Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Στο Σχήμα παρατίθεται το οργανόγραμμα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας όπως λειτουργεί σήμερα το οποίο ακολουθεί τη διάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε επτά 7 τομείς οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων. Διακρίνονται επτά (7) Νοσηλευτικοί Τομείς.

Σημείωση

1. επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2011(από Γραμ.ΔΝΥ)

2. με όλες τις σχέσεις εργασίας

Α΄ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ που περιλαμβάνει τα τμήματα:

 1. Δ Παθολογική Κλινική Δ’ΠΚ πτέρυγα (02)
  • Προϊσταμένη: Ξανθάκη Ελπίδα, Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 2 Νοσηλευτής ΠΕ, 5 Νοσηλευτές ΤΕ, 4 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ και 1 Βοηθοί Θαλάμου ΥΕ
 2. Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Β’ΠΠΚ – Δ’ Παθολογική Κλινική Δ’ΠΚ πτέρυγα (03)
  • Προϊσταμένη: Κουργιαντάκη Αρετή, Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 7 Νοσηλευτές ΤΕ, 4 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ και 1 Βοηθοί Θαλάμου ΥΕ
 3. Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Β’ΠΠΚ πτέρυγα (04)
  • Προϊσταμένη: Τζήμα Μαρία, Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 7 Νοσηλευτές ΤΕ, 4 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ και 1 Βοηθοί Θαλάμου ΥΕ
 4. Β’ΠΠΚ – Ογκολογική πτέρυγα (07)
  • Προϊσταμένη: Λάγαρη Ασημίνα, Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 1 Νοσηλευτές ΠΕ, 6 Νοσηλευτές ΤΕ, 4 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ και 1 Βοηθός Θαλάμου ΥΕ
 5. Πνευμονολογική – Νευρολογική Κλινική πτέρυγα (05)
  • Προϊστάμενος: Λιβάνιος Διονύσιος, Νοσηλευτής ΤΕ
  • Προσωπικό: 1 Νοσηλευτής ΠΕ, 6 Νοσηλευτές ΤΕ, 4 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ και 1 Βοηθός Θαλάμου ΥΕ
 6. Δ’ Παθολογική Κλινική- Μονάδα Λοιμώξεων
  • Προϊσταμένη: Φύτρου Ελένη, Νοσηλεύτρια ΠΕ
  • Προσωπικό: 2 Νοσηλευτής ΠΕ, 5 Νοσηλευτές ΤΕ, 4 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ και 1 Βοηθός Θαλάμου ΥΕ
 7. Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική - Μονάδα Χημειοθεραπείας
  • Προϊσταμένη: Γεωργοπούλου Ελένη, Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 2 Νοσηλευτές ΤΕ, 1 Βοηθός Νοσηλευτών ΔΕ, 1 Βοηθός Θαλάμου ΥΕ
 8. Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική - Αιματολογική Μονάδα
  • Προϊσταμένη: Παπανικολάου Μαρία, Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 2 Νοσηλευτής ΠΕ, 2 Νοσηλευτής ΤΕ
 9. Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική-Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων
  • Προϊσταμένη: Λίγκου Γεωργία, Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 2 Νοσηλευτές ΠΕ και 4 Νοσηλευτές ΤΕ

Β΄ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ που περιλαμβάνει τα τμήματα:

 1. Β’ Καρδιολογική Κλινική Β’ ΠΚΚ πτέρυγα (06)
  • Προϊσταμένη:: Μπουνάκη Αικατερίνη, Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 2 Νοσηλευτές ΠΕ, 5 Νοσηλευτές ΤΕ, 4 Βοηθούς Νοσηλευτών ΔΕ και 1 Βοηθό Θαλάμου ΥΕ
 2. Β’ Καρδιολογική Κλινική - Μονάδα Εμφραγμάτων
  • Προϊσταμένη: Χασιώτη Κωνσταντίνα, Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 3 Νοσηλευτές ΠΕ, 12 Νοσηλευτές ΤΕ, 2 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ και 1 Βοηθός Θαλάμου ΥΕ
 3. Β’ Καρδιολογική Κλινική - Αιμοδυναμικό Εργαστήριο
  • Προϊστάμενος: Κοντοές Γεώργιος, Νοσηλευτής ΤΕ
  • Προσωπικό: 7 Νοσηλευτές ΤΕ, 3 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ και 1 Βοηθός Θαλάμου ΥΕ
 4. Καρδιοχειρουργική – Β’ Καρδιολογική Κλινική πτέρυγα (08)
  • Προϊσταμένη: Χήρα Ελένη, Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 8 Νοσηλευτές ΤΕ, 4 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ και 1 Βοηθός Θαλάμου ΥΕ
 5. Καρδιοχειρουργική Μονάδα
  • Προϊσταμένη: Βασίλη Κατσιώνη Κυριακή, Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 3 Νοσηλευτές ΠΕ, 8 Νοσηλευτές ΤΕ, 1 Βοηθός Νοσηλευτή ΔΕ και 1 Βοηθός Θαλάμου ΥΕ
 6. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας:
  • Προϊσταμένη: Καραμπέκιου Ειρήνη , Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 1 Νοσηλευτές ΠΕ, 41 Νοσηλευτές ΤΕ, 11 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ και 3 Βοηθοί Θαλάμου ΥΕ
 7. Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας
  • Υπό ανάπτυξη

