Δελτίο τύπου σχετικά με ανακοίνωση του Σωματείου

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 31 Μαΐου 2017

Σε απάντηση του Δελτίου Τύπου του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΓΝ Αττικόν «Η Αναγέννηση» την Τρίτη 30-05-2017, η θέση της Διοίκησης του Νοσοκομείου είναι η εξής:

1. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου προέβη στην επιβολή της Πειθαρχικής Ποινής σε υπάλληλο του Νοσοκομείου, επειδή ακριβώς ΔΕΝ έπραξε το αυτονόητο, δηλαδή την εκτέλεση των υπηρεσιακών της καθηκόντων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρή δυσλειτουργία στον ομαλό ανεφοδιασμό του Νοσοκομείου.

2. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, δεν διαθέτει «τσιράκια», ούτε βεβαίως είναι στις προθέσεις της, στη φιλοσοφία της και στη γενικότερη στάση της. Όλοι οι Εργαζόμενοι, ο καθένας από τη θέση ευθύνης του, αντιμετωπίζονται με σεβασμό και θεωρούνται πρωτίστως ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ για την επίτευξη του κοινού σκοπού, ο οποίος δεν είναι άλλος από την ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών που προσέρχονται για περίθαλψη στο Νοσοκομείο. Όσον αφορά την ανάρτηση στη Διαύγεια της επιβολής πειθαρχικής ποινής στην υπάλληλο, είναι ανεπίτρεπτο να μέμφονται και να στοχοποιούνται υπάλληλοι οι οποίοι εκτέλεσαν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, όπως αυτά απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις.

3. Όπως έχει δείξει η μέχρι τώρα παρουσία μας στο Νοσοκομείο, η πόρτα της Διοίκησης είναι ανοιχτή για οποιονδήποτε εργαζόμενο, ο οποίος θέλει να εκφράσει το οποιοδήποτε παράπονό του ή αίτημά του, τα οποία αντιμετωπίζονται με σεβασμό και κατανόηση στον βαθμό που δεν επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. Στη κατεύθυνση αυτή αναμέναμε τουλάχιστον τη κατανόηση από πλευράς Σωματείου και όχι να ενθαρρύνονται οι αθρόες μετακινήσεις Νοσηλευτικού προσωπικού σε Διοικητικό, με αντίστοιχη κατάργηση Οργανικών θέσεων, εξυπηρετώντας πελατειακές σχέσεις. Οι όποιες μετακινήσεις πραγματοποιούνται είναι λελογισμένες και με βάση τις λειτουργικές ανάγκες του Νοσοκομείου.

4. Οι αναφορές του Σωματείου, ότι δήθεν η Διοίκηση του Νοσοκομείου προτίθεται να κόψει τις καλοκαιρινές άδειες του προσωπικού είναι παραπλανητικές και αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν κλίμα αναταραχής και ανησυχίας στους Εργαζόμενους με απώτερο στόχο τη συσπείρωση γύρω από αυτό στις ανυπόστατες καταγγελίες τους.

5. Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι ένα θεσμικό Όργανο οι γνωμοδοτήσεις του οποίου είναι απολύτως σεβαστές. Εάν όμως υιοθετούσε η Διοίκηση όλες τις προτάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το μισό Νοσοκομείο θα είχε αδειάσει από προσωπικό. Χρέος κάθε Διοίκησης είναι να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου, λαμβάνοντας αποφάσεις ενάντια και σε λογικά πολλές φορές αιτήματα των εργαζομένων.

