Σύνδεσμοι

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Β Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου

Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

Παγκόσμιες Ημέρες Υγείας

Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων Προαγωγής Υγείας (ΕΔΝΠΥ)

Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ»

Πρόγραμμα ΨΥΧΑΡΓΩΣ

Εφημερίες Νοσοκομείων Αττικής