Γ΄ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ που περιλαμβάνει τα τμήματα:

 1. Α’ Ορθοπαιδική Κλινική πτέρυγα (14)
  • Προϊσταμένη: Αθανασοπούλου Περσεφόνη ,Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 7 Νοσηλευτές ΤΕ, 4 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ και 2 Βοηθοί Θαλάμου ΥΕ
 2. Α’ Ορθοπαιδική Κλινική πτέρυγα (15)
  • Υπό ανάπτυξη
 3. Γ’ Χειρουργική Κλινική
  • Προϊσταμένη: Λαϊου Αμαλία, Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 1 Νοσηλευτής ΠΕ, 6 Νοσηλευτές ΤΕ, 4 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ και 1 Βοηθός Θαλάμου ΥΕ
 4. Αγγειοχειρουργική Μονάδα Γ’ Χειρουργικής Κλινικής - Αγγειοχειρουργική Κλινική
  • Προϊσταμένη: Ρετιτάγκου Μαρία , Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 2 Νοσηλευτές ΠΕ, 5 Νοσηλευτές ΤΕ, 4 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ, 1 Βοηθός Θαλάμου ΥΕ
 5. Δ’ Χειρουργική Κλινική
  • Προϊσταμένη: Αναγνώστου Παναγιώτα, Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 2 Νοσηλευτές ΠΕ, 5 Νοσηλευτές ΤΕ, 4 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ και 1 Βοηθοί Θαλάμου ΥΕ
 6. Δερματολογική – ΩΡΛ Κλινική
  • Προϊσταμένη: Καπνιά Βάϊα, Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 1 Νοσηλευτής ΠΕ, 6 Νοσηλευτές ΤΕ, 4 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ και 1 Βοηθός Θαλάμου ΥΕ
 7. Οφθαλμολογική Κλινική
  • Προϊσταμένη: Χιόνη Αγγελική, Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 1 Νοσηλευτής ΠΕ, 4 Νοσηλευτές ΤΕ, 1 Βοηθός Νοσηλευτή ΔΕ
 8. Ουρολογική Κλινική
  • Υπό ανάπτυξη

Δ΄ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ που περιλαμβάνει τα τμήματα:

 1. Κεντρικά Χειρουργεία
  • Προϊστάμενος: Ζουγρής Πέτρος, Νοσηλευτής ΤΕ
  • Προσωπικό: 7 Νοσηλευτές ΠΕ, 9 Νοσηλευτές ΤΕ, 13 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ, 2 Βοηθοί Θαλάμου ΥΕ, 5 τραυματιοφορείς ΥΕ
 2. Μαιευτήριο
  • Προϊσταμένη: Χριστοδουλοπούλου Βασιλή, Μαία ΤΕ
  • Προσωπικό: 7 Μαίες ΤΕ, 2 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ και 1 Βοηθός Θαλάμου ΥΕ
 3. Χειρουργείο ΤΕΠ
  • Προϊστάμενος: Ομορφόπουλος Σπυρίδων, Νοσηλευτής ΤΕ
  • Προσωπικό: 2 Νοσηλευτές ΤΕ, 2 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ, 1 Βοηθοί Θαλάμου ΥΕ
 4. Β’ Αναισθησιολογική Κλινική
  • Προϊσταμένη: Κλείτσα Βασιλική, Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 5 Νοσηλευτές ΠΕ, 10 Νοσηλευτές ΤΕ, 3 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ
 5. Κεντρική Αποστείρωση
  • Προϊσταμένη: Βίλλια Αργυρώ, Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 1 Νοσηευτής ΠΕ, 4 Νοσηλευτής ΤΕ, 6 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ και 3 Βοηθοί Θαλάμου ΥΕ

Ε΄ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ που περιλαμβάνει τα τμήματα:

