Σύμφωνα με το υπ αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΑΠ/42707/4-8-2020 έγγραφο της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου (Οδηγίες για το Επισκεπτήριο- Παραμονή Συνοδού σε ασθενείς και Είσοδο- Παραμονή Ιατρικών Επισκεπτών στο Νοσοκομείο) και το ΦΕΚ 3611/Β’/29-8-2020 (άρθρο 22: Μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού):

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ το επισκεπτήριο και όπου κρίνεται αναγκαίο δύναται να υπάρχει ένας ΜΟΝΟ συνοδός στον οποίο δίνεται ειδική άδεια (μετά από συνεννόηση με την προισταμένη του τμήματος και τους θεράποντες ιατρούς) :

 

Για την είσοδο των συνοδών, ισχύουν τα κάτωθι:

• Αν είναι πλήρως εμβολιασμένοι οφείλουν να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά την είσοδο τους στο νοσοκομείο.

• Αν έχουν νοσήσει από Covid-19 (το τελευταίο εξάμηνο) οφείλουν να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό νόσησης κατά την είσοδο τους στο νοσοκομείο.

• Αν δεν είναι εμβολιασμένοι ή έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση διδοσικού εμβολίου, πρέπει να έχουν μαζί τους αρνητικό αποτέλεσμα rapidtest των τελευταίων 48 ωρών ή αρνητικό αποτέλεσμα PCR των τελευταίων 72 ωρών.

• Ο έλεγχος των συνοδών θα γίνεται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ:

α) στην πύλη του νοσοκομείου από την ασφάλεια

β) στα κλινικά τμήματα από τις προϊστάμενες

γ) επί παραμονής τους σε κοινόχρηστους χώρους (π.χ. αίθριο, εξωτερικό χώρο κλινικών) από την ασφάλεια.

• Σε περίπτωση προσέλευσης ασθενών με ιδιωτικό όχημα επιτρέπεται μόνο ένας συνοδός, ο οποίος οφείλει να πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις.