Εκπαιδευτικό έργο

Αρμοδιότητες Νοσηλεύτριας Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Πρακτική άσκηση σπουδαστών και φοιτητών

Σχεδιασμός ετήσιου προγράμματος κλινικής εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (δημιουργία ενημερωτικού δελτίου για νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το προσωπικό του ΤΕΠ, προγράμματα εκπαίδευσης στην ΚΑΡΠΑ, κλπ)

Δράσεις Εκπαίδευσης 2003-1ο Εξαμ. 2008