Εξέλιξη θεσμικού πλαισίου

Το Νοσοκομείο ιδρύθηκε με το Π.Δ. 200/9-8-2000, «Ίδρυση Γενικού Νοσοκομείου με την επωνυμία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΦΕΚ 180/Α/00), ως ΝΠΔΔ, με έδρα το Δήμο Χαϊδαρίου Αττικής. Ο πρώτος οργανισμός του νοσοκομείου εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 406/3-4-2002 και με την επωνυμία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Η πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού έγινε στις 17-5-2002 (ΦΕΚ 1611). Με βάση την απόφαση Υ4α/οικ ΓΠ48692/17/5/02 μετονομάσθηκε σε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΑΤΤΙΚΟΝ» (Υπουργία Α. Παπαδόπουλου) για να καταλήξει Υπουργική Απόφαση (Κ. Στεφανή) Υ4α/οικ. 37171/2003 ως ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ» (ΦΕΚ 470/18-04-2003). Ακολούθησαν οι αποφάσεις μετεγκατάστασης και εγκατάστασης πανεπιστημιακών κλινικών και εργαστηρίων που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 523/Β/5-5-03 Υ4α/39632 και ΦΕΚ 1079/28/7/03 Υ4α/68458 και αφορούσαν τις κλινικές :

 • Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ειδική Νοσολογία και Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο (Μονάδα Έρευνας) που λειτουργούσε στο Γ.Ν. Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ»
 • Β΄ Καρδιολογική Κλινική που είχε ιδρυθεί με το Π.Δ. 121
 • Δ΄ Παθολογική Κλινική που λειτουρούσε στο Γ. Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
 • Γ΄ Χειρουργική Κλινική με κατεύθυνση στην Αγγειοχειρουργική που λειτουργούσε στο Γεν. Νοσοκομείο Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
 • Δ΄ Χειρουργική Κλινική που λειτουργούσε στο Γεν. Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
 • Α΄ Ορθοπαιδική Κλινικής που λειτουργούσε στο Γ.Ν. Αττικής ΚΑΤ
 • Γ΄ Μαιευτική – Γυναικολγική Κλινική που είχε ιδρυθεί με το Π.Δ. 143
 • Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας που λειτουργούσε στο Γ. Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓ ΛΕΙΟ»
 • Α΄ Ψυχιατρική Κλινική που είχε ιδρυθεί με το Π.Δ. 431
 • Καρδιοχειρουργική Κλινική που λειτουργούσε στο Γεν. Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ»
 • Θωρακοχειρουργική Κλινική που είχε ιδρυθεί με το Π.Δ. 156
 • Β΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων
 • Β΄ Νευρολογική Κλινική
 • Β΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας
 • Β΄ Πνευμονολογική Κλινική
 • Β΄ Οφθαλμολογική Κλινική
 • Β΄ Κλινική Αναισθησιολογίας
 • Β΄ Ωτωρινολαρρυγγολογική Κλινική
 • Β΄ Νευροχειρουργική
 • Αιματολογικό Εργαστήριο
 • Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας
 • Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας
 • Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής
 • Εργαστήριο Ανοσολογίας
 • Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας

Σήμερα στο Νοσοκομείο από την Ιατρική Σχολή Αθηνών έχουν εγκατασταθεί και είναι πλήρως ανεπτυγμένες 18 Πανεπιστημιακές Κλινικές, 30 Ειδικές Νοσηλευτικές Μονάδες και Μονάδες εν γένει με συνολική δυναμικότητα 645 κλινών (ήτοι το 88% περίπου του συνολικού αριθμού κλινών βάσει Οργανισμού που είναι 735 κλίνες), 6 Κεντρικά Εργαστήρια – Ερευνητικά Εργαστήρια Πανεπιστημιακών. Κλινικών και ένα πλήρες ανεπτυγμένο Εργαστήριο Απεικονιστικού Τομέα (με 9 Μονάδες).