Γενικά για το Τμήμα

 Παιδιατρική εργοθεραπεία

Το τμήμα Εργοθεραπείας λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2005. Στεγάζεται στο υπόγειο του νοσοκομείου, στο επίπεδο -1 και στελεχώνεται από δύο Εργοθεραπεύτριες.

Η επιστήμη της Εργοθεραπείας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα και δυσκολίες στην καθημερινότητά τους ως αποτέλεσμα ενός τραυματισμού ή μιας ασθένειας που επηρεάζει τις κινητικές, γνωστικές ή ψυχοκοινωνικές τους δεξιότητες.

Η Εργοθεραπεία στοχεύει στην αύξηση ή διατήρηση της λειτουργικότητας, στην αποδοχή του προβλήματος, στην πρόληψη παραμορφώσεων, στην προσαρμογή στους περιορισμούς που επιβάλει μία κατάσταση, ώστε μακροπρόθεσμα να επιτευχθεί, κατά το μέγιστο δυνατό η αυτονομία και ανεξαρτητοποίηση του ατόμου για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες του τμήματος απευθύνονται κυρίως σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στους ακόλουθους τομείς:

  • κινητικές δεξιότητες
  • αυτοϋπηρέτηση
  • οπτικοκινητικό συντονισμό
  • γνωστικοαντιληπτικές δεξιότητες
  • πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων γραφής και ανάγνωσης

Το τμήμα παρέχει αξιολόγηση της ανάγκης για εργοθεραπευτική παρέμβαση, θεραπευτικές συνεδρίες, συμβουλευτική υποστήριξη και υποδείξεις στους γονείς για την αρτιότερη υποστήριξη των παιδιών στο σπίτι. 

Στα πλαίσια της συνεργασίας με το Ιατρείο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής γίνεται εκτίμηση σχολικής ετοιμότητας και μαθησιακής εικόνας.

Συνεργασίες

Δεχόμαστε φοιτητές του Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιήσουν την κλινική τους άσκηση.

 

Ψυχιατρική εργοθεραπεία

Η πρακτική της εργοθεραπείας σύμφωνα με το σύγχρονο Παράδειγμα, σε σύγχρονες δομές νοσηλείας οξέων περιστατικών , όπως η Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» (Διευθ.: Καθ. Ψυχιατρικής Ν.Σμυρνής) εστιάζεται στη βασική έννοιά της, που είναι η χρήση του έργου ως θεραπευτικού μέσου.Οι κατευθυντήριες γραμμές (guidelines) σωστής πρακτικής για την ψυχική υγεία προτείνουν ότι τα επίπεδα βίας και επιθετικότητας μπορούν να μειωθούν εφόσον αυξάνεται η συμμετοχή σε δομημένα έργα. 

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Οι εργοθεραπευτές της Κλινικής κινούνται στους άξονες του ευρύτερου θεραπευτικού πλάνου για κάθε νοσηλευόμενο, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη θεραπευτική ομάδα, η οποία θέτει κοινούς στόχους και εργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η κλινική πρακτική της εργοθεραπείας στην Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική οργανώνεται σε τρείς τομείς: α) την εξατομικευμένη αξιολόγηση, β) την εξατομικευμένη θεραπευτική παρέμβαση και γ) τις θεραπευτικές ομάδες.

Οι θεραπευτικές ομάδες στην εργοθεραπεία:

  1. Ομάδα θεραπευτικών δημιουργικών δραστηριοτήτων (δομημένων και ελεύθερων), που στοχεύουν κυρίως στη διευκόλυνση της αυτοέκφρασης μέσω διαφόρων υλικών και τεχνικών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην εστίαση σε τελικό αντικείμενο/προϊόν
  2. Ομάδα νοητικής ενδυνάμωσης (μνήμη, προσοχή, κλπ.)
  3. Ομάδα εκφραστικής γραφής (το καθοδηγούμενο γράψιμο μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο αυτοδιαχείρισης και αυτοβοήθειας)
  4. Ομάδα συναισθηματικής έκφρασης (αναγνώριση των συναισθημάτων μου, το συναίσθημα ως ευκαιρία για να έρθουμε κοντά, ενεργητική ακρόαση, αποδοχή συναισθήματος, όρια στη συμπεριφορά, ενίσχυση στην επίλυση των προβλημάτων, κλπ.).

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα της εργοθεραπείας που παρέχεται στην Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μιας υπηρεσίας , η επιτυχία της οποίας επηρεάζεται σημαντικά από την κατανόηση, την εμπλοκή, τη διευκόλυνση και την υποστήριξη της διεπιστημονικής ομάδας.

Ερευνητικό έργο

Εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής με θέμα «Συμβουλευτική ψυχοεκπαιδευτικής προσέγγισης μέσω τέχνης σε ασθενείς με χρόνιο πόνο καλοήθους αιτιολογίας » στη Μονάδα Πόνου της Β΄Πανεπιστημιακής Κλινικής Αναισθησιολογίας του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» (Διευθ.: Καθ. Αναισθησιολογίας Π Ματσώτα) από Ασ. Καλμαντή, υποψ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Συνεργασίες

Δεχόμαστε φοιτητές του Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιήσουν την κλινική τους άσκηση.

 

Εργοθεραπευτικό Κλινικό Πρωτόκολλο

klinika protokola

Πληροφορίες:

Καλμαντή Ασημίνα (Ε/Θ Ψυχιατρικής ενηλίκων)

Χαρίση Ζουμπουλιά (Ε/Θ Ενηλίκων)

Τηλέφωνα:

210-5832440 (Ε/Θ Ψυχιατρικής ενηλίκων)