 1. Γ’ Παιδιατρική Κλινική
  • Προϊσταμένη: Λιανού Γεωργία, Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 2 Νοσηλευτές ΠΕ, 5 Νοσηλευτές ΤΕ, 4 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ και 1 Βοηθός Θαλάμου ΥΕ
 2. Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
  • Προϊσταμένη: Κύρκου Ιωάννα, Μαία ΤΕ
  • Προσωπικό: 1 Νοσηλευτής ΠΕ, 6 Νοσηλευτές ΤΕ, 2 Μαίες ΤΕ, 2 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ και 1 Βοηθός Θαλάμου ΥΕ
 3. Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παίδων
  • Υπό ανάπτυξη
 4. Μονάδα Ειδικών Θέσεων
  • Υπό ανάπτυξη
 5. Γ’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική
  • Προϊσταμένη: Τασιοπούλου Ιωάννα, Μαία ΤΕ
  • Προσωπικό: 2 Νοσηλευτές ΤΕ, 7 Μαίες ΤΕ, 5 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ και 1 Βοηθός Θαλάμου ΥΕ
 6. Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης & Μονάδα Προγεννητικού Ελέγχου
  • Προϊσταμένη: Αλεξίου Ελένη, 1 Μαία ΤΕ
  • Προσωπικό: 1 Μαία ΤΕ, 1 Βοηθός Θαλάμου ΥΕ

ΣΤ΄ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ που περιλαμβάνει τα τμήματα:

 1. Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
  • Προϊσταμένη: Τζαμουράνη Αθανασία , Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 3 Νοσηλευτές ΠΕ, 5 Νοσηλευτές ΤΕ, 1 Επισκέπτρια Υγείας ΤΕ, 5 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ, 1 Βοηθός Θαλάμου ΥΕ
 2. Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας
  • Προϊσταμένη: Καθεκλάκη Γεωργία, Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 1 Νοσηλευτή ΠΕ, 2 Νοσηλευτές ΤΕ και 1 Βοηθό Νοσηλευτή ΔΕ
 3. Ψυχιατρική Κλινική
  • Προϊσταμένη: Λάμπρου Ζωή, Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 1 Νοσηλευτής ΠΕ, 5 Νοσηλευτές ΤΕ, 5 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ
 4. Αιμοδοσία
  • Προϊστάμενος: Νεαρχάκος Νικόλαος, Νοσηλευτής ΤΕ
  • Προσωπικό: 4 Νοσηλευτές ΠΕ, 5 Νοσηλευτές ΤΕ, 2 Επισκέπτης Υγείας ΤΕ, 1 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ
 5. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
  • Προϊσταμένη: Μαρινοπούλου Βασιλική, Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 2 Νοσηλευτές ΠΕ, 10 Νοσηλευτές ΤΕ και 1 Βοηθός Θαλάμου ΥΕ
 6. Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης
  • Προϊσταμένη: Καραφέρη Ασημίνα, Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: Ενιαίο με της ΜΤΝ

Ζ΄ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ που περιλαμβάνει τα τμήματα:

 1. Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
  • Προϊστάμενοι: Καλτσά Φωτεινή, Μαία ΤΕ & Πέρρος Άγγελος, Νοσηλευτής ΤΕ
  • Προσωπικό: 2 Νοσηλευτές ΠΕ, 5 Νοσηλευτές ΤΕ, 1 Μαία ΤΕ, 2 Επισκέπτριες Υγείας ΤΕ, 12 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ, 2 Βοηθοί Θαλάμου ΥΕ
 2. Μονάδα Ενδοσκοπήσεων
  • Προϊσταμένη: Χρυσοσπάθη Μαρία , Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 2 Νοσηλευτής ΤΕ, 2 Βοηθός Νοσηλευτή ΔΕ και 1 Βοηθός Θαλάμου ΥΕ
 3. Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας
  • Προϊστάμενες: Μυταρά Βασιλική (Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας), Νοσηλεύτρια ΤΕ & Παπακώστα Αθανασία (Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα), Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 6 Νοσηλευτές ΤΕ, 4 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ και 1 Βοηθός Θαλάμου ΥΕ
 4. Εργαστήριο Ακτινοθεραπείας
  • Προϊσταμένη: Μαρκάτου Στέλλα,
  • Προσωπικό: 2 Νοσηλευτής ΤΕ και 1 Βοηθός Νοσηλευτή ΔΕ
 5. Κλινική Ακτινοθεραπείας
  • Υπό ανάπτυξη
 6. Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής
  • Προϊσταμένη:Λουκά Φανή, Νοσηλεύτρια ΤΕ
  • Προσωπικό: 1 Νοσηλευτής ΤΕ, 2 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ
 7. Αλλεργιολογική Μονάδα
  • Προϊστάμενος: Βατικιώτης Δημοσθένης, Νοσηλευτής ΤΕ
  • Προσωπικό: 2 Νοσηλευτής ΤΕ
 8. Τμήμα κατ’ οίκον νοσηλείας
  • Υπό ανάπτυξη