Δελτίο τύπου σχετικά με προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού συστημάτων καρδιολογικής έρευνας και υπερηχοτομογραφίας

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ολοκλήρωση της προμήθειας και της εγκατάστασης εξοπλισμού συστημάτων καρδιολογικής έρευνας και υπερηχοτομογραφίας, συνολικής αξίας 227,540 €.

US ATTIKO

Συγκεκριμένα ετέθησαν σε λειτουργία:

1. Έγχρωμος τρισδιάστατος υπερηχοτομογράφος, για τις ανάγκες της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής, αξίας 144,584 €.

2. Ψηφιακός υπερηχοτομογράφος για αναισθησιολογική χρήση και περιφερειακούς αποκλεισμούς, αξίας 36.121,20 €.

3. Ψηφιακός υπερηχοτομογράφος, για τις ανάγκες της Αναισθησιολογίας, Καρδιοχειρουργικής, Αγγειοχειρουργικής, Ορθοπεδικής και Γενικής Χειρουργικής, αξίας 46.834,80 €

Ο σύγχρονος αυτός τεχνολογικά εξοπλισμός, σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό, καθιστά το Τμήμα Υπερηχοτομογραφίας της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής πρωτοπόρο στη διάγνωση των καρδιακών νοσημάτων και στην εκπαίδευση νέων Ιατρών Καρδιολογίας στις σύγχρονες μεθόδους υπερηχοτομογραφίας.

Επιπρόσθετα η χρήση της ψηφιακής υπερηχοτομογραφίας από τις υπόλοιπες Κλινικές, συμβάλλει ουσιαστικά στη καλύτερη αντιμετώπιση των περιστατικών των ασθενών, με άμεσο αντίκτυπο στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Ο Διοικητής

Κωνσταντίνος Δραγώνας