚ Διορισμού 13/11/2001, Τοποθέτηση 15/1/2002 – 2004)
 • Νικόλαος Ηλιάδης (6/10/2004 – 5/09/2006)
 • Σπυρίδων Αποστολόπουλος (εκτελών χρέη Διοικητού από 6/09/2006 έως την έκδοση ΦΕΚ Διορισμού στις 7/12/2006)
 • Σπυρίδων Αποστολόπουλος (Δεκέμβριος 2006 - Σεπτέμβριος 2008)
 • Χρήστος Ροϊλός (Οκτώβριος 2008-Μάρτιος 2010)
 • Καθηγητής Ηλίας Λαμπίρης (Μάρτιος 2010- Δεκέμβριος 2013)
 • Ευαγγελία Γιαννακάκου (Δεκέμβριος 2013-2015)
 • Κωνσταντίνος Δραγώνας

Αναπληρωτής Διοικητής Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Σωτήριος Ράπτης, Καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών από 10/02/2004 – 04/04/2005 (λήξη του θεσμού)

Αναπληρωτές Διοικητές

 • Γεώργιος Κοκκοβός (2002 – 2004)
 • Σπυρίδων Αποστολόπουλος (2004 – 2006)
 • + Νικόλαος Κεφάλας (2006 – 2009)
 • Χρήστος Παπαχρήστος (2010-2011)
 • Νικόλαος Κελέκης (2011-2013)
 • Λαμπρινή Καρπούζου(2013-2015)
 • Άννα Κρεμμύδα

Διευθυντές Ιατρικής Υπηρεσίας (με χρονολογική σειρά)

 • Καθηγητής Δημήτριος Κελέκης
 • Καθηγήτρια Ελένη Γιαμαρέλλου
 • Καθηγητής Παναγιώτης Σουκάκος
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Βέργαδος
 • Καθηγητής Γ. Πετρίκκος
 • Καθηγήτρια Γ. Γερολουκά Κωστοπαναγιώτου
 • Καθηγητής Νικόλαος Κελέκης

Διευθύντριες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (με χρονολογική σειρά)

 • Χριστίνα Φεστερίδου
 • Ελένη Πισιμίση

Τομεάρχες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (με αλφαβητική σειρά)

 • Μαρία Αρβανίτη
 • Ελένη Βουκάλη
 • Νικόλαος Γράσσος
 • Ιωάννα Δούκα
 • Γεωργία Καθεκλάκη (με ανάθεση καθηκόντων),
 • Ειρήνη Καραμπέκιου (με ανάθεση με παράλληλη υποστήριξη τμήματος)
 • Θεοπούλα Κεσανλή (με ανάθεση καθηκόντων)
 • Βασιλική Μούγια
 • Βασιλική Μυταρά
 • Παρασκευή Πικούνη (με ανάθεση με παράλληλη υποστήριξη τμήματος)
 • Ελένη Πισιμίση
 • Ελένη Στασινού
 • Μαρία Στεργίου
 • Νικόλαος Τσαλουκίδης
 • Ιωάννα Τασιοπούλου
 • Αρετή Τσίρμπα
 • Χριστίνα Φεστερίδου

Διευθυντές Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας (με χρονολογική σειρά)

 • Νικόλαος Βιταντζάκης
 • Θεοδώρα Φαρουτζή
 • Ευανθία Βασιλοπούλου
 • Θεοδώρα Φαρουτζή

Υποδιεύθυνσης Διοικητικού (με χρονολογική σειρά)

 • Ευανθία Βασιλοπούλου
 • Μαρουδιά Διονυσίου
 • Ευμορφία Χερουβείμ
 • Νικόλαος Σκαρπέλος

Υποδιεύθυνσης Οικονομικού (με χρονολογική σειρά)

 • Βασιλοπούλου Ευανθία
 • Κωνσταντίνα Χριστοδούλου
 • Ευμορφία Χερουβείμ
 • Βενετία Πετρέλη

Διευθυντές Τεχνικής Υπηρεσίας (με χρονολογική σειρά)

 • Δημήτρης Οικονομίδης
 • Ασημάκης Δογάνης
 • Δημήτρης Οικονομίδης
 • Ναγκίμπ Σαμς

Διευθυντής /Υπεύθυνοι Πληροφορικής (με χρονολογική σειρά)

 • Κωνσταντίνα Πολυχρονοπούλου (Υπεύθυνη)
 • Μανώλης Οικονομάκης (Διευθυντής)
 • Ανδρέας Βασιλάκης (Υπεύθυνος)
 • Κωνσταντίνα Πολυχρονοπούλου (Υποδιευθύντρια)

Υπεύθυνοι Εργαστηριακού Τομέα (με χρονολογική σειρά)

 • Κωνσταντίνος Μακρής
 • Δημήτριος Μόρφης
 • Ιωάννης Σαραντέας
 • Δημήτριος Μόρφης
 • Κωνσταντίνος Γεωργιάδης