Δελτίο τύπου-απάντηση στην ΠΟΕΔΗΝ

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη 31 Μαΐου 2017

Αναφορικά με το Δελτίο Τύπου της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν, υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3185/30-05-2017 όσον αφορά την πάταξη της διαφθοράς, σας ενημερώνουμε ότι:

Όπως πολύ καλά γνωρίζει η ΠΟΕΔΗΝ, οι διαγωνισμοί είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί όλα τα προβλεπόμενα στάδια. Μέχρι δε να τελεσφορήσουν και προκειμένου να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, η προμήθεια υλικών και υπηρεσιών γίνεται συχνά μέσω εξωσυμβατικών παραγγελιών που στόχος της Διοίκησης είναι να περιοριστούν.

Για λόγους διαφάνειας και διασφάλισης του Δημοσίου Συμφέροντος, έχουν θεσμοθετηθεί και λειτουργούν Επιτροπές για την αξιολόγηση των προσφορών. Στις Επιτροπές αυτές συμμετέχουν μετά από κλήρωση υπάλληλοι όλων των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου και η συμμετοχή σε αυτές είναι μέρος των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Σε κάθε Επιτροπή σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4412/16, συμμετέχει τουλάχιστον ένα ειδικό μέλος ανά κατηγορία και ο ρόλος των υπολοίπων μελών είναι η διασφάλιση και η τήρηση όλων των διαδικασιών.

Είναι παντελώς αναληθές ότι τα μέλη των Επιτροπών «υπογράφουν τα εντάλματα των αγορών» με επιφύλαξη όπως διατείνεται η ΠΟΕΔΗΝ. Σπανίως κατά το παρελθόν είχε παρατηρηθεί τέτοιο φαινόμενο, καθόσον αν ίσχυε αυτό, το Νοσοκομείο θα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στον εφοδιασμό του με τα απαραίτητα υλικά , κάτι το οποίο ασφαλώς και δεν συμβαίνει. Μάλιστα ισχύει το ακριβώς αντίθετο.

Σχετικά με το ότι το Αττικόν “είναι ένα Νοσοκομείο που δεν μπορεί να βάλει κλιματισμό στα ΤΕΠ” ας φρόντιζε η ΠΟΕΔΗΝ, πριν προχωρήσει σε ανυπόστατες καταγγελίες, να πληροφορηθεί ότι υπάρχουν εγκατεστημένες ψυκτικές μονάδες στο Αττικό που καλύπτουν τις ανάγκες όλου του Νοσοκομείου και των χώρων των ΤΕΠ. Δεδομένου ότι ο εξοπλισμός αυτός είναι σχετικά παλαιός, εγκαίρως είχε ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια τεσσάρων νέων πύργων ψύξης συνολικής αξίας 360.000€ που θα καλύπτουν τις ανάγκες όλου του Νοσοκομείου.

Η διαδικασία αυτή μετά από αλλεπάλληλες επαναπροκηρύξεις βρίσκεται στο στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης με ορίζοντα ολοκλήρωσης στο τέλος του έτους. Παράλληλα, για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες σε ψύξη για το προσεχές καλοκαίρι και μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του ανωτέρω διαγωνισμού, είναι εν εξελίξει διαδικασίες για την επισκευή των υπαρχόντων μονάδων ψύξης, οι οποίες θα είχαν ήδη τελεσφορήσει εάν η υπάλληλος που όψιμα και επιλεκτικά υπερασπίζεται η ΠΟΕΔΗΝ είχαν απλά εκτελέσει το καθήκον που τους είχε νομίμως ανατεθεί.

Όσον αφορά δε, ότι δήθεν το ΠΓΝ Αττικόν «δεν είναι σε θέση να προμηθευτεί και να συντηρήσει τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, να προμηθευτεί υγειονομικό και αναλώσιμο υλικό, να συντηρήσει την υλικοτεχνική υποδομή» , να ενημερώσουμε την ΠΟΕΔΗΝ ότι ήδη οι τρέχουσες συμβάσεις του Νοσοκομείου σε υγειονομικό υλικό, σε πάγιο εξοπλισμό και σε συντηρήσεις-Υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των 14.500,000€ , οι διαγωνισμοί σε φάση Διακήρυξης για τα ανωτέρω υλικά ανέρχονται στο ποσό των 2.200,000€, ενώ οι αντίστοιχοι Διαγωνισμοί σε φάση Δημοσίευσης ανέρχονται στο ποσό των 5.000,000 περίπου. Παράλληλα, οι εν εξελίξει Διαγωνισμοί ανέρχονται στο ποσό των 33.000,000€.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι, ο Διοικητής που η ΠΟΕΔΗΝ καλεί τον κ. Υπουργό να τον απομακρύνει, σεβόμενος τα χρήματα του Ελληνικού λαού, έχει επιτύχει μετά από διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές να εξοικονομήσει μέχρι στιγμής ένα πόσο της τάξης των 300,000€ από πληρωμές ληξιπροθέσμων οφειλών.
Το ΠΓΝ Αττικον είναι ένα Νοσοκομείο με χρόνια και σοβαρά προβλήματα. Η Διοίκησή του εργάζεται νυχθημερόν για την επίλυσή τους μέσα στα στενά δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν επιβληθεί στη χώρα μας, πάντα όμως με γνώμονα την προάσπιση του δημόσιου χρήματος, τη διαφάνεια και κυρίως την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.

Ας ψάξει αλλού η ΠΟΕΔΗΝ να βρει πεδίο για να εκδηλώσει τον αντιπολιτευτικό της οίστρο.

Υ.Γ. Αναζητείται ο «άλλος συνάδελφος μέλος της Επιτροπής που υπέγραφε με επιφύλαξη» ο οποίος κλήθηκε σε απολογία

Ο Διοικητής

Κωνσταντίνος Δραγώνας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