Άλλες δραστηριότητες

ΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 11-14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ημέρα Νοσηλευτή 2007 (1)

Ημέρα Νοσηλευτή 2007 (2)

Εθελοντισμός

Συνεργασία με τον σύλλογο “Εθελοντική Διακονία”, για την εκπαίδευση εθελοντών σε θέματα παροχής ασφαλούς φροντίδας στους ασθενείς του νοσοκομείου.