Ιατρική Υπηρεσία

Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας : Καθηγητής Νικόλαος Κελέκης