Μελλοντικές δράσεις

Οι δράσεις της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας για το 2007 εστιάζονται στα κάτωθι:

 • Βελτίωση της κλινικής νοσηλευτικής και της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας.
 • Επαρκή στελέχωση των ήδη  λειτουργούντων νοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων με ισοκατανομή των έμπειρων νοσηλευτών σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου.
 • Βελτίωση, ποσοτική και ποιοτική, της παραγωγικότητας με κατάλληλη υποκίνηση του νοσηλευτικού προσωπικού.
 • Εφαρμογή των ενιαίων προτυποποιημένων νοσηλευτικών εντύπων καθώς και  των νοσηλευτικών διαδικασιών, σε όλα τα νοσηλευτικά τμήματα.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων  συνεχιζόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης.
 • Συνεχής έλεγχος και προτάσεις βελτίωσης  των παρεχόμενων ξενοδοχειακών υπηρεσιών.
 • Αναδιαμόρφωση των χώρων της νοσηλευτικής υπηρεσίας, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες λειτουργίας της.
 • Αναδιάρθρωση της  δομής   στελέχωσης του γραφείου  νοσηλευτικής υπηρεσίας προκειμένου να δημιουργηθεί μόνιμη ομάδα 24ωρης επίβλεψης του νοσοκομείου και να εξασφαλιστεί και απογευματινή λειτουργία του γραφείου.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με το πρόγραμμα ACCESS, για καλύτερο έλεγχο των προγραμμάτων του προσωπικού και των νοσηλευτικών μητρώων όλων των υπαλλήλων. Εναρμόνιση με τη λειτουργία του γραφείου προσωπικού και συμπληρωματική δράση στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
 • Σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου την ανάπτυξη των εναπομεινάντων κλινών (Ψυχιατρική Κλινική, Ουρολογική κλινική, Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Μονάδα Πρόωρων και Νεογνών, Τμήμα Ειδικών Θέσεων, Κλινική Ακτινοθεραπείας).
 • Τήρηση των αρχών λειτουργίας του νοσοκομείου και συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες, για την αποτελεσματικότερη  οργάνωση και λειτουργία του νοσοκομείου.