6. Όσον αφορά τη πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού προφανώς ηθελημένα αγνοείται ότι αυτό δεν εξαρτάται από τις προθέσεις του εκάστοτε Διοικητή. Για τους δωδεκάμηνους εργαζόμενους που διορίστηκαν μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ, το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για την μη πλήρωση των εγκριθέντων θέσεων, δεδομένου ότι δεν υπήρχε η ανάλογη εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους. Παρόλα αυτά οι μη συμπληρωθείσες θέσεις επικαιροποιήθηκαν και εστάλησαν εκ νέου στις υπερκείμενες αρχές, ούτως ώστε μόλις επανενεργοποιηθεί το πρόγραμμα, να προκηρυχθούν εκ νέου. Μέσα στις θέσεις αυτές περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες ειδικότητες που θα απασχοληθούν στο Τμήμα Ιματισμού και συγκεκριμένα στα πλυντήρια. Σημειωτέον ότι η λειτουργία του συγκροτήματος των πλυντηρίων μετά από τόσα χρόνια, επετεύχθη χάριν στις επίμονες προσπάθειες του ίδιου του Διοικητή, κάτι το οποίο σκόπιμα και κακόβουλα η Διοίκηση του Σωματείου αποκρύπτει.

7. Για το θέμα του κλιματισμού του Νοσοκομείου, σας παραπέμπουμε στο αντίστοιχο Δελτίο Τύπου που βγάλαμε, σε απάντηση αυτού της ΠΟΕΔΗΝ.

8. Αναφορικά με τα θέματα χωροταξίας, είναι στη διάθεση του οποιουδήποτε καλόπιστου ενδιαφερόμενου, τα πρακτικά της Επιτροπής Χωροταξίας, όπου ήδη έχουν αποφασιστεί συγκεκριμένες ενέργειες για την απόδοση στο Νοσοκομείο-προς χρήση, χώρων και γραφείων του ΕΚΕΔΙ. Επίσης ενημερωτικά αναφέρουμε ότι το κτίριο του Πανεπιστημίου αφενός μεν δεν αποτελεί ιδιοκτησία του Νοσοκομείου μας, αφετέρου δεν έχει παραληφθεί ακόμα προς χρήση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Αν τώρα και γι’ αυτό μας μέμφεται το Σωματείο είναι προφανές ότι αποτελεί μία ακόμα προσπάθεια για τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων εν μέσω της ένδειας των επιχειρημάτων.

9. Όσον αφορά δε το θέμα της πρόσληψης των Υπαλλήλων Καθαριότητας, η Διοίκηση του Σωματείου γνωρίζει πολύ καλά ότι απομένει μόνο η έγκριση της τροποποίησης του Προϋπολογισμού από τις υπερκείμενες αρχές για τη δέσμευση των απαραίτητων πιστώσεων, πριν την αποστολή της προκήρυξης στον ΑΣΕΠ. Εδώ όμως θα πρέπει να αναφερθεί και η στάση του εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας όπου αποφασίστηκε η έγκριση του Σχεδίου Προκήρυξης για το Διαγωνισμό καθαριότητας, ψήφισε «παρών» από κοινού με έτερο μέλος του ΔΣ προχωρώντας προς έκπληξη όλων σε ετερόκλητες συμμαχίες. Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι τον Δεκέμβριο του 2016, εκπρόσωποι του ΔΣ του Σωματείου παρενέβησαν στη Διοίκηση, με στόχο να καθυστερήσει η διαδικασία προκήρυξης των συγκεκριμένων θέσεων εργασίας προκειμένου να “διευρυνθεί” ο αριθμός των πληρούντων τις προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων.

Κάθε καλοπροαίρετος εργαζόμενος και οι πολίτες οι οποίοι προσέρχονται για περίθαλψη στο Νοσοκομείο μας, αναγνωρίζουν τις προσπάθειες και τα βήματα που γίνονται στη κατεύθυνση να επιλυθούν τα χρόνια προβλήματα του Νοσοκομείου μας, σε αντίθεση με τη Διοίκηση του Σωματείου που υιοθετεί άκριτα το οποιοδήποτε αίτημα, ασχέτως αν αυτό αποβαίνει εις βάρος της λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Κλείνοντας και αντιπαρερχόμενοι τις φαιδρές καταγγελίες περί ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και ΑΝΤΙΛΑΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ, τονίζουμε ότι η Διοίκηση ουδέποτε λειτούργησε απέναντι και εις βάρος των Εργαζομένων, αντιθέτως δρα σε συνεργασία με αυτούς.

Ο Διοικητής

 

Κωνσταντίνος Δραγώνας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