ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
1 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΧΡΙ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
2 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3-6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
3 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ Ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 7-12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
4 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΗΠΙΑ/ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ Ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 12-24 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
5 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ Ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 24 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