Γενικά για το τμήμα

Υπεύθυνοι τμήματος: Παπαϊωάννου Ελευθερία και Τρούσσα Γραμματική.

Ο Επόπτης Δημόσιας Υγείας στο χώρο του νοσοκομείου και στο πλαίσιο της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ), ασχολείται με την προστασία και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. Στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», οι δράσεις των Εποπτριών Δημόσιας Υγείας, ανά τομέα, αφορούν στα κάτωθι:

ΓΕΝΙΚΑ